Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, οι οποίες θα σταματήσουν την επεξεργασία δεδομένων την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Οκτωβρίου 2023 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Σχετικά με τα φίλτρα αναλυτικής προβολής

Φιλτράρισμα και τροποποίηση των δεδομένων σε μια αναλυτική προβολή.

Χρησιμοποιήστε φίλτρα για να περιορίσετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα σε μια αναλυτική προβολή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα, για να εξαιρέσετε την επισκεψιμότητα από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP, να συμπεριλάβετε δεδομένα μόνο από συγκεκριμένους υποτομείς ή καταλόγους ή να μετατρέψετε URL δυναμικών σελίδων σε ευανάγνωστες συμβολοσειρές κειμένου.

Χρειάζεστε ρόλο Συντάκτη σε επίπεδο λογαριασμού για να διαχειριστείτε φίλτρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και διαχείριση φίλτρων αναλυτικής προβολής.

Σε αυτό το άρθρο:

Προκαθορισμένα φίλτρα

 • Εξαίρεση/συμπερίληψη μόνο της επισκεψιμότητας από τον τομέα ISP: Χρησιμοποιήστε αυτό το φίλτρο, για να εξαιρέσετε/συμπεριλάβετε μόνο την επισκεψιμότητα από έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως έναν ISP ή ένα εταιρικό δίκτυο.

  Όταν καθορίζετε το όνομα τομέα, μην περιλαμβάνετε την ετικέτα του διακομιστή φιλοξενίας (π.χ. καθορίστε example.com, όχι www.example.com).

 • Εξαίρεση/συμπερίληψη μόνο της επισκεψιμότητας από τις διευθύνσεις IP: Χρησιμοποιήστε αυτό το φίλτρο, για να εξαιρέσετε/συμπεριλάβετε μόνο τα κλικ από μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP πηγής.

  Μπορείτε να φιλτράρετε ένα απλό εύρος διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας τις επιλογές που αρχίζουν με ή που τελειώνουν με.

  Αν θέλετε να φιλτράρετε ένα πιο σύνθετο εύρος διευθύνσεων, χρησιμοποιήστε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο για Εξαίρεση/Συμπερίληψη μέσω της Διεύθυνσης IP και καθορίστε μια τυπική έκφραση ως Μοτίβο φίλτρου. Δείτε ένα παράδειγμα χρήσης τυπικής έκφρασης.

 • Εξαίρεση/συμπερίληψη μόνο της επισκεψιμότητας στους υποκαταλόγους: Χρησιμοποιήστε αυτό το φίλτρο, για να εξαιρέσετε/συμπεριλάβετε μόνο την επισκεψιμότητα σε έναν συγκεκριμένο υποκατάλογο (όπως www.example.com/motorcycles).
 • Εξαίρεση/συμπερίληψη μόνο της επισκεψιμότητας στο όνομα κεντρικού υπολογιστή: Χρησιμοποιήστε αυτό το φίλτρο, για να εξαιρέσετε/συμπεριλάβετε μόνο επισκεψιμότητα προς ένα συγκεκριμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή (όπως sales.example.com ή support.example.com).

Προσαρμοσμένα φίλτρα:

 • Εξαίρεση: Αυτός ο τύπος φίλτρου εξαιρεί γραμμές του αρχείου καταγραφής (επισκέψεις) που αντιστοιχούν στο μοτίβο φίλτρου. Οι αντιστοιχισμένες γραμμές παραβλέπονται εντελώς. Για παράδειγμα, ένα φίλτρο που εξαιρεί το Chrome θα εξαιρεί και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτήν τη γραμμή του αρχείου καταγραφής, όπως είναι οι πληροφορίες επισκέπτη, διαδρομής, παραπομπής και τομέα.
 • Συμπερίληψη: Αυτός ο τύπος φίλτρου περιλαμβάνει γραμμές του αρχείου καταγραφής (επισκέψεις) που αντιστοιχούν στο μοτίβο φίλτρου. Όλες οι μη αντιστοιχισμένες επισκέψεις θα παραβλέπονται και τυχόν δεδομένα σε μη αντιστοιχισμένες επισκέψεις δεν θα είναι διαθέσιμα στις αναφορές.
 • Πεζά/Κεφαλαία: Μετατρέπει όλα τα περιεχόμενα του πεδίου σε κεφαλαίους ή σε πεζούς χαρακτήρες. Αυτά τα φίλτρα επηρεάζουν μόνο τα γράμματα και όχι τους ειδικούς χαρακτήρες ή τους αριθμούς.
 • Αναζήτηση και αντικατάσταση: Πρόκειται για ένα απλό φίλτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση ενός μοτίβου μέσα σε ένα πεδίο και την αντικατάσταση του μοτίβου που θα εντοπιστεί με μια εναλλακτική μορφή.
 • Σύνθετο: Με αυτόν τον τύπο φίλτρου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο από ένα ή δύο άλλα πεδία. Η μηχανή φίλτρων θα εφαρμόσει τις εκφράσεις των δύο πεδίων Εξαγωγή στα συγκεκριμένα πεδία και, στη συνέχεια, θα κατασκευάσει ένα πεδίο χρησιμοποιώντας την έκφραση "Δημιουργία". Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Σύνθετα φίλτρα.

Συνήθεις χρήσεις για φίλτρα

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα:

 • Εξαίρεση της εσωτερικής επισκεψιμότητας από τις αναφορές σας
  Αν θέλετε να εξαιρέσετε την εσωτερική επισκεψιμότητα από τις αναφορές σας (π.χ. την επισκεψιμότητα από το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας σας), μπορείτε να ρυθμίσετε ένα φίλτρο που θα αναγνωρίζει όλες τις διευθύνσεις IP που θέλετε να εξαιρέσετε.
 • Αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους καταλόγους
  Αν θέλετε αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα μόνο σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο, ρυθμίστε ένα φίλτρο Συμπερίληψη που προσδιορίζει μόνο αυτόν τον κατάλογο.
  Αν θέλετε αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα σε όλους τους καταλόγους εκτός από έναν συγκεκριμένο κατάλογο, ρυθμίστε ένα φίλτρο Εξαίρεση που προσδιορίζει μόνο αυτόν τον κατάλογο.
 • Παρακολούθηση υποτομέων σε ξεχωριστές αναλυτικές προβολές
  Αν θέλετε να παρακολουθείτε τη διεύθυνση www.example.com, καθώς και τις διευθύνσεις help.example.com και info.example.com, δημιουργήστε μια ξεχωριστή αναλυτική προβολή για καθεμία από αυτές και χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο Συμπερίληψη, για να προσδιορίσετε μόνο τον καθορισμένο υποκατάλογο.

Περιορισμοί φίλτρων

Για τα φίλτρα αναλυτικής προβολής ισχύουν τα εξής όρια και προειδοποιήσεις:

 • Τα φίλτρα είναι καταστροφικά. Το φιλτράρισμα των εισερχόμενων επισκέψεών σας συμπεριλαμβάνει, εξαιρεί ή τροποποιεί μόνιμα αυτές τις επισκέψεις στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή, σύμφωνα με τον τύπο του φίλτρου. Επομένως, θα πρέπει να διατηρείτε ΠΑΝΤΑ μια αφιλτράριστη αναλυτική προβολή των δεδομένων σας, ώστε να έχετε πάντα πρόσβαση στο πλήρες σύνολο δεδομένων σας.
 • Για να εφαρμοστούν τα φίλτρα στα δεδομένα σας απαιτούνται έως 24 ώρες.
 • Τα πεδία που καθορίζονται σε ένα φίλτρο πρέπει να υπάρχουν στην επίσκεψη και να μην είναι μηδενικά, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή του φίλτρου στη συγκεκριμένη επίσκεψη. Για παράδειγμα, αν πραγματοποιείτε φιλτράρισμα στο Όνομα κεντρικού υπολογιστή, αλλά η επίσκεψη δεν περιέχει το συγκεκριμένο πεδίο (ενδεχομένως η επίσκεψη εστάλη μέσω του Πρωτοκόλλου μέτρησης και το συγκεκριμένο αίτημα δεν περιείχε την παράμετρο &dh), τότε όσα φίλτρα είναι ενεργά στο Όνομα κεντρικού υπολογιστή θα παραβλεφθούν και η επίσκεψη θα υποστεί επεξεργασία σαν να μην υπήρχε φίλτρο.
 • Τα φίλτρα είναι αντικείμενα επιπέδου λογαριασμού. Αν επεξεργαστείτε ένα φίλτρο σε επίπεδο αναλυτικής προβολής, αλλάζετε το φίλτρο και σε επίπεδο λογαριασμού και τυχόν άλλες αναλυτικές προβολές που χρησιμοποιούν το φίλτρο επηρεάζονται επίσης από την αλλαγή. Αν θέλετε να προσαρμόσετε μια μεμονωμένη παρουσία ενός υπάρχοντος φίλτρου που χρησιμοποιείται από πολλές αναλυτικές προβολές, δημιουργήστε ένα νέο φίλτρο και εφαρμόστε το στη συγκεκριμένη μεμονωμένη αναλυτική προβολή.
 • Τα φίλτρα εφαρμόζονται μετά την επεξεργασία των δεδομένων σας. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φίλτρου για την αλλαγή του εύρους των ιδιοτήτων.
 • Τα φίλτρα δεν εφαρμόζονται σε ιδιότητες προϊόντος που συμπληρώνονται μέσω εισαγωγής δεδομένων. Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο με βάση ιδιότητες προϊόντος, αν αυτές οι ιδιότητες συμπληρώνονται μέσω εισαγωγής δεδομένων, τότε αυτά τα δεδομένα δεν θα επηρεαστούν από το φίλτρο.

Χρησιμοποιήστε την επαλήθευση φίλτρου, για να βεβαιωθείτε ότι η απόδοση των φίλτρων σας είναι η αναμενόμενη, προτού τα εφαρμόσετε στα εισερχόμενα δεδομένα σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε φίλτρα αναλυτικής προβολής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους φίλτρων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false