Dimensjoner og beregninger

En forklaring av byggeklossene i rapportene dine.

Alle rapportene i Google Analytics består av dimensjoner og beregninger.

Du kan bruke dimensjoner for å beskrive egenskapene ved brukerne dine samt øktene og handlingene de gjennomfører. By-dimensjonen kan brukes for å beskrive en egenskap ved øktene og indikere hvilken by hver av øktene stammet fra, for eksempel «Paris» eller «New York». Side-dimensjonen kan brukes for å beskrive en egenskap ved sidevisningshandlingene og indikere nettadressen for hver av sidene som ble vist.

Beregninger er kvantitative målinger. Med økter-beregningen angis det totale antallet økter. Med sider per økt-beregningen angis det gjennomsnittlige antallet sider som ble vist per økt.

I tabellene i de fleste Google Analytics-rapportene er dimensjonsverdiene organisert i rader og beregningene i kolonner. Denne tabellen inneholder for eksempel én dimensjon (by) og to beregninger (økter og sider per økt).

DIMENSJON BEREGNING BEREGNING
By Økter Sider per økt
Bergen 5 000 3,74
Berlin 4 000 4,55

I de fleste Analytics-rapportene kan du endre dimensjonen og/eller legge til en sekundær dimensjon. Du får for eksempel følgende resultat ved å legge til «nettleser» som sekundær dimensjon i tabellen ovenfor:

DIMENSJON DIMENSJON BEREGNING BEREGNING
By Nettleser Økter Sider per økt
Bergen Chrome 3 000 3,5
Bergen Firefox 2 000 4,1
Berlin Chrome 2 000 5,5
Berlin Safari 1 000 2,5
Berlin Firefox 1 000 4,7

Gyldige kombinasjoner av dimensjoner og beregninger

Ikke alle beregningene kan kombineres med alle dimensjonene. Hver dimensjon og beregning har et omfang: brukere, økter eller handlinger. I de fleste tilfeller er det bare lurt å kombinere dimensjoner og beregninger som har samme omfang. Økter er for eksempel en øktbasert beregning, så den kan bare brukes med dimensjoner på øktnivå, slik som kilde eller by. Det er ikke logisk å kombinere økter med en dimensjon på handlingsnivå (eller treffnivå), for eksempel side.

Se referanseverktøyet for dimensjoner og beregninger på utviklernettstedet vårt hvis du ønsker en oversikt over gyldige par med dimensjoner og beregninger.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig