Οι χρήστες δείχνουν να εγκαταλείπουν τη Διοχέτευση προς άλλο τομέα ή υποτομέα διαδικτύου

Αν ένα ή περισσότερα από τα βήματα μιας διοχέτευσης ορίζονται ως URL από διαφορετικό τομέα ή υποτομέα και δεν έχει γίνει προσαρμογή του κώδικα παρακολούθησης για παρακολούθηση μεταξύ τομέων, οι χρήστες θα εμφανίζονται ότι εγκαταλείπουν τη διοχέτευση.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ορίζετε τη διοχέτευση ως εξής:

Διεύθυνση URL στόχου: www.example.com/jkl.html

Βήματα Διοχέτευσης:
Βήμα 1 (Απαιτούμενο βήμα): www.example.com/abc.html
Βήμα 2: www.example.com/def.html
Βήμα 3: www.example.org/ghi.html

Αν δεν έχει γίνει προσαρμογή του κώδικα παρακολούθησης για παρακολούθηση μεταξύ τομέων, οι χρήστες θα εμφανίζονται να εγκαταλείπουν τη διοχέτευση στο Βήμα 2. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν ο χρήστης μεταβαίνει από τη διεύθυνση www.example.com/def.html στη διεύθυνση www.example.org/ghi.html δημιουργείται μια νέα περίοδος σύνδεσης. Στη νέα περίοδο σύνδεσης, το Analytics δεν γνωρίζει ότι ο χρήστης έχει ολοκληρώσει το βήμα 1, επειδή αυτό πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη περίοδο σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν ότι ο στόχος έχει μετατραπεί από τον χρήστη.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;