Mga Dimensyon at sukatan

Maunawaan ang mga pangunahing bahagi ng iyong mga ulat.

Ang bawat ulat sa Google Analytics ay binubuo ng mga dimensyon at sukatan.

Inilalarawan ng mga dimensyon ang mga katangian ng iyong mga user, ang kanilang mga session at mga pagkilos. Ang dimensyon na Lungsod ay naglalarawan sa katangian ng mga session at nagpapahiwatig ng lungsod, halimbawa, "Paris" o "New York", kung saan nagmula ang bawat session. Inilalarawan ng dimensyon na Page ang katangian ng pagkilos ng page view at ipinapahiwatig ang URL ng bawat page na tiningnan.

Ang mga sukatan ay nabibilang na sukat. Ang sukatan na Mga Session ay ang kabuuang bilang ng mga session. Ang sukatan na Mga Page/Session ay ang average na bilang ng mga page na natingnan sa bawat session.

Inaayos ng mga talahanayan sa karamihan sa mga ulat ng Google Analytics ang mga halaga ng dimensyon sa mga row at ang mga panukat sa mga hanay. Halimbawa, ipinapakita ng talahanayan na ito ang isang dimensyon (Lungsod) at dalawang sukatan (Mga Session at Mga Page/Session).

DIMENSYON SUKATAN SUKATAN
Lungs Mga Session Mga Pahina/Session
Maynila 5,000 3.74
Berlin##Berlinn 4,000 4.55

Sa karamihan ng mga ulat sa Analytics, maaari mong baguhin ang dimensyon at/o magdagdag ng pangalawang dimensyon . Halimbawa, ang pagdaragdag ng Browser bilang pangalawang dimensyon sa talahanayan sa itaas ay magreresulta sa mga sumusunod:

DIMENSYON DIMENSYON SUKATAN SUKATAN
Lungs Browser Mga Session Mga Pahina/Session
Maynila Chromea 3,000 3.5
Maynila Firefo 2,000 4.1
Berlin##Berlinn Chromea 2,000 5.5
Berlin##Berlinn Safari 1,000 2.5
Berlin##Berlinn Firefo 1,000 4.7

Mga wastong kumbinasyon ng dimensyon-sukatan

Hindi lahat ng sukatan maaaring isama sa bawat dimensyon. Ang bawat dimensyon at sukatan ay may saklaw: mga user, session o aksyon. Sa karamihan ng mga kaso, nararapat lamang na pagsamahin ang mga dimensyon at sukatan na gumagamit ng parehong saklaw. Halimbawa, ang Mga Session ay isang sukatan na batay sa session kaya maaari lamang itong magamit sa mga dimensyon na antas ng session tulad ng Pinagmulan o Lungsod. Hindi magiging lohikal na isama ang Mga Session sa dimensyon na antas ng aksyon (o antas ng hit) tulad ng Page.

Para sa listahan ng mga wastong pares ng dimensyon-sukatan, gamitin ang Reference ng Mga Dimensyon at Sukatan sa site ng Developer.

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito:

Na-record ang feedback. Salamat!
  • Hindi talaga kapaki-pakinabang
  • Hindi masyadong kapaki-pakinabang
  • Medyo kapaki-pakinabang
  • Talagang kapaki-pakinabang
  • Lubos na kapaki-pakinabang