Dimensions and metrics

Dimensioner og variabler

Forstå byggestenene i dine rapporter.

Dimensioner: Beskriv data

En dimension er en beskrivende attribut eller egenskab ved et objekt, som kan have forskellige værdier. For eksempel kan en geografisk placering have dimensioner med betegnelsen Breddegrad, Længdegrad eller Bynavn. Værdierne for dimensionen Bynavn kunne være San Francisco, Berlin eller Singapore.

Browser, Afslutningsside, Skærmbilleder og Sessionsvarighed er alle eksempler på dimensioner, der vises som standard i Google Analytics. Dimensioner vises i alle dine rapporter, men de kan være forskellige afhængigt af den enkelte rapport. Du kan bruge dem til at organisere, segmentere og analysere dine data. I nogle rapporter kan du tilføje og fjerne dimensioner for at se forskellige aspekter af dine data.

Variabler: Mål data

Variabler er individuelle elementer ved en dimension, der kan måles som en sum eller et forhold. For eksempel kan dimensionen By knyttes til en variabel som Befolkning, som kan have en sum bestående af alle indbyggerne i den bestemte by.

Visninger af skærmbilleder, Sider pr. besøg og Gennemsnitlig besøgsvarighed er eksempler på variabler i Google Analytics.

Forholdet mellem dimensioner og variabler

Dimensioner og variabler kan godt stå alene, men de bruges normalt sammen. Dimensioners og variablers værdier og forholdet mellem disse værdier er det, der giver dine data mening. For at opnå maksimal indsigt knyttes dimensioner ofte med én eller flere variabler.

For eksempel kan dimensionen By knyttes til variablerne Befolkning og Område. Med disse data kan der desuden skabes en forholdsvariabel, Befolkningstæthed, som giver endnu mere indsigt i hver af disse byer:

DIMENSION VARIABEL VARIABEL
By Areal (i km2) Befolkning
San Francisco 231 800.000
Berlin 334 3,5 millioner
Singapore 224 5,2 millioner

Dimensioner og variabler i standardrapporter i Analytics

Alle Analytics-rapporter er baseret på en kombination af dimensioner og variabler. Nogle dimensioner og variabler vises som standard, når du åbner en rapport. Hvis du vil tilpasse dine rapporter og lave en mere dybdegående analyse, kan du føje forskellige dimensioner og variabler til datatabellerne og visualiseringerne.

I rapporten Al trafik under Kilder i rapporteringskategorien Trafikkilder, er Kilde/medium f.eks. standarddimensionen, og Besøg, Gns. besøgsvarighed osv. er variablerne i datatabellen. Over kolonneoverskrifterne i tabellen kan du vælge Sekundær dimension for at ændre dimensionen. Hvis du vil føje en variabel til linjediagrammet, skal du klikke på Vælg en variabel for at tilføje variabler.

I Referenceværktøj til dimensioner og variabler på vores udviklerwebsite kan du se en detaljeret liste over alle dimensioner og variabler i Google Analytics. Bemærk, at det ikke er alle dimensioner og variabler, der vises i alle rapporter, og at nogle dimensioner og variabler kun er tilgængelige via Rapporterings-API'en.

Gyldige par bestående af dimensioner og variabler i tilpassede rapporter

Når du opretter en tilpasset rapport, kan du sammensætte dine egne kombinationer af dimensioner og variabler ud fra standarddimensionerne og -variablerne i Google Analytics. Du kan finde en liste over alle gyldige par af dimensioner og variabler i Referenceværktøj til dimensioner og variabler på vores udviklerwebsite.

Søg efter specifikke dimensioner og variabler, eller gennemse listen med gyldige par, som er inddelt efter kategori.