Analytics sporer ikke mål

I denne artikkelen skal vi se nærmere på grunnene til at konverteringer kanskje ikke vises i rapportene dine.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Feil angitt målnettadresse

For å kontrollere om målnettadressen kan være feilaktig angitt, kopierer du nettadressen i Målnettadresse-feltet og limer deretter adressen inn i søkefeltet i Sider- eller Nettadressemål-rapporten.

Når Analytics identifiserer en konvertering via målet du har konfigurert, blir domenenavnet ignorert i sin helhet. Derfor er målnettadressen fortsatt gyldig selv om du fjerner hele domenenavnet. Eksempel: Hvis målet er http://www.mittnettsted.no/1/takk.html, er det helt trygt å bruke /1/takk.htmlsom målnettadresse.

Hvis du har valgt treff på regeluttrykk som samsvartype for målet, må du bruke omvendt skråstrek foran punktum (f.eks. /1/takk\.html). Finn ut mer om regeluttrykk.

Målsiden er ikke merket med sporingskode

Hvis målsiden ikke er merket med sporingskode, sporer ikke Google Analytics denne siden og dermed heller ikke mål. Du bør også kontrollere at du har installert riktig sporingskode på sidene dine, ettersom koden er spesifikk for hvert enkelt kontoområde. For å finne sporingskoden klikker du på Administrasjon, som er oppført øverst på samtlige sider i Analytics. Deretter velger du konto og egenskap. Under egenskap klikker du på Sporingskode. Status vises øverst på siden.

Feil samsvartype

Du må ha angitt riktig samsvartype (hovedtreff, eksakt samsvar eller treff på regeluttrykk). Vi gjør oppmerksom på at bare treff på regeluttrykk samsvarer med regeluttrykk i målnettadressen og felter for trakttrinn. De andre samsvartypene aksepterer ikke regulære uttrykk. Hvis du er usikker på hvilken samsvartype du skal velge, bruker du standardinnstillingen Hovedtreff.

Eksakt samsvar er feil konfigurert

Hvis du bruker eksakt samsvar for et mål (f.eks. http://domain.com/page.html), kommer eventuelle etterfølgende mellomrom til å ugyldiggjøre samsvaret. Hvis du bruker samsvar basert på regulære uttrykk (f.eks. ^/page.html), er ikke etterfølgende mellomrom noe problem.

Regulært uttrykk er feil konfigurert

En enkel metode for å kontrollere regeluttrykket er å skrive det inn i Søk-funksjonen i Sider-rapporten. Hvis rapporten inneholder samsvarende måloppføringer, er regeluttrykket riktig. Hvis det ikke vises noen resultater, må du forsikre deg om at sporingskoden faktisk ligger på siden.

Filtre omskriver nettadressene

Hvis du omskriver nettadressene dine ved hjelp av Google Analytics-filtre, må du kontrollere at innstillingene for mål gjenspeiler disse endringene. Husk at filtre som endrer nettadresser, brukes på rådataene som overføres til kontoen din, og at dette skjer før målene behandles. Nettadressene dine for mål og trakter skal derfor gjenspeile det endelige, omskrevne formatet for nettadressen. Eksempel:

Hvis nettstedets nettadresse, http://www.mysite.com/directory/download/file.html, endres gjennom et filter slik at den har formatet /download/file, må målet samsvare med den endelige filtrerte nettadressen /download/file, og ikke /directory/download/file.html.

Målsiden er en nedlasting (f.eks. PDF)

Nedlastinger spores ikke som mål direkte i Google Analytics. Du kan imidlertid identifisere hendelser som mål. Du finner mer informasjon under Mål for nedlasting.

Var denne artikkelen nyttig?