Mga dimensyon at sukatan

Maunawaan ang mga pangunahing bahagi ng iyong mga ulat.
Sa artikulong ito:

Pangkalahatang-ideya

Ang bawat ulat sa Analytics ay binubuo ng mga dimensyon at sukatan.

Ang mga dimensyon ay mga attribute ng iyong data. Halimbawa, isinasaad ng dimensyong Lungsod ang lungsod, halimbawa, "Paris" o "New York," kung saan nagmumula ang isang session. Isinasaad ng dimensyong Page ang URL ng page na tinitingnan.

Ang mga sukatan ay mga nabibilang na sukat. Ang sukatan na Mga Session ay ang kabuuang bilang ng mga session. Ang sukatang Mga Page/Session ay ang average na bilang ng mga page na tiningnan bawat session.

Isinasaayos ng mga talahanayan sa karamihan sa mga ulat sa Analytics ang mga value ng dimensyon sa mga row, at ang mga sukatan naman sa mga column. Halimbawa, ipinapakita ng talahanayang ito ang isang dimensyon (Lungsod) at dalawang sukatan (Mga Session at Mga Page/Session).

DIMENSYON SUKATAN SUKATAN
Lungsod Mga Session Mga Page/Session
San Francisco 5,000 3.74
Berlin 4,000 4.55

Sa karamihan ng mga ulat sa Analytics, maaari mong baguhin ang dimensyon at/o magdagdag ng pangalawang dimensyon. Halimbawa, ang pagdaragdag ng Browser bilang pangalawang dimensyon sa talahanayan sa itaas ay magreresulta sa mga sumusunod:

DIMENSYON DIMENSYON SUKATAN SUKATAN
Lungsod Browser Mga Session Mga Page/Session
San Francisco Chrome 3,000 3.5
San Francisco Firefox 2,000 4.1
Berlin Chrome 2,000 5.5
Berlin Safari 1,000 2.5
Berlin Firefox 1,000 4.7

Mga wastong kumbinasyon ng dimensyon at sukatan

Hindi lahat ng sukatan ay maaaring isama sa bawat dimensyon. Ang bawat dimensyon at sukatan ay may saklaw: antas ng user, antas ng session o antas ng hit. Sa karamihan ng mga pagkakataon, dapat lang na pagsamahin ang mga dimensyon at sukatan na gumagamit ng parehong saklaw. Halimbawa, ang Mga Session ay isang sukatan na batay sa session kaya maaari lang itong magamit sa mga dimensyon sa antas ng session tulad ng Pinagmulan o Lungsod. Hindi magiging lohikal kung isasama ang Mga Session sa isang dimensyon sa antas ng hit tulad ng Page.

Para sa isang listahan ng mga wastong kumbinasyon ng dimensyon at sukatan, gamitin ang Sanggunian sa Mga Dimensyon at Sukatan.

Paano kinakalkula ang mga sukatan

Sa Analytics, kinakalkula ang mga sukatan ng user sa dalawang pangunahing paraan:

 • Bilang mga kabuuan ng pangkalahatang-ideya
  kung saan ipinapakita ang sukatan bilang isang istatistika ng buod para sa iyong buong site, gaya ng bounce rate o mga kabuuang pageview.
 • Kasama ang isa o higit pang mga dimensyon ng pag-uulat
  kung saan inuuri ang halaga ng sukatan ng (mga) napiling dimensyon.

Ipinapakita ng sumusunod na diagram ang dalawang uri ng pagkalkula na ito gamit ang isang simpleng halimbawa. Sa kaliwang bahagi, kinakalkula ang data ng user bilang isang sukatan ng pangkalahatang-ideya, habang kinakalkula ang parehong data sa pamamagitan ng dimensyon ng Bagong User sa kanang bahagi.

Sa halimbawa ng Ulat sa Pangkalahatang-ideya, kinakalkula ang oras sa site gamit ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng paunang session at paglabas ng bawat user, kasama ang kabuuan ng bawat haba ng session na na-average sa tatlong session. Batay ang bilang na ito sa isang simpleng pagkalkula na nagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng data ng time stamp sa antas ng kahilingan.

Sa halimbawa ng Ulat na Bago vs. Bumabalik, hindi kinukwenta ang mga average sa lahat ng session, ngunit sa halip sa pamamagitan ng dimensyon ng Uri ng User. Sa pamamagitan ng pagpapares sa sukatan ng Oras Sa Site sa isang dimensyon, masusuri mo ang sukatang ito sa pamamagitan ng mga user na bumabalik vs. bago, kung saan binabago ang mga pagkalkula sa pamamagitan ng hiniling na dimensyon. Nagbibigay ang paggamit ng mga dimensyon ng insight sa gawi ng user na hindi ibinibigay sa ulat sa pangkalahatang-ideya: malinaw na mas nagtatagal ang mga bagong user sa iyong site kumpara sa mga bumabalik na user.

Naaapektuhan din ang pagkalkula ng mga sukatan sa pamamagitan ng pagsa-stack ng higit sa isang dimensyon gamit ang isang ibinigay na sukatan. Sa parehong mga paunang na-format at custom na ulat, maaari mong gamitin nang magkasama ang maraming dimensyon. Halimbawa, ipagpalagay na ginagamit mo ang parehong dimensyon na Uri ng User at ang dimensyon na Wika upang suriin ang oras sa site para sa iyong website. Sa pagkakataong ito, pareho ang pagkalkula para sa bago kumpara sa bumabalik na user, ngunit kapag lumipat ka upang tingnan ang mga bagong user gamit ang dimensyon na Wika, patuloy na nababago ang pagkalkula ng karagdagang dimensyon. Halimbawa, maaaring magmukhang ganito ang iyong pagpapangkat ng user, kung saan nakalista nang sunud-sunod ang mga oras ng nangungunang site.

Uri ng User Wika Average na Oras sa Site
Lahat ng Uri Lahat ng Wika 3:25
Bumabalik Lahat ng Wika 5:03
  Finnish 29:49
  Vietnamese 20:44
  Indonesian 16:55
Bago Lahat ng Wika 2:09
  Malay 17:38
  English (GB) 16:56
  Chinese (traditional) 16:20

Batay sa isang aktwal na ulat sa Analytics ang mga bilang na ito. Sa pagkakataong ito, matutukoy mo kung nanatili nang pinakamatagal ang mga bago o bumabalik na user, at sa pamamagitan ng paggamit ng karagdagang dimensyon, aling mga wika sa bawat mga kategoryang ito ang nagresulta sa pinakamatagal na oras sa site.

Mga modelo ng pagpapatungkol

Dahil sinusubukan ng Analytics na sumagot ng iba't ibang tanong tungkol sa gawi ng user, gumagamit ito ng iba't ibang uri ng pagkalkula o mga modelo ng pagpapatungkol upang makuha ang data na nakikita mo sa mga ulat. Isipin ang bawat ulat sa Analytics bilang isang tugon sa isang partikular na uri ng tanong ng pagsusuri ng user. Kadalasan, napupunta ang mga tanong na ito sa mga natatanging kategorya:

 • Content: Ilang beses natingnan ang isang partikular na page?
 • Mga Layunin: Aling mga URL ng mga page ang naghatid ng pinakamataas na rate ng conversion ng layunin?
 • Ecommerce: Magkano ang ibinigay ng isang page sa isang transaksyon?
 • Internal na Paghahanap: Aling mga internal na termino para sa paghahanap ang naghatid ng transaksyon?

Para sa bawat pangunahing kategoryang ito at sa mga ulat na nilalaman ng mga ito, gumagamit ang Analytics ng natatanging modelo ng pagpapatungkol. Dahil idinisenyo ang bawat modelo ng pagpapatungkol upang magkalkula ng kilalang hanay ng mga sukatan, mapapansin mo na ang ilang sukatan—gaya ng Mga Pageview—ay lumalabas lang sa ilang partikular na ulat at hindi sa iba pa. Dahil ito sa modelo ng attribution na ginagamit sa ulat na iyon.

Gumagamit ang mga ulat sa Analytics ng tatlong modelo ng attribution:

Pagpapatungkol na Bawat Kahilingan

Nagbibigay ang pagpapatungkol na ito ng pinagsama-samang value para sa isang dimensyon o isang pagpapares ng sukatan/dimensyon. Ito ang pinakakaraniwan at pinakasimpleng uri ng pagpapatungkol sa Analytics, dahil natutukoy ang mga value mula sa indibidwal na mga kahilingan ng GIF ng user. Samakatuwid, para sa anumang ibinigay na kahilingan, posibleng maghanap ng partikular na dimensyon at/o sukatan.

Available ang karamihan sa mga value ng dimensyon sa antas ng kahilingan at patuloy na nananatili sa pamamagitan ng kahilingan na HTTP/GET, o sa kahilingan na GIF, sa bawat kahilingan ng page o kaganapang ginawa sa iyong site. Ang ilang karaniwang dimensyon na available sa antas ng kahilingan ay:

 • URI ng page—available sa bawat kahilingan sa iyong site, ipinapakita nito ang path ng page na ina-access
 • campaign—kung dumating ang user sa pamamagitan ng campaign, patuloy na mananatiling available ang campaign na iyon sa bawat kasunod na kahilingan, hanggang sa magbago mismo ang campaign
 • user agent—bawat kahilingan mula sa isang user ay naglalaman ng impormasyon ng browser para sa user na iyon, ipinadala sa pamamagitan ng kahilingan na HTTP/GET mula sa browser at direktang inimbak sa mga log file.

Attribution ng Value ng page

Ang layunin ng uri ng attribution na ito ay sagutin ang tanong na: "Gaano naging kapaki-pakinabang ang aking page kaugnay ng isang value ng layunin o kita?" Ginagamit ang modelo ng attribution na ito upang matukoy ang value ng Value ng Page para sa isang page o hanay ng mga page. Ipinapakita ng sumusunod na paglalarawan ang isang serye ng mga pageview ng user na kaugnay ng mga layunin at pagbili, gaya ng kung ano ang maaaring mangyari sa iyong site.

Legend: Kinakatawan ng P1 hanggang P4 ang mga page. Ipinapakita ng mga shopping bag ang isang page ng pagtanggap, at ipinapakita ng larawan na watawat ang isang layunin.


Tinatawag ang modelo ng pagpapatungkol na ito bilang isang "umaasam sa hinaharap" na modelo ng pagpapatungkol, dahil naglalapat ito ng value sa isang page sa pamamagitan ng pag-asam sa mga layunin at/o pagbili na nangyari pagkatapos bisitahin ang page. Ipinapakita ng sumusunod na talahanayan ang value na inuugnay sa bawat page sa pagkakasunud-sunod na ito.

Page Halaga ng Kita/Layunin
P1 $55 + Layunin 1
P2 $55 + Layunin 1
P3 $35 + Layunin 1
P4 $0

Hindi ginagamit ang modelo ng pagpapatungkol na ito sa mga ulat sa Mga Layunin o Ecommerce, dahil hindi nagpapakita ang mga ulat na iyon ng mga URI ng page ng display o pamagat kaugnay ng mga aktibidad sa ecommerce.

Pagpapatungkol na Paghahanap sa Site

Nagbibigay-daan ang modelo ng pagpapatungkol na ito sa mga ulat sa Paghahanap sa Site upang magpakita ng mga rate ng conversion ng layunin at halaga ng layunin bawat termino para sa paghahanap.

Gumagana ang modelo ng pagpapatungkol na ito sa ibang paraan kumpara sa pagpapatungkol na Value ng Page, dahil ipinapatungkol ang halaga ng Layunin sa pinakamalapit na termino para sa paghahanap na humahantong sa conversion, hindi pagkatapos nito. Ipinapakita ng sumusunod na diagram ang isang pagkakasunud-sunod ng mga internal na paghahanap sa site kasama ang mga page view at pagbili.

Legend: Kinakatawan ng P1 hanggang P4 ang mga page. Ipinapakita ng mga shopping bag ang isang page ng pagtanggap, ipinapakita ng icon ng paghahanap ang isang paghahanap para sa mga terminong "Mga Sapatos" at "Mga Bulaklak." Ipinapakita ng larawan na watawat ang isang layunin.


Gamit ang modelong ito, ang mga termino para sa paghahanap na inuugnay sa Layunin 1 at sa mga transaksyon ay:

 • Mga Sapatos—$20
 • Mga Bulaklak—$25

Sa modelong ito, ina-attribute ang mga transaksyon o layunin sa termino para sa paghahanap na ginamit bago mismo ang layunin o transaksyon.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?