Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Dimensioner og metrics

Forstå byggestenene i dine rapporter.
I denne artikel kan du læse om følgende:

Oversigt

Alle rapporter i Analytics består af dimensioner og metrics.

Dimensioner er attributter for dine data. Eksempelvis angiver dimensionen By den by, som en session stammer fra, f.eks. "København" eller "Paris". Dimensionen Side angiver webadressen på en side, der bliver set.

Metrics er kvantitative målinger. Metric'en Sessioner er det samlede antal sessioner. Metric'en Sider pr. session er det gennemsnitlige antal sidevisninger pr. session.

I tabellerne i de fleste Analytics-rapporter organiseres dimensionsværdier i rækker og metrics i kolonner. Denne tabel viser f.eks. én dimension (By) og to metrics (Sessioner og Sider pr. session).

DIMENSION METRIC METRIC
By Sessioner Sider pr. session
Vanløse 5000 3,74
Berlin 4.000 4,55
 

I de fleste Analytics-rapporter kan du ændre dimension og/eller tilføje en sekundær dimension. Hvis du f.eks. tilføjer Browser som sekundær dimension i ovenstående tabel, kommer det til at se sådan ud:

DIMENSION DIMENSION METRIC METRIC
By Browser Sessioner Sider pr. session
Vanløse Chrome 3.000 3,5
Vanløse Firefox 2.000 4,1
Berlin Chrome 2.000 5,5
Berlin Safari 1.000 2,5
Berlin Firefox 1.000 4,7

Gyldige kombinationer af dimensioner og metrics

Det er ikke muligt at kombinere alle metrics med alle dimensioner. Hver dimension og metric har et bestemt omfang: brugerniveau, sessionsniveau eller hitniveau. I de fleste tilfælde giver det kun mening at kombinere dimensioner og metrics med det samme omfang. Sessioner er f.eks. en sessionsbaseret metric, så den kan kun bruges sammen med dimensioner på sessionsniveau, f.eks. Kilde eller By. Det ville ikke være logisk at kombinere Sessioner med en dimension på hitniveau, f.eks. Side.

Du kan finde en liste over gyldige parringer mellem dimensioner og metrics i værktøjet Dimensions & Metrics Explorer.

Sådan beregnes metrics

Bruger-metrics beregnes på to grundlæggende måder i Analytics:

 • Som oversigtstotaler
  hvor den enkelte metric vises som en oversigtsstatistik for hele dit website, f.eks. afvisningsprocent eller samlet antal sidevisninger.
 • I tilknytning til én eller flere rapporteringsdimensioner
  hvor metric-værdien kvalificeres af de valgte dimensioner.

Følgende diagram illustrerer disse to typer beregninger med et enkelt eksempel. I venstre side beregnes brugerdata som en oversigts-metric, hvorimod de samme data beregnes via dimensionen Ny bruger i højre side.

I eksemplet Oversigtsrapport beregnes tallene for tid på websitet ved hjælp af tidsforskellen mellem hver brugers indledende session og afslutning, og der beregnes et gennemsnit for sessionslængde ud fra tre sessioner. Dette tal er baseret på en relativt enkel beregning, der foretages ved at indsamle tidsstempeldata på forespørgselsniveau.

I eksemplet Rapporten Ny ift. tilbagevendende beregnes gennemsnittene ikke for alle sessioner, men via dimensionen Brugertype. Ved at parre metric'en Tid på website med en dimension, kan du analysere denne metric via tilbagevendende kontra nye brugere, hvor beregningerne ændres efter den anmodede dimension. Brugen af dimensionen giver indsigt i brugeradfærden, som ikke vises i rapporten Oversigt: Det er tydeligt, at nye brugere bruger mere tid på dit website end tilbagevendende brugere.

Beregningen af metrics påvirkes også af, hvis der stables mere end én dimension med en given metric. Du kan bruge flere dimensioner sammen i både de forudformaterede og de tilpassede rapporter. Lad os f.eks. sige, at du bruger både dimensionen Brugertype og dimensionen Sprog, kan du analysere tiden på websitet for dit website. I dette tilfælde er beregningen for nye kontra tilbagevendende brugere den samme, men når du ser detaljer for nye brugere ved hjælp af dimensionen Sprog, ændres beregningen yderligere med den ekstra dimension. Inddelingen af brugere kan f.eks. se således ud, hvor den længste tid på websitet er angivet i rækkefølge:

Brugertype Sprog Gns. tid på website
Alle typer Alle sprog 3:25
Tilbagevendende Alle sprog 5:03
  Finsk 29:49
  Vietnamesisk 20:44
  Indonesisk 16:55
Nye Alle sprog 2:09
  Malajisk 17:38
  Engelsk (Storbritannien) 16:56
  Kinesisk (traditionelt) 16:20

Disse tal er baseret på en faktisk Analytics-rapport. I dette tilfælde kan du afgøre, om det var de nye eller de tilbagevendende brugere, der brugte længst tid på websitet, og hvilke sprog i de enkelte kategorier der resulterede i den længste tid på websitet (ved at bruge en ekstra dimension).

Attributionsmodeller

Da Analytics prøver at besvare en række spørgsmål om brugeradfærd, bruger det forskellige beregningstyper eller tilskrivningsmodeller til at beregne de data, du ser i dine rapporter. Tænk på hver Analytics-rapport som et svar på et bestemt type brugeranalysespørgsmål. Disse spørgsmål ligger i forskellige kategorier:

 • Indhold: Hvor mange gange blev en bestemt side vist?
 • Mål: Hvilke sidewebadresser bidrog til den højeste konverteringsfrekvens?
 • E-handel: Hvor meget værdi bidrog en given side med til en transaktion?
 • Intern søgning: Hvilke interne søgetermer bidrog til en transaktion?

Analytics bruger en forskellig tilskrivningsmodel til hver af disse store kategorier og de rapporter, de indeholder. Da hver tilskrivningsmodel er designet til at beregne et kendt sæt metrics, lægger du muligvis mærke til, at nogle metrics, f.eks. Sidevisninger, kun vises i nogle rapporter. Dette skyldes den tilskrivningsmodel, der bruges til den pågældende rapport.

Analytics-rapporterne bruger tre forskellige tilskrivningsmodeller:

Attribution pr. anmodning

Denne tilskrivning giver samlede værdier for én enkelt metric eller for et metric/dimension-par. Dette er den mest almindelige og mest enkle type Analytics-tilskrivning, da værdierne beregnes ud fra individuelle bruger-GIF-anmodninger. Det er derfor muligt at slå en bestemt dimension og/eller metric for en given anmodning.

De fleste dimensionsværdier er tilgængelige på anmodningsniveau, og de bibeholdes enten via selve HTTP/GET-anmodningen eller i GIF-anmodningen for alle side- eller hændelsesanmodninger, der foretages til dit website. Nedenfor finder du nogle af de almindelige dimensioner, der er tilgængelige på anmodningsniveau:

 • Side-URI – tilgængelig med alle anmodninger til dit website og angiver stien for den side, der gås ind på.
 • Kampagne – hvis en bruger kommer til dit website via en kampagne, er kampagnen tilgængelig i alle efterfølgende anmodninger, indtil selve kampagnen ændrer sig.
 • Brugeragent – alle anmodninger fra en bruger indeholder browseroplysningerne for den pågældende bruger. Sendes via HTTP/GET-anmodningen fra browseren og gemmes direkte i logfilerne.

Attributionen Sideværdi

Denne tilskrivningstypes formål er at besvare følgende spørgsmål: "Hvor nyttig var min side i forhold til en mål- eller omsætningsværdi?". Denne tilskrivningsmodel bruges til at finde værdien Sideværdi for en side eller en gruppe af sider. Nedenstående illustration viser en række brugersidevisninger med relation til mål eller køb, f.eks. hvad der sker på dit website.

Forklaring: P1 til og med P4 repræsenterer sider. Indkøbsposerne angiver en modtagelsesside, og flaget angiver et mål.
 

Denne tilskrivningsmodel kaldes for en "fremadskuende" tilskrivningsmodel, da den tildeler en side værdi ved at se fremad mod de mål og/eller køb, der sker, efter en side er blevet besøgt. Følgende tabel viser den værdi, der tildeles hver side i denne sekvens.

Side Omsætning/målværdi
P1 330 DKK + mål 1
P2 330 DKK + mål 1
P3 210 DKK + mål 1
P4 0 DKK

Denne tilskrivningsmodel bruges ikke i rapporterne Mål eller E-handel, da disse rapporter ikke viser side-URI'er eller titler med relation til e-handelsaktiviteter.

Site Search-tilskrivning

Denne tilskrivningsmodel giver Site Search-rapporterne mulighed for at vise målkonverteringsrater og målværdier pr. søgeterm.

Denne tilskrivningsmodel fungerer på en anden måde end Sideværdi-tilskrivningen, da målværdi tildeles den søgeterm, der ligger umiddelbart før konverteringen og ikke umiddelbart efter den. Følgende diagram illustrerer en sekvens af interne Site Searches samt sidevisninger og køb.

Forklaring: P1 til og med P4 repræsenterer sider. Indkøbsposerne angiver en modtagelsesside, og søgeikonet angiver en søgning for termerne "Sko" og "Blomster". Flaget angiver et mål.
 

Ved hjælp af denne model tilskrives søgetermerne mål 1, og transaktionerne er følgende:

 • Sko – 120 DKK
 • Blomster – 150 DKK

I denne model attribueres transaktioner eller mål til den søgeterm, der kommer umiddelbart før målet eller transaktionen.

 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?