Dimensjoner og beregninger

Slik forstår du byggeklossene i rapportene dine.

Dimensjoner: beskriver data

En dimensjon er et beskrivende attributt eller en beskrivende egenskap ved et objekt, som kan ha forskjellige verdier. For eksempel kan en geografisk plassering ha dimensjoner kalt Breddegrad, Lengdegrad eller Bynavn. Verdiene for dimensjonen Bynavn kan være San Francisco, Berlin eller Singapore.

Nettleser, Utgangsside, Skjermbilder og Øktvarighet er alle eksempler på dimensjoner som vises som standard i Google Analytics. Dimensjoner vises i alle rapportene dine, men de kan være forskjellige avhengig av hver enkelt rapport. Du kan bruke dem til å organisere, segmentere og analysere dataene dine. I noen rapporter kan du legge til og fjerne dimensjoner for å se forskjellige aspekter av dataene dine.

Beregninger: måler data

Beregninger er individuelle elementer ved en dimensjon, som kan måles som sum eller et forhold. For eksempel kan dimensjonen By knyttes til en beregning som Befolkning, som kan ha en sum som består av alle innbyggerne i den bestemte byen.

Skjermvisninger, Sider per besøk og Gjennomsnittlig besøksvarighet er eksempler på beregninger i Google Analytics.

Forholdet mellom dimensjoner og beregninger

Dimensjoner og beregninger kan godt stå alene, men de brukes normalt sammen. Verdiene til dimensjoner og beregninger og forholdet mellom disse verdiene er det som gir dataene dine mening. For å få maksimal innsikt knyttes dimensjoner ofte med én eller flere beregninger.

For eksempel kan dimensjonen By knyttes til Befolkning og Område. Med disse dataene kan du dessuten opprette en forholdsberegning, for eksempel Befolkningstetthet, som gir enda mer informasjon om disse byene:

DIMENSJON BEREGNING BEREGNING
By Område (i kvadratkilometer) Befolkning
San Francisco 598 800 000
Berlin 865 3,5 millioner
Singapore 580 5,2 millioner

Dimensjoner og beregninger i Analytics-standardrapporter

Alle Analytics-rapporter er basert på kombinasjoner av dimensjoner og beregninger. Enkelte av dimensjonene og beregningene vises som standard når du åpner en rapport. Hvis du ønsker å tilpasse rapportene dine og foreta enda grundigere analyser, kan du legge til forskjellige dimensjoner og beregninger i datatabeller og -visualiseringer.

Eksempel: Rapporten All trafikk under Kilder i rapporteringskategorien Trafikkilder, Kilde/medium er standarddimensjonen, og Besøk, Gjennomsn. besøksvarighet osv. er beregningene i datatabellen. Over kolonnetitlene i tabellen velger du Sekundær dimensjon for å endre dimensjon. For å legge til en beregning i diagrammet klikker du på Velg en beregning.

I referanseverktøyet for dimensjoner og beregninger på utviklernettstedet vårt finner du en fullstendig liste over dimensjoner og beregninger i Google Analytics. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle dimensjoner og beregninger vises i alle rapporter, og at enkelte dimensjoner og beregninger bare er tilgjengelige gjennom programmeringsgrensesnittet for rapportering.

Gyldige dimensjon/beregning-par i tilpassede rapporter

Når du oppretter en tilpasset rapport, kan du lage dine egne kombinasjoner av dimensjoner og beregninger med utgangspunkt i standarddimensjonene og -beregningene i Google Analytics. Du finner en liste over gyldige par med dimensjoner/beregninger i referanseverktøyet for dimensjoner og beregninger på utviklernettstedet vårt.

Du kan søke etter bestemte dimensjoner og beregninger, eller du kan søke etter gyldige par, som er ordnet etter kategori.