Služba Analytics nesleduje cíle

Tento článek vysvětluje důvody, které mohou vést k tomu, že se v přehledech nezobrazí cíle.

Obsah tohoto článku:

Nesprávně zadaná cílová adresa URL

Chcete-li zjistit, zda je adresa URL cíle zadána chybně, zkopírujte adresu v poli Adresa URL cíle a vložte ji do vyhledávacího pole v přehledu Stránky nebo v přehledu Adresy URL cíle.

Pokud služba Analytics zjistí konverzi prostřednictvím nakonfigurovaného cíle, zcela ignoruje název domény. Ten tedy můžete odebrat, a přesto vám zůstane platná adresa URL cíle. Pokud máte například nastaven cíl http://www.mysite.com/1/thanks.html, můžete jako adresu URL cíle bezpečně použít /1/thanks.html.

Pokud pro cíl jako typ shody zvolíte shodu regulárních výrazů, je nutné deaktivovat tečky pomocí obráceného lomítka (např. /1/thanks\.html). Další informace o regulárních výrazech.

Stránka cíle není označena měřicím kódem

Není-li cílová stránka označena měřicím kódem, nebude Analytics tuto stránku sledovat a nebude tedy sledovat ani cíle. Je rovněž nutné zkontrolovat, zda jste na stránky umístili správný měřicí kód, neboť je pro každou funkci účtu jedinečný. Měřicí kód najdete tak, že v horní části jakékoli stránky Analytics kliknete na možnost Správce a pak vyberete účet a službu. V části služba klikněte na možnost Měřicí kód. V horní části stránky se zobrazí stav.

Nesprávný typ shody

Je nutné nastavit správný typ shody (Začíná řetězcem, Je rovno, Regulární výraz). Pouze shoda regulárních výrazů k sobě přiřadí regulární výrazy v polích pro adresu URL cíle a pro kroky cesty. Pro ostatní typy shody nelze používat regulární výrazy. Pokud si nejste jisti, který typ shody zvolit, použijte Začíná řetězcem, což je výchozí možnost.

Nesprávně nakonfigurovaná přesná shoda

Pokud pro cíl používáte přesnou shodu (např. http://domain.com/page.html), způsobí případné koncové mezery neplatnost shody. Pokud používáte shodu regulárních výrazů (např. ^/page.html), nepředstavují koncové mezery problém.

Nesprávně nakonfigurovaný regulární výraz

Regulární výraz snadno ověříte tím, že jej v přehledu Stránky zadáte do Vyhledávání. Pokud přehled obsahuje odpovídající položky cíle, je regulární výraz správný. Pokud vyhledávání žádný výsledek nemá, zkontrolujte, zda stránka obsahuje měřicí kód.

Filtry přepisují adresy URL

Přepisujete-li adresy URL pomocí filtrů Analytics, bude nutné zajistit, aby se tyto změny projevily v nastaveních cílů. Filtry upravující adresy URL filtrují nezpracované údaje přicházející do účtu dříve, než dojde ke zpracování cílů. Proto by měly adresy URL cílů a cest odrážet konečnou, přepsanou podobu adresy URL. Příklad:

Pokud je adresa URL webové stránky http://www.mysite.com/directory/download/file.html filtrem upravena do podoby /download/file, měl by cíl odpovídat konečné filtrované adrese URL /download/file, nikoli adrese /directory/download/file.html.

Cílovou stránkou je položka ke stažení (např. dokument ve formátu PDF)

Analytics přímo nesleduje stahované položky jako cíle. Jako cíle však můžete určit události. Podrobnosti naleznete v části Cíle pro stahování.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?