Vanlige problemer

Det ser ut som om besøkende forlater trakten ved trinn til annet domene eller underdomene

Hvis du har trakttrinn som inneholder nettadresser fra forskjellige domener eller underdomener, og sporingskoden ikke er tilpasset sporing på tvers av domener, angir rapportdataene dine at besøkende som følger disse trinnene fra ett domene til et annet, forlater trakten.

Anta for eksempel at du konfigurerer trakten på følgende måte:

Målnettadresse: www.sekundærnettsted.no/jkl.html

Trakttrinn:
Trinn 1 (obligatorisk trinn): www.primærnettsted.no/abc.html
Trinn 2: www.primærnettsted.no/def.html
Trinn 3: www.sekundærnettsted.no/ghi.html

Hvis sporingskoden i dette eksempelet ikke er tilpasset sporing på tvers av flere domener, ser det ut som om brukere forlater trakten i trinn 2, ettersom en ny økt opprettes når brukeren går fra www.primærnettsted.no/def.html til www.sekundærnettsted.no/ghi.html. I den nye økten vet ikke Google Analytics at brukeren har besøkt trinn 1, ettersom det ble gjort i en tidligere økt. Som et resultat av dette, fins det ingen data som angir at brukeren har konvertert målet.