Το Analytics δεν παρακολουθεί στόχους

Σε αυτό το άρθρο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην εμφανίζονται μετατροπές στις αναφορές σας.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Η διεύθυνση URL στόχου καταχωρίσθηκε εσφαλμένα

Για να προσδιορίσετε αν η διεύθυνση URL στόχου έχει εισαχθεί εσφαλμένα, αντιγράψτε τη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στο πεδίο Διεύθυνση URL στόχου και επικολλήστε τη στο πλαίσιο αναζήτησης είτε της αναφοράς "Σελίδες" είτε της αναφοράς "Στόχοι διεύθυνσης URL".

Όταν το Analytics προσδιορίζει μια μετατροπή μέσω του στόχου που διαμορφώσατε, αγνοεί εντελώς το όνομα τομέα. Συνεπώς, μπορείτε να καταργήσετε εντελώς το όνομα τομέα και να εξακολουθείτε να έχετε μια έγκυρη διεύθυνση URL στόχου. Για παράδειγμα, αν ο στόχος σας είναι http://www.mysite.com/1/thanks.html, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το /1/thanks.html ως τη διεύθυνση URL στόχου σας.

Αν επιλέξατε την Αντιστοίχιση τυπικών εκφράσεων ως τον Τύπο αντιστοίχισης για τον στόχο σας, χρειάζεται να πραγματοποιείτε διαφυγή από περιόδους σύνδεσης με ανάστροφη κάθετο (π.χ., /1/thanks\.html). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τυπικές εκφράσεις.

Στη σελίδα στόχου δεν υπάρχει ετικέτα με κώδικα παρακολούθησης

Εάν στη σελίδα στόχου δεν υπάρχει ετικέτα με κώδικα παρακολούθησης, το Analytics δεν παρακολουθεί αυτήν τη σελίδα και, επομένως, δεν παρακολουθεί στόχους. Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίσετε ότι έχετε εγκαταστήσει τον σωστό κώδικα παρακολούθησης στις σελίδες σας, εφόσον ο κώδικας είναι συγκεκριμένος για κάθε ιδιότητα του λογαριασμού. Για να βρείτε τον κώδικα παρακολούθησης, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχειριστής στην κορυφή μιας σελίδας Analytics και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό και την ιδιότητα. Στο μενού ιδιότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Κώδικας παρακολούθησης. Η κατάσταση εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας.

Εσφαλμένος τύπος αντιστοίχισης

Πρέπει να οριστεί ο σωστός τύπος αντιστοίχισης (Αντιστοίχιση κεφαλίδας, Ακριβής αντιστοίχιση, Αντιστοίχιση τυπικής έκφρασης). Λάβετε υπόψη σας ότι μόνο ο τύπος Αντιστοίχιση τυπικής έκφρασης θα αντιστοιχίσει τυπικές εκφράσεις στα πεδία διεύθυνσης URL στόχου και βημάτων διοχέτευσης. Οι υπόλοιποι τύποι αντιστοίχισης δεν αποδέχονται τυπικές εκφράσεις. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιον τύπο αντιστοίχισης πρέπει να επιλέξετε, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο τύπο Αντιστοίχιση κεφαλίδας.

Εσφαλμένη διαμόρφωση Ακριβούς αντιστοίχισης

Εάν χρησιμοποιείτε ακριβή αντιστοίχιση για ένα στόχο (π.χ. http://domain.com/page.html), τυχόν τελικά κενά διαστήματα καθιστούν το στόχο μη έγκυρο. Αν χρησιμοποιείτε αντιστοίχιση τυπικών εκφράσεων (π.χ. ^/page.html), τα τελικά κενά διαστήματα δεν αποτελούν πρόβλημα.

Εσφαλμένη διαμόρφωση τυπικής έκφρασης

Ένας απλός τρόπος για να επαληθεύσετε την τυπική έκφραση είναι να την καταχωρίσετε στη λειτουργία Αναζήτηση στην αναφορά Σελίδες. Εάν η αναφορά περιέχει καταχωρίσεις στόχου που αντιστοιχούν, τότε η τυπική έκφραση είναι σωστή. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, διασφαλίστε ότι ο κώδικας παρακολούθησης έχει συμπεριληφθεί στη σελίδα.

Επανεγγραφή των διευθύνσεων URL από τα φίλτρα

Αν χρησιμοποιείτε φίλτρα του Analytics για να γράψετε ξανά τις διευθύνσεις URL του ιστότοπού σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις των στόχων σας ενημερώνονται σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές. Μην ξεχνάτε ότι τα φίλτρα που τροποποιούν τις διευθύνσεις URL εφαρμόζονται στα μη επεξεργασμένα δεδομένα που καταγράφονται στο λογαριασμό σας, προτού γίνει επεξεργασία των στόχων. Ως αποτέλεσμα, οι διευθύνσεις URL του στόχου και της διοχέτευσης θα αντικατοπτρίζουν την τελική, εγγεγραμμένη εκ νέου μορφή της διεύθυνσης URL. Για παράδειγμα:

Αν η διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, http://www.mysite.com/directory/download/file.html τροποποιηθεί από ένα φίλτρο, ώστε να εμφανίζεται ως /download/file, τότε ο στόχος θα πρέπει να αντιστοιχεί με την τελική, φιλτραρισμένη διεύθυνση URL /download/file και όχι με τη διεύθυνση /directory/download/file.html.

Η σελίδα στόχου είναι αρχείο λήψης (π.χ. PDF)

Το Analytics δεν παρακολουθεί άμεσα τις λήψεις ως στόχους. Μπορείτε, ωστόσο, να προσδιορίσετε συμβάντα ως στόχους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Στόχοι για λήψεις.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;