Over gebeurtenissen

Gebruik Gebeurtenissen om gegevens over interacties met uw inhoud te verzamelen.

Gebeurtenissen zijn gebruikersinteracties met inhoud op een webpagina of een scherm die afzonderlijk kunnen worden bijgehouden. Downloads, klikken op mobiele advertenties, gadgets, Flash-elementen, ingesloten AJAX-elementen en weergaven van video-inhoud zijn voorbeelden van acties die u als gebeurtenissen kunt bijhouden.

Hoewel het instellen van het bijhouden van gebeurtenissen wat meer moeite kost, raden we u toch aan deze functie te gebruiken. Gebeurtenissen zijn een flexibele manier om gegevens te verzamelen over specifieke interacties op uw site of app die niet op enige andere manier worden bijgehouden.

Gebeurtenissen bijhouden instellen

Gebeurtenissen bijhouden is beschikbaar voor zowel web- als app-property's, maar vereist aanvullende technische instellingen die door een gekwalificeerde ontwikkelaar moeten worden uitgevoerd.

Volg de instructies in de Handleiding voor ontwikkelaars voor uw specifieke omgeving voor informatie over het instellen van het bijhouden van gebeurtenissen:

Een alternatief voor Gebeurtenissen bijhouden (voor geavanceerde instellingen)

Soms kan het voorkomen dat u een element niet als gebeurtenis wilt bijhouden, ook al wordt het onafhankelijk geladen. Als u bijvoorbeeld nieuwe inhoud laadt zonder een nieuwe pagina of een nieuw scherm te laden, zoals in een pop-up of een modaal venster, kunt u het element bijhouden met behulp van een virtuele paginaweergave of schermweergave. Dit houdt in dat Google Analytics het element telt als een pagina of schermweergave wanneer het wordt geladen. Meer informatie over het bijhouden van pagina- en schermweergaven vindt u in onze handleidingen voor ontwikkelaars:

Gebeurteniscomponenten

Wanneer u Gebeurtenissen bijhouden instelt, kunt u maximaal vijf van de volgende componenten definiëren en koppelen aan afzonderlijke gebeurtenissen.

De waarden voor deze onderdelen worden weergegeven in de gebeurtenisrapporten. Hoe geordender u deze rapporten instelt, hoe gemakkelijker u uw rapporten kunt lezen en interpreteren. In uw rapporten zijn de titels van afzonderlijke gebeurtenissen gebaseerd op deze onderdeelnamen. Zo wordt een gebeurtenis in de categorie Video's met de actie Afspelen en het label Grappig in uw rapporten weergegeven als Video's + Afspelen + Grappig.

Categorie

De primaire opsplitsingen van de typen gebeurtenissen die u heeft op uw site. Categorieën vormen de basis van het bijhouden van gebeurtenissen en zijn de primaire methode voor het sorteren van gebeurtenissen in uw rapporten. Video's en Downloads zijn goede voorbeelden van categorieën, maar u kunt ze zo specifiek of algemeen maken als uw inhoud vereist.

Actie

Een beschrijving voor een bepaalde gebeurteniscategorie. U kunt elke tekenreeks gebruiken om een actie te definiëren en daarbij dus zo specifiek zijn als nodig is. Zo kunt Afspelen of Onderbreken definiëren als acties voor een video. U kunt ook een specifiekere actie instellen met de naam Video bijna voltooid die wordt geactiveerd op het moment dat de afspeelregelaar van een video 90 procent van de videoduur heeft bereikt.

Label

Een optionele beschrijving die u kunt gebruiken voor meer details. U kunt elke tekenreeks opgeven voor een label.

Waarde

Een numerieke variabele. U kunt expliciete waarden gebruiken, zoals 30, of op afgeleide waarden gebaseerde variabelen die u elders definieert, zoals downloadTijd.

Impliciete telling

Een telling van het aantal interacties met een gebeurteniscategorie. Impliciete telling komt niet voor in de standaard Google Analytics-rapporten, maar u heeft toegang tot deze gegevens via API.

Volgende stappen

Zodra u Gebeurtenissen bijhouden heeft ingesteld, worden uw gegevens worden weergegeven in de gebeurtenisrapporten. Bekijk het menu 'Gebeurtenisrapporten' onder de categorie Gedrag in uw rapportageweergaven.

Gerelateerde bronnen