Analytics spårar inte mål

I den här artikeln får du veta varför du inte ser konverteringar i rapporterna.

Innehåll i artikeln:

Måladressen har angetts på fel sätt

Du kan ta reda på om fel måladress har angetts genom att kopiera webbadressen i fältet Måladress och klistra in den i sökrutan i rapporten Sidor eller Webbadressmål.

När Analytics identifierar en konvertering via ditt angivna mål ignoreras domännamnet. Du kan därför ta bort domännamnet och fortfarande ha en giltig måladress. Om ditt mål till exempel är http://www.minwebbplats.se/1/tack.html kan du använda /1/tack.html som en måladress.

Om du valde Matchning av reguljära uttryck som matchningstyp för målet måste du skriva ett omvänt snedstreck före punkten (exempel: /1/tack\.html). Läs mer om reguljära uttryck.

Målsidan är inte märkt med spårningskod

Om målsidan inte är märkt med spårningskod spårar Analytics inte sidan och målen spåras därför inte heller. Kontrollera också att du har infogat rätt spårningskod på sidorna eftersom koden är specifik för varje kontoegendom. Du hittar rätt spårningskod genom att klicka på Administratör högst upp på alla Analytics-sidor och sedan välja konto och egenskap. Under egenskap klickar du på Spårningskod. Statusen visas högst upp på sidan.

Felaktig matchningstyp

Matchningstypen (Rubrikmatchning, Exakt matchning eller Matchning av reguljära uttryck) måste anges korrekt. Tänk på att du bara kan använda Matchning av reguljära uttryck för reguljära uttryck i måladress- och trattstegsfälten. Reguljära uttryck kan inte användas tillsammans med de andra matchningstyperna. Använd standardinställningen Rubrikmatchning om du är osäker på vilken matchningstyp du ska välja.

Exakt matchning har angetts på fel sätt

Om du använder exakt matchning för ett mål (t.ex. http://domän.se/sida.html) sker inte matchningen om du råkar skriva efterföljande blanksteg. Om du använder matchning av reguljära uttryck (till exempel ^/sida.html) påverkas inte matchningen av efterföljande blanksteg.

Reguljärt uttryck har angetts på fel sätt

Ett enkelt sätt att kontrollera om ett reguljärt uttryck är korrekt är att söka efter det med Sök-funktionen i rapporten Sidor. Om rapporten innehåller matchande målposter är det reguljära uttrycket korrekt. Om inga sökresultat visas bör du kontrollera att spårningskoden finns på sidan.

Filter leder till att webbadresserna ändras

Om du använder Analytics-filter för att skriva om dina webbadresser måste du se till att målinställningarna speglar dessa ändringar. Filter som modifierar webbadresser används på rådata som hämtas till kontot innan målen bearbetas. Det innebär att webbadresserna till dina mål och trattar måste spegla det resulterande omskrivna webbadressformatet. Exempel:

Om webbadressen http://www.minwebbplats.se/katalog/hämta/fil.html modifieras av ett filter till /hämta/fil ska målet överensstämma med den resulterande filtrerade webbadressen /hämta/fil, inte med /katalog/hämta/fil.html.

Målsidan är en filhämtning (t.ex. en PDF-fil)

Analytics spårar inte hämtningar direkt som mål. Du kan däremot ange händelser som mål. Mer information finns i Mål för hämtning.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?