Over weergavefilters

De opties die in dit artikel worden omschreven zijn alleen beschikbaar als u toestemming heeft voor Bewerken.

Met filters kunt u de verkeersgegevens beperken en aanpassen die in een dataweergave worden opgenomen. U kunt bijvoorbeeld filters gebruiken om verkeer van specifieke IP-adressen uit te sluiten, alleen de gegevens over een specifiek subdomein of een specifieke directory te rapporteren of de URL's van dynamische pagina's om te zetten in leesbare tekenreeksen.

Vooraf gedefinieerde filters

 • Verkeer van domeinen uitsluiten of opnemen: gebruik dit filter om verkeer uit te sluiten of op te nemen van een specifiek domein zoals een internetprovider of bedrijfsnetwerk.
 • Verkeer van de IP-adressen uitsluiten of opnemen: gebruik dit filter om alleen klikken uit te sluiten/in te sluiten van bepaalde bronnen. U kunt één IP-adres of een adresbereik opgeven.
 • Verkeer naar subdirectory's uitsluiten of opnemen: gebruik dit filter om verkeer uit te sluiten of op te nemen naar een specifieke subdirectory (zoals www.voorbeeld.com/motoren)

Aangepaste filters:

 • Patroon uitsluiten: met dit type filter sluit u logbestandregels (treffers) uit die overeenkomen met het filterpatroon. Regels die overeenkomen, worden volledig uitgesloten. Met een filter waarmee Netscape wordt uitgesloten, wordt bijvoorbeeld ook alle andere informatie op die logbestandregel uitgesloten, zoals informatie over bezoekers, paden, verwijzingen en domeingegevens.
 • Patroon opnemen: met dit type filter neemt u logbestandregels (treffers) op die overeenkomen met het filterpatroon. Alle niet-overeenkomende treffers worden genegeerd en de gegevens in niet-overeenkomende treffers zijn niet beschikbaar in de rapporten.
 • Hoofdletters/kleine letters: hiermee zet u de inhoud van een veld om in alleen hoofdletters of kleine letters. Deze filters hebben alleen invloed op letters en niet op speciale tekens of cijfers.
 • Zoeken en vervangen: dit is een eenvoudige filter die u kunt gebruiken om een patroon te vinden in een veld en het gevonden patroon met een alternatief formulier vervangen.
 • Geavanceerd: met dit type filter kunt u een veld bouwen met een of twee andere velden. De filtermodule past de expressies toe op de twee velden voor extraheren en stelt vervolgens een derde veld samen met behulp van de expressie 'Samenstellen'. Raadpleeg 'Geavanceerde filters' voor meer informatie.

Hier volgen enkele manieren waarop u filters kunt gebruiken:

 • Intern verkeer uitsluiten van uw rapporten
  Als u verkeer van interne IP-adressen wilt uitsluiten, zoals verkeer vanuit uw huis of uw bedrijfsintranet, kunt u een filter instellen met daarin alle IP-adressen die u wilt uitsluiten.
 • Activiteit in een specifieke map bijhouden
  Als u alleen wilt rapporteren over activiteiten in een specifieke map, kunt u een filter 'Opnemen' instellen. Als u daarentegen gegevens wilt bekijken voor alle pagina's of mappen behalve sommige, kan een filter 'Uitsluiten' dit voor u doen.
 • Subdomeinen bijhouden in aparte weergaven
  Wilt u www.voorbeeld.com, help.voorbeeld.com en info.voorbeeld.com bijhouden, maar afzonderlijke rapporten voor elk van deze domeinen weergeven? U kunt dit eenvoudig realiseren door voor elk domein een unieke dataweergave te maken en en een filter 'Opnemen' te gebruiken om alleen gegevens te retourneren voor de gespecificeerde directory.

 

Voor een overzicht van vooraf gedefinieerde filters kunt u deze video bekijken (in het Engels):

Voor een overzicht van aangepaste filters kunt u deze video bekijken (in het Engels):