Over weergavefilters

De opties die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen beschikbaar als u de rechten heeft voor Bewerken .

Met filters kunt u de verkeersgegevens beperken en aanpassen die in een dataweergave worden opgenomen. U kunt bijvoorbeeld filters gebruiken om verkeer van specifieke IP-adressen uit te sluiten, alleen de gegevens over een specifiek subdomein of een specifieke directory te rapporteren, of om de URL's van dynamische pagina's om te zetten in leesbare tekenreeksen. De belangrijkste twee soorten filters die Google Analytics ondersteunt zijn vooraf gedefinieerde filters en aangepaste filters.

Vooraf gedefinieerde filters

 • Alleen verkeer van het internetproviderdomein uitsluiten of opnemen : gebruik dit filter om verkeer uit te sluiten of op te nemen van een specifiek domein, zoals een internetprovider of een bedrijfsnetwerk.

  Geef bij de domeinnaam niet het label van de hostserver op (typ bijv. example.com, en niet www.example.com).

 • Uitsluiten/Bevat uitsluitend verkeer van de IP-adressen : met dit filter kunt u klikken afkomstig van een bepaald bron-IP-adres uitsluiten of opnemen .

  U kunt een eenvoudige reeks adressen filteren via de opties die beginnen met of die eindigen met . Als u een complexere reeks adressen wilt filteren, maakt u een aangepast filter Uitsluiten/Opnemen met het filterveld IP-adres en een Filterpatroon in de vorm van een reguliere expressie. Bekijk een voorbeeld van het gebruik van een reguliere expressie .

 • Uitsluiten/Bevat uitsluitend verkeer naar de subdirectory's : gebruik dit filter om verkeer naar een bepaalde subdirectory (bijv. /motorfietsen of /help/inhoud/faq) uit te sluiten of op te nemen .
 • Uitsluiten/Bevat uitsluitend verkeer naar de hostnaam : gebruik dit filter om verkeer naar een bepaalde hostnaam (bijv. verkoop.mijndomein.com of support.mijndomein.com) uit te sluiten of op te nemen .

Aangepaste filters:

 • Uitsluiten : dit type filter sluit regels uit het logbestand (treffers) uit die overeenkomen met het filterpatroon. Regels die overeenkomen worden in hun geheel genegeerd: een filter dat Chrome uitsluit, sluit tevens alle andere gegevens in die regel van het logbestand uit, zoals bezoeker, pad, verwijzing en domein.
 • Opnemen : dit type filter neemt regels uit het logbestand (treffers) op die overeenkomen met het filterpatroon. Alle niet-overeenkomende treffers worden genegeerd en de gegevens in niet-overeenkomende treffers zijn niet beschikbaar in de rapporten.
 • Hoofdletters/kleine letters : hiermee zet u de inhoud van een veld om in alleen hoofdletters of kleine letters. Deze filters hebben alleen invloed op letters en niet op speciale tekens of cijfers.
 • Zoeken en vervangen : dit is een eenvoudig filter dat u kunt gebruiken om binnen een veld te zoeken op een patroon en het gevonden patroon te vervangen door iets anders.
 • Geavanceerd : met dit type filter kunt u een veld bouwen met een of twee andere velden. De filtermodule past de expressies toe op de twee velden voor extraheren en stelt vervolgens een derde veld samen met behulp van de expressie 'Samenstellen'. Raadpleeg Geavanceerde filters voor meer informatie.

Hier volgen enkele manieren waarop u filters kunt gebruiken:

 • Intern verkeer uitsluiten van uw rapporten
  Als u verkeer van interne IP-adressen wilt uitsluiten , zoals verkeer vanuit uw huis of uw bedrijfsintranet, kunt u een filter instellen met daarin alle IP-adressen die u wilt uitsluiten.
 • Activiteit in een specifieke directory bijhouden
  Als u alleen wilt rapporteren over activiteiten in een specifieke directory, kunt u een filter 'Bevat uitsluitend' instellen. Als u daarentegen gegevens wilt bekijken voor alle pagina's of directory's behalve sommige, kan een filter 'Uitsluiten' dit voor u doen.
 • Subdomeinen bijhouden in aparte weergaven
  Wilt u www.voorbeeld.com , help.voorbeeld.com en info.voorbeeld.com bijhouden, maar afzonderlijke rapporten voor elk van deze domeinen weergeven? U kunt dit eenvoudig realiseren door voor elk domein een unieke dataweergave te maken en een filter 'Opnemen' te gebruiken om alleen gegevens te retourneren voor de gespecificeerde directory .

Voor een overzicht van het gebruik van filters kunt u deze (Engelstalige) video bekijken:

Setting basic filters

This video is part of the Digital Analytics Fundamentals course on Analytics Academy. View the full course at http://analyticsacademy.withgoogle.com.