Det ser ut til at brukerne forlater trakten ved trinn til et annet domene eller underdomene

Hvis du har trakttrinn som inneholder nettadresser fra forskjellige domener eller underdomener, og sporingskoden din ikke er tilpasset sporing av flere domener, kan du se i rapportdataene dine at brukerne som følger disse trinnene fra ett domene til et annet, forlater trakten.

Anta for eksempel at du konfigurerer trakten din på følgende måte:

Målnettadresse: www.sekundærnettsted.no/jkl.html

Trakttrinn:
Trinn 1 (obligatorisk trinn): www.primærnettsted.no/abc.html
Trinn 2: www.primærnettsted.no/def.html
Trinn 3: www.sekundærnettsted.no/ghi.html

Hvis sporingskoden i dette eksempelet ikke er tilpasset sporing av flere domener, ser det ut til at brukerne forlater trakten i trinn 2, ettersom en ny økt opprettes når brukeren går fra www.primærnettsted.no/def.html til www.sekundærnettsted.no/ghi.html. I den nye økten vet ikke Google Analytics at brukeren har fullført trinn 1, ettersom det ble gjort i en tidligere økt. Som et resultat av dette, finnes det ingen data som angir at brukeren har konvertert målet.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig