Vanliga problem

Analytics spårar inte mål

Det kan finnas flera orsaker till att målen inte spåras i dina Google Analytics-rapporter:

 • Måladressen har angetts felaktigt
  Du kan ta reda på om måladressen har angetts felaktigt genom att kopiera webbadressen i fältet Måladress och klistra in den i sökrutan i rapporten Sidor eller Webbadressmål.

  När Analytics identifierar en omvandling via ditt angivna mål ignoreras domännamnet. Du kan därför ta bort domännamnet och fortfarande ha en giltig måladress. Om ditt mål till exempel är http://www.mysite.com/1/thanks.html kan du använda /1/thanks.html som en måladress utan risk.

  Om du valde Matchning av reguljära uttryck som matchningstyp för målet måste du skriva ett omvänt snedstreck före punkten (exempel: /1/thanks\.html). Läs mer om reguljära uttryck.


 • Målsidan är inte märkt med spårningskod
  Om målsidan inte är märkt med spårningskod spårar Google Analytics inte sidan och målen spåras därför inte heller. Kontrollera också att du har infogat rätt spårningskod på sidorna eftersom koden är specifik för varje kontoegenskap. Du hittar rätt spårningskod genom att klicka på Administratör högst upp på alla Analytics-sidor och sedan välja konto och egenskap. Under egenskap klickar du på Spårningskod. Statusen visas högst upp på sidan.


 • Felaktig matchningstyp
  Matchningstypen (Rubrikmatchning, Exakt matchning eller Matchning av reguljära uttryck) måste anges korrekt. Tänk på att du bara kan använda Matchning av reguljära uttryck för reguljära uttryck i måladress- och kanalstegsfälten. Reguljära uttryck kan inte användas tillsammans med de andra matchningstyperna. Använd standardinställningen Rubrikmatchning om du är osäker på vilken matchningstyp du ska välja.


 • Felaktigt angiven exakt matchning
  Om du använder exakt matchning för ett mål (t.ex. http://domain.com/page.html) sker inte matchningen om du råkar skriva efterföljande blanksteg. Om du använder matchning av reguljära uttryck (t.ex. ^/page.html) påverkas inte matchningen av efterföljande blanksteg.


 • Felaktigt angivet reguljärt uttryck
  Ett enkelt sätt att verifiera att ett reguljärt uttryck är korrekt är att söka efter det med Sök-funktionen i rapporten Sidor. Om rapporten innehåller matchande målposter är det reguljära uttrycket korrekt. Om det inte visas några sökresultat bör du kontrollera att spårningskoden finns på sidan.


 • Filter orsakar att webbadresserna ändras
  Om du använder Google Analytics-filter för att skriva om dina webbadresser måste du se till att målinställningarna speglar dessa ändringar. Filter som modifierar webbadresser används på rådata som hämtas till kontot innan målen bearbetas. Det innebär att webbadresserna till dina mål och kanaler måste spegla det resulterande omskrivna webbadressformatet.
  Om webbadressen http://www.mysite.com/directory/download/file.html modifieras av ett filter till /download/file måste målet överensstämma med den resulterande filtrerade webbadressen /download/file, inte med /directory/download/file.html.


 • Målsidan är en filhämtning (t.ex. en PDF-fil)
  Google Analytics spårar inte hämtningar direkt som mål. Du kan dock identifiera händelser som mål. Mer information finns i Specialfall av mål och kanaler.