Dimensyon at mga sukatan

Maunawaan ang mga pangunahing bahagi ng iyong mga ulat.

Mga Dimensyon: Inilalarawan ang data

Ang dimensyon ay isang mapaglarawang attribute o katangian ng isang bagay na maaaring bigyan ng iba't ibang halaga. Halimbawa, ang isang heyograpikong lokasyon ay maaaring magkaroon ng mga dimensyong tinatawag na Latitude, Longitude o Pangalan ng Lungsod. Ang mga halaga para sa dimensyong Pangalan ng Lungsod ay maaaring maging San Francisco, Berlin o Singapore.

Browser, I-exit ang Pahina, Mga Screen, at Tagal ng Session ay mga halimbawa ng mga dimensyon na default na lumilitaw sa Google Analytics. Ang mga dimensyon na lumalabas sa lahat ng iyong ulat, bagama't maaaring nakakakita ka ng iba depende sa partikular na ulat. Gamitin ang mga ito upang makatulong na isaayos, i-segment at suriin ang iyong data. Sa ilang ulat, maaari kang magdagdag at mag-alis ng mga dimensyon upang makakita ng iba't ibang aspeto ng iyong data.

Mga Sukatan: Sinusukat ang data

Ang mga sukatan ay mga indibidwal na elemento ng isang dimensyon na maaaring sukatin bilang isang kabuuan o isang ratio. Halimbawa, ang dimensyong Lungsod ay maaaring i-ugnay sa isang sukatan tulad ng Populasyon, na magkakaroon ng kabuuang halaga ng lahat ng residente ng tukoy na lungsod.

Ang Mga Pagtingin sa Screen, Pahina sa bawat Pagbisita at Average na Tagal ng Pagbisita ay mga halimbawa ng mga sukatan sa Google Analytics.

Ugnayan sa pagitan ng mga dimensyon at sukatan

Bagama't maaaring makapag-isa ang mga dimensyon at sukatan, karaniwang ginagamit ang mga ito bilang pandugtong sa isa't isa. Ang mga halaga ng mga dimensyon at sukatan at ang mga ugnayan sa pagitan ng mga halagang iyon ay ang lumilikha ng kahulugan sa iyong data. Para sa pinakamahuhusay na pananaw, kadalasang iniuugnay ang mga dimensyon sa isa o higit pang sukatan.

Halimbawa, ang dimensyong Lungsod ay maaaring i-ugnay sa mga sukatang Populasyon at Lugar. Gamit ang data na ito, maaari ring makagawa ng sukatan ng ratio, tulad ng Density ng Populasyon, na magbibigay ng mas higit pang pananaw tungkol sa bawat isa sa mga lungsod na ito:

DIMENSYON SUKATAN SUKATAN
Lungsod Lawak (sa sq. miles) Populasyon
San Francisco 231 800,000
Berlin 334 3.5 milyon
Singapore 224 5.2 milyon

Mga dimensyon at sukatan sa mga karaniwang ulat sa Analytics

Ang lahat ng ulat sa Analytics ay batay sa mga kumbinasyon ng mga dimensyon at sukatan. Lumilitaw bilang default ang ilang dimensyon at sukatan kapag nagbukas ka ng ulat. Upang ma-customize ang iyong mga ulat at mapalalim ang iyong mga pagsusuri, magdagdag ng iba't ibang dimensyon at sukatan sa mga talahanayan at pagpapakita ng data.

Halimbawa, ang ulat ng Lahat ng Trapiko sa ilalim ng Mga Pinagmulan sa kategorya ng pag-uulat ng Mga Pinagmumulan ng Trapiko, ang default na dimensyon ay Pinagmulan / Medium, at ang Mga Pagbisita, Avg. na Tagal ng Pagbisita, atbp. ang mga sukatan sa talahanayan ng data. Sa itaas ng mga pamagat ng column sa talahanayan, piliin ang Ikalawang dimensyon upang baguhin ang dimensyon. Upang makapagdagdag ng sukatan sa linyang graph, i-click ang Pumili ng sukatan upang magdagdag ng mga sukatan.

Sumangguni sa tool sa Reference ng Mga Dimensyon at Sukatan sa aming Site ng Developer upang makakita ng komprehensibong listahan ng mga dimensyon at sukatan sa Google Analytics. Tandaan na hindi lilitaw sa lahat ng ulat ang lahat ng dimensyon at sukatan, at na available lang ang ilang dimensyon at sukatan sa pamamagitan ng API sa Pag-uulat.

Mga wastong pares ng dimensyon-sukatan sa Mga Custom na Ulat

Kapag lumikha ka ng Custom na Ulat, makakalikha ka ng sarili mong mga kumbinasyon ng mga dimensyon at sukatan mula sa mga karaniwang dimensyon at sukatan ng Google Analytics. Para sa isang listahan ng mga wastong pares ng dimensyon-sukatan, gamitin ang Reference ng Mga Dimensyon at Sukatan sa aming Site ng Developer.

Maghanap ng mga partikular na dimensyon at sukatan, o mag-browse para sa mga wastong pares, na nakaayos ayon sa kategorya.