Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Help us improve Analytics Education. Tell us how you like to learn!

Over dataweergavefilters

U kunt de gegevens in een dataweergave filteren en aanpassen.

Met filters kunt u de gegevens beperken en aanpassen die worden opgenomen in een dataweergave. U kunt filters bijvoorbeeld gebruiken om verkeer van bepaalde IP-adressen uit te sluiten, u te richten op een specifiek subdomein of specifieke directory, of dynamische pagina-URL's te converteren naar leesbare tekststrings.

U heeft rechten voor bewerken op accountniveau nodig om filters te beheren. Zie voor meer informatie Dataweergavefilters maken en beheren.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Video-overzicht

Basisfilters instellen

Deze video maakt deel uit van de Digital Analytics Fundamentals-cursus van Analytics Academy. Bekijk de volledige cursus op http://analyticsacademy.withgoogle.com.

Vooraf gedefinieerde filters

 • Alleen verkeer van het internetproviderdomein uitsluiten of opnemen: gebruik dit filter om verkeer uit te sluiten of op te nemen van een specifiek domein, zoals een internetprovider of een bedrijfsnetwerk.

  Geef bij de domeinnaam niet het label van de hostserver op (typ bijv. example.com, en niet www.example.com).

 • Uitsluiten/Bevat uitsluitend verkeer van de IP-adressen: met dit filter kunt u klikken afkomstig van een bepaald bron-IP-adres uitsluiten of opnemen.

  U kunt een eenvoudige reeks adressen filteren via de opties die beginnen met of die eindigen met. Als u een complexere reeks adressen wilt filteren, maakt u een aangepast filter Uitsluiten/Opnemen met het filterveld IP-adres en een Filterpatroon in de vorm van een reguliere expressie. Bekijk een voorbeeld van het gebruik van een reguliere expressie.

 • Uitsluiten/Bevat uitsluitend verkeer naar de subdirectory's: gebruik dit filter om verkeer naar een bepaalde subdirectory (bijv. /motorfietsen of /help/inhoud/faq) uit te sluiten of op te nemen.
 • Uitsluiten/Bevat uitsluitend verkeer naar de hostnaam: gebruik dit filter om verkeer naar een bepaalde hostnaam (bijv. verkoop.mijndomein.com of support.mijndomein.com) uit te sluiten of op te nemen.

Aangepaste filters:

 • Uitsluiten: dit type filter sluit regels uit het logbestand (hits) uit die overeenkomen met het filterpatroon. Regels die overeenkomen worden in hun geheel genegeerd: een filter dat Chrome uitsluit, sluit tevens alle andere gegevens in die regel van het logbestand uit, zoals bezoeker, pad, verwijzing en domein.
 • Opnemen: dit type filter neemt regels uit het logbestand (hits) op die overeenkomen met het filterpatroon. Alle niet-overeenkomende hits worden genegeerd en de gegevens in niet-overeenkomende hits zijn niet beschikbaar in de rapporten.
 • Hoofdletters/kleine letters: hiermee zet u de inhoud van een veld om in alleen hoofdletters of kleine letters. Deze filters hebben alleen invloed op letters en niet op speciale tekens of cijfers.
 • Zoeken en vervangen: dit is een eenvoudig filter dat u kunt gebruiken om binnen een veld te zoeken op een patroon en het gevonden patroon te vervangen door iets anders.
 • Geavanceerd: met dit type filter kunt u een veld bouwen met een of twee andere velden. De filtermodule past de expressies toe op de twee velden voor extraheren en stelt vervolgens een derde veld samen met behulp van de expressie 'Samenstellen'. Lees Geavanceerde filters voor meer informatie.

Veelgebruikte toepassingen van filters

Hier volgen enkele manieren waarop u filters kunt gebruiken:

 • Intern verkeer uitsluiten van uw rapporten
  Als u verkeer van interne IP-adressen wilt uitsluiten, zoals verkeer vanuit uw huis of uw bedrijfsintranet, kunt u een filter instellen met daarin alle IP-adressen die u wilt uitsluiten.
 • Activiteit in een specifieke directory bijhouden
  Als u alleen wilt rapporteren over activiteiten in een specifieke directory, kunt u een filter 'Bevat uitsluitend' instellen. Als u daarentegen gegevens wilt bekijken voor alle pagina's of directory's behalve sommige, kan een filter 'Uitsluiten' dit voor u doen.
 • Subdomeinen bijhouden in aparte dataweergaven
  Wilt u www.voorbeeld.com, help.voorbeeld.com en info.voorbeeld.com bijhouden, maar afzonderlijke rapporten voor elk van deze domeinen weergeven? U kunt dit eenvoudig realiseren door voor elk domein een unieke dataweergave te maken en een filter 'Opnemen' te gebruiken om alleen gegevens te retourneren voor de gespecificeerde directory.

Beperkingen voor filters

De volgende beperkingen en kanttekeningen gelden voor dataweergavefilters:

 • Filters hebben een definitief effect. Als u uw binnenkomende hits filters, worden die hits definitief gewijzigd in die dataweergave, op basis van het type filter. U moet daarom ALTIJD een ongefilterde weergave van uw gegevens bewaren.
 • Het kan maximaal 24 uur duren voordat filters worden toegepast op uw gegevens.
 • Velden die zijn opgegeven in een filter, moeten voorkomen in de hit en mogen niet nul zijn als u het filter wilt toepassen op die hit. Als u bijvoorbeeld filtert op Hostnaam, maar de hit dat veld niet bevat (mogelijk is de hit verzonden via het Measurement Protocol en bevatte dat verzoek niet de parameter &dh), worden filters die reageren op de hostnaam, genegeerd en wordt de hit verwerkt als er geen filter is ingesteld.
 • Filters zijn objecten op accountniveau. Als u een filter op dataweergaveniveau bewerkt, wordt het filter ook op accountniveau gewijzigd. Dit betekent uw wijziging ook van invloed is op alle andere dataweergaven die van dit filter gebruikmaken. Als u één instantie van een bestaand filter wilt aanpassen dat door meerdere dataweergaven wordt gebruikt, maakt u een nieuw filter en past u dit toe op die ene dataweergave.

Gebruik filterverificatie om te controleren of uw filters presteren zoals verwacht voordat u ze toepast op uw binnenkomende gegevens.

Informatie over het maken en beheren van dataweergavefilters.

Meer informatie over filtertypen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?