Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Analytics sporer ikke mål

I denne artikkelen skal vi se nærmere på grunnene til at konverteringer kanskje ikke vises i rapportene dine.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Nettadressen for målet er ikke riktig angitt

For å kontrollere om nettadressen for målet kan være feilaktig angitt, må du kopiere nettadressen i Nettadresse for mål-feltet og lime den inn i søkefeltet i enten Sider-rapporten eller Mål for nettadresse-rapporten.

Når Analytics identifiserer en konvertering via det konfigurerte målet ditt, ignoreres domenenavnet fullstendig. Derfor er nettadressen for målet fortsatt gyldig selv om du fjerner hele domenenavnet. Hvis målet for eksempel er http://www.mysite.com/1/thanks.html, kan du fint bruke /1/thanks.html som nettadresse for målet.

Hvis du har valgt Treff på regulært uttrykk som samsvartype for målet, må du bruke en omvendt skråstrek foran punktum (f.eks. /1/thanks\.html). Finn ut mer om regulære uttrykk.

Målsiden er ikke merket med sporingskode

Hvis målsiden ikke er merket med sporingskode, blir ikke denne siden sporet av Analytics, og dermed rapporteres det heller ikke om mål. Du bør også kontrollere at du har installert riktig sporingskode på sidene dine, ettersom koden er spesifikk for hvert enkelt kontoområde. For å finne sporingskoden, klikk på Administrasjon øverst på en hvilken som helst side i Analytics, og velg så kontoen og området. Under egenskap klikker du på Sporingskode. Status vises øverst på siden.

Feil samsvartype

Du må ha angitt riktig samsvartype (Hovedtreff, Eksakt samsvar eller Treff på regulært uttrykk). Vær oppmerksom på at bare Treff på regulært uttrykk samsvarer med regulære uttrykk i feltet nettadresse for mål og trakttrinn. De andre samsvartypene aksepterer ikke regulære uttrykk. Hvis du er usikker på hvilken samsvartype du skal velge, bruker du standardinnstillingen Hovedtreff.

Eksakt samsvar er feil konfigurert

Hvis du bruker eksakt samsvar for et mål (f.eks. http://domain.com/page.html), medfører eventuelle etterfølgende mellomrom at samsvaret blir ugyldig. Hvis du bruker samsvar basert på regulære uttrykk (f.eks. ^/page.html), er ikke etterfølgende mellomrom noe problem.

Regulært uttrykk er feil konfigurert

Den enkleste måten du kan få bekreftet det regulære uttrykket ditt på, er ved å skrive det inn i søkefunksjonen i Sider-rapporten. Hvis rapporten inneholder samsvarende måloppføringer, er det regulære uttrykket riktig. Hvis det ikke vises noen resultater, må du forsikre deg om at sporingskoden faktisk ligger på siden.

Filtre omskriver nettadressene

Hvis du omskriver nettadressene dine med Analytics-filtre, må du kontrollere at målinnstillingene gjenspeiler disse endringene. Husk at filtre som endrer nettadresser, brukes på rådataene som kommer til kontoen din før målene behandles. Nettadressene dine for mål og trakter skal derfor gjenspeile det endelige, omskrevne formatet for nettadressen. For eksempel:

Hvis nettadressen for nettstedet ditt, http://www.mysite.com/directory/download/file.html, blir endret til /download/file av et filter, så må målet ditt samsvare med den endelige, filtrerte nettadressen, altså /download/file, ikke /directory/download/file.html.

Målsiden er en nedlasting (f.eks. en PDF-fil)

Analytics sporer ikke nedlastinger som mål direkte. Du kan imidlertid identifisere aktiviteter som mål. Du finner mer informasjon i Mål for nedlastinger.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?