Az Események

Az Események használata a tartalommal történő interakciókkal kapcsolatos adatgyűjtéshez.

Az Események olyan felhasználói interakciók, amelyek tartalma nyomon követhető függetlenül egy webhelytől vagy egy képernyő betöltésétől. A letöltések, a mobilhirdetések kattintásai, a Flash-elemek, az AJAX beágyazott elemek és a videólejátszások mind jó példák azokra a műveletekre, amelyeket Eseményekként érdemes lehet követni.

A cikk tartalma:

Esemény adatok megtekintése

Ahhoz, hogy az Események jelentésekben adatok jelenjenek meg, a webhelyhez, illetve alkalmazáshoz eseménykövető kódot kell hozzáadni. Olvassa el az Eseménykövetés beállítása című részt.

Az Események jelentések megtekintése:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Navigáljon a nézethez.
 3. Nyissa meg a Jelentések lapot.
 4. Válassza ki a Viselkedés > Események lehetőséget.

Az Események felépítése

Az Események a következő összetevőkből állnak. Az eseménylekérésekben egy-egy érték található minden összetevőhöz, és ezek az értékek jelennek meg a jelentésekben.

 • Kategória
 • Művelet
 • Címke (nem kötelező, de ajánlott)
 • Érték (nem kötelező)

Beállíthat például egy videólejátszás gombot a webhelyen, mely eseménylekérést küld az alábbi értékekkel:

 • Kategória: „Videók”
 • Művelet: „Lejátszás”
 • Címke: „A baba első születésnapja”

Kategória

A kategória egy olyan név, amelyet a követni kívánt objektumok csoportosítása céljából Ön ad meg. Ugyanaz a kategórianév általában többször használatos azoknál az egymáshoz kapcsolódó kezelőelemeknél, amelyeket egy adott kategória alá szeretne besorolni.

Tegyük fel, hogy követni szeretné, hányszor töltenek le egy videót. Felhasználhatja az alábbiakat:

 • Kategória: „Videók”
 • Művelet: „Letöltve”
 • Címke: „Elfújta a szél”

Ebben az esetben a jelentésekben csak egy kategória (Videók) van, és az egyetlen videó objektummal kapcsolatösszesített mutatók jelennek meg az összes kezelőelemmel való felhasználói interakcióra vonatkozóan.

Valószínű azonban, hogy egynél több objektumot szeretne Eseménykövetéssel követni, és érdemes végiggondolni, hogyan szeretné a jelentésekben a kategóriákat kialakítani, mielőtt elkészítené a hívást. Érdemes lehet például az összes különálló filmet a „Videók” fő kategória alatt követni, hogy a videókkal történő összes interakcióról összesített adatokat kapjon, függetlenül attól, hogy a felhasználók melyik videóval lépnek interakcióba.

Létrehozhat viszont különálló kategóriákat a videók típusa alapján: egyet a filmek, egyet pedig a zenei videók számára. Érdemes lehet a videók letöltései számára is külön kategóriát létrehozni:

 • Videók – Filmek
 • Videók – Zene
 • Letöltések

Ez esetben a jelentésekben a három kategória összes eseményének száma együttesen jelenik meg. Az Események összesen mutató az események összes számát jeleníti meg az Eseménykövetés megvalósításában megadott összes kategóriához kapcsolódóan. Az összes Videó együttes mutatóit azonban a Letöltésektől elkülönítve nem lehet megnézni, mivel a részletes eseménymutatók az adott kategóriákban egyesítve vannak.

Igaz ugyan, hogy az Eseménykövetés objektummodell teljes mértékben rugalmas, ám a kategórianevek meghatározása előtt célszerű megtervezni a kívánt jelentési szerkezetet. Ha ugyanazt a kategórianevet több helyen szeretné felhasználni, ügyeljen arra, hogy a kívánt kategóriára helyesen hivatkozzon név szerint. Ha például a videók követési kategóriáját „Videó”-nak szeretné elnevezni, később azonban erről megfeledkezik, és többesszámban, „Videók” formában használja, akkor a videók követésére két különálló kategória lesz majd. Ha pedig úgy dönt, hogy megváltoztatja egy olyan objektum kategórianevét, amelyet a rendszer már más néven követ, akkor az eredeti kategória előzményadatainak feldolgozására nem kerül sor ismét, így ugyanazon weboldal-elem mutatói a jelentések felületén két kategóriában szerepelnek.

Művelet

A művelet paraméter általában egy adott internetes objektumnál követni kívánt esemény vagy interakció típusának elnevezésére szolgál. Egyetlen „Videók” kategória esetén például ezzel a paraméterrel különféle konkrét eseményeket lehet követni, például:

 • A videó betöltésének befejezési időpontja
 • Kattintás a „Lejátszás” gombra
 • Kattintás a „Stop” gombra
 • Kattintás a „Szünet” gombra

A kategóriákhoz hasonlóan a műveleteknek is tetszés szerinti nevet adhat, azonban ne feledkezzen meg az eseményműveletek jelentésekben történő felhasználásának két fontos jellemzőjéről:

 • Minden művelet szülőkategóriáitól függetlenül szerepel All actions are listed independently from their parent categories. Ez újabb hasznos lehetőséget kínál az eseményadatok jelentésekben történő szegmentálására.
 • Egyedi eseményt egyedi műveletnév határoz meg. A műveletnevek ismétléseit több kategóriában is felhasználhatja, azonban ez kihat az egyedi események számítási módjára. A részletekért lásd az alábbi javaslatokat és az Implicit számlálás című részt.

Címke

A címkék révén további információkat adhat meg a követni kívánt eseményeknél, például a fenti videós példáknál a filmek címeit, illetve letöltések követésénél a fájlneveket.

 • Kategória: „Letöltések”
 • Művelet: „PDF”
 • Címke: „/salesForms/orderForm1.pdf”

A kategóriákhoz és a műveletekhez hasonlóan létezik egy olyan jelentés is, amely a létrehozott összes címkét tartalmazza. A címkéket elképzelhetjük úgy, mint az oldalobjektumokkal való felhasználói interakció egy további, jelentésekben szereplő dimenzióját létrehozó módszereket. Tegyük fel például, hogy öt videólejátszó van azon az oldalon, melyen követni szeretné az interakciót. Mindegyik lejátszó használhatja a „Videók” kategóriát a „Lejátszás” művelettel, de mindegyiknek lehet külön-külön címkéje is (például a film címe), hogy a jelentésben különálló elemekként szerepeljenek.

 • Kategória: „Videók”, művelet: „Lejátszás”, címke: „Elfújta a szél”
 • Kategória: „Videók”, művelet: „Lejátszás”, címke: „Huckleberry Finn”

A kategóriákhoz és a műveletekhez hasonlóan a címkéknek is tetszés szerinti nevet adhat, azonban ne feledkezzen meg az eseménycímkék jelentésekben történő felhasználásának két fontos jellemzőjéről:

 • Minden címke a szülőkategóriáitól és -műveleteitől függetlenül szerepel. Ez újabb hasznos lehetőséget kínál az eseményadatok jelentésekben történő szegmentálására.
 • Az egyedi eseményeket részben valamely egyedi címkenév határozza meg. A címkenevek ismétlődéseit több kategóriában és műveletben is felhasználhatja, azonban ez kihat az egyedi események számítási módjára. A részletekért lásd az alábbi javaslatokat és az Implicit számlálás című részt.

Műveletek és címkék – bevált módszerek

A lehető legjobb jelentések érdekében a műveletek alkalmazása során ne feledkezzen meg az alábbi javaslatokról:

 • A műveletek nevei legyenek relevánsak a jelentés adataira nézve. Az Eseménykövetés ugyanazon, két különböző kategóriában előforduló műveletnévnek egyesíti a mutatóit. Ha például a „Kattintás” műveletnevet a „Letöltések” és a „Videók” kategóriában is alkalmazza, akkor a „Kattintás” mutatóinál a Leggyakoribb műveletek jelentésben az összes, ugyanazzal a névvel címkézett interakció megjelenik. Ekkor a „Kattintás” művelet kategória alapján történő részletes lebontását a következő jelentésszinten lehet megtekinteni. Ha azonban a „Kattintás” műveletet az Eseménykövetés megvalósításán belül megkülönböztetés nélkül használja, akkor a szegmens a jelentésekben kevéssé lesz hasznos. Ha webhelyén kiterjedt Eseménykövetést szeretne alkalmazni, vegye fontolóra olyan műveletnevek használatát, amelyek az adatkategóriákhoz kapcsolódnakConsider choosing action names that relate to your data categories if you plan to use Event Tracking extensively on your website. Célszerű lehet például a „Kattintás” kifejezést a modulokkal végzett interakciók, a „Lejátszás”, „Szünet” és „Stop” kifejezéseket pedig a videólejátszó interakciói számára fenntartani.
 • A műveletneveket használja globálisan a felhasználói interakciók összesítésére, illetve szétválasztására. A „Lejátszás” például lehet a „Videók” kategóriában a webhely összes videójának műveletneve. Ebben a modellben a Leggyakoribb műveletek jelentés összesített adatokat tartalmaz a „Lejátszás” műveletre nézve, és ezt az eseményt össze lehet hasonlítani a videók többi eseményével, például a „Szünet” és a „Stop” eseménnyel.

  Tegyük fel azonban, hogy egy videókategóriát szeretne használni a jelentésekhez, de két különböző videólejátszó-felületről szeretne információkat nyerni. A lejátszófelületek megkülönböztetésére külön videókategóriák létrehozása nélkül használhatja a műveletnév kategóriát. Ily módon a jelentés anélkül tud különbséget tenni a két lejátszó között, hogy elveszne a webhely összes videójára vonatkozó összesített adatok előnye.

  Kategória: „Videók”; művelet: „Lejátszás – Mac felület”
  Kategória: ”Videók”; művelet: „Lejátszás – Windows felület”
 • A művelet nem mindig jelent szó szerint vett műveletet. A művelet számára bármilyen karakterláncot át lehet adni. Bizonyos helyzetekben az esemény vagy művelet tényleges neve nem hordoz túl sok jelentést, így érdemes lehet a művelet paraméterrel egyéb elemeket követni. Ha például követni szeretné az oldalletöltéseket, megadhatja a letöltési esemény művelet paramétereként a dokumentum fájltípusát. Ilyenkor a „Letöltések” kategória jelentései fájltípusok (pdf, doc, xls) alapján vannak lebontva.
 • Az egyedi műveletek egyedi eseményeket növelnek meg. Amikor csak egy felhasználó interakcióba lép egy adott műveletnévvel címkézett objektummal, az első interakció a műveletnév egyetlen, egyedi eseményeként kerül naplózásra. A felhasználói munkameneten belül a további, ugyanazt a műveletet kiváltó interakciók nem számítanak bele az adott művelet egyedi eseményeinek számlálójába. Ez még akkor is igaz, ha a felhasználó továbblép az adott objektumról, és egy másik, ugyanazon műveletnévvel címkézett objektummal kezd interakciót.

  Ez két fontos következménnyel jár a jelentésekben. Egyrészt tegyük fel, hogy egy felhasználó interakcióba lép két egyedi, különálló kategóriákkal címkézett videólejátszóban lévő „Lejátszás” művelettel. A „Lejátszás” Leggyakoribb műveletek jelentéseiben egyetlen egyedi esemény szerepel, noha a felhasználó két egyedi lejátszóval lépett kapcsolatba. Másrészt az egyes kategóriák Művelet jelentéseiben egyetlen egyedi művelet szerepel, hiszen valóban egyetlen esemény történt kategória-művelet páronként. További információ az Implicit számlálás című részben található.

 

Érték

Az érték abban különbözik a többi összetevőtől, hogy nem karakterlánc, hanem egész szám, így segítségével a követett oldalobjektumhoz számértéket lehet hozzárendelniValue differs from the other components in that it is an integer rather than string, so use it to assign a numerical value to a tracked page object. Megadható például a lejátszó betöltési ideje másodpercben, illetve aktiválható egy pénzbeli érték, ha a videólejátszóban a lejátszás elér egy adott lejátszási jelet.

Kategória: ”Videók”, művelet: „Videó betöltési ideje”, címke: „Elfújta a szél”, érték: downloadTime

Az értéket a rendszer számként értelmezi, és a jelentés az összértékeket az egyes eseményszámlálók alapján összeadja (lásd lent az Implicit számlálás című részt). A jelentés a kategória átlagos értékét is meghatározza. A fenti példában a videó betöltésének befejezésekor a „Videó betöltési ideje” művelet Eseménye kerül meghívásra. A videó címe címkeként van megadva, a kiszámított betöltési idő pedig minden videó letöltésekor halmozódik. Ezzel meghatározhatja a „Videók” kategóriában az összes „Videó betöltési ideje” művelet átlagos betöltési idejét. Tegyük fel, hogy a webhely videóinak öt egyedi letöltése volt, a következő letöltési időkkel (másodpercben megadva):

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
A jelentések ekkor az alábbiak szerint végzik el a számításokat (a példában szereplő számok a letöltési időt jelentik másodpercben):
 • Eseményeket tartalmazó munkamenetek: 5
 • Érték: 53
 • Átlagos érték: 10,6

A negatív egész számok nem támogatottak.

Interakció nélküli Események

Az „interakció nélküli” kifejezés arra a végleges, opcionális logikai paraméterre vonatkozik, amelyet az Eseménylekérést küldő metódus számára át lehet adni. E paraméter segítségével megadhatja, hogy a visszafordulási arány hogyan legyen meghatározva a webhely eseménykövetést is tartalmazó oldalainál. Tegyük fel például, hogy van egy főoldala, melyen található egy beágyazott videó. Természetesen tudni szeretné a főoldal visszafordulási arányát, azonban hogy lehet ezt meghatározni? A látogatóknak a főoldalon lévő videóval történő interakcióját a tevékenység fontos jelének tekinti? Ha igen, akkor a videóval történő interakciót érdemes a visszafordulási arány számításába belevenni, hogy azok a munkamenetek, amelyben csak a főoldal felkeresése szerepel a videóra történő kattintásokkal együtt, ne minősüljenek visszafordulásoknak. Célszerű lehet másfelől a főoldal visszafordulási arányát szigorúbban számítani: úgy, hogy azon munkamenetek százalékos arányára kíváncsi, amiben csak a főoldal felkeresése szerepel, függetlenül attól, hogy a videóra kattintanak-e. Ilyenkor a videóval való interakciót ki kell zárni a visszafordulási arány kiszámításából.

Itt kap szerepet az opcionális, interakció nélküli paraméter. Ne feledje, hogy a visszafordulás meghatározás szerint olyan munkamenetet jelent, amely csak egy interakciós lekérést tartalmaz. Alapértelmezés szerint az eseménylekérés interakciós lekérésnek minősül, azaz beleszámít a visszafordulási arány számításába. Ha azonban ez az érték „igaz”-ra van állítva, akkor az eseménylekérés típusa nem minősül interakciós lekérésnek. Ezt kiaknázva beállíthatja az eseményeket tartalmazó oldalak visszafordulási arányának számítását. Ha az értéket „igaz”-ra állítja, akkor az egyetlen, interakció nélküli eseményekkel címkézett oldal felkereséséből álló munkamenet még akkor is visszafordulásnak számít, ha a látogató a munkamenet során az eseményt is kiváltja. Megfordítva: az opcionális paraméter elhagyása azt jelenti, hogy egyetlen, eseménykövetést tartalmazó oldal felkeresését tartalmazó munkamenet nem számít visszafordulásnak, ha a látogató ugyanazon munkamenet során az eseményt is kiváltja.

Implicit számlálás

Az Eseménykövetésnél a rendszer minden, követett weboldal-objektummal történő interakciót számlál, és egy adott felhasználói munkamenettel társít. A jelentésekben az Események összes száma a követett weboldal-objektummal való interakciók összes számaként kerül kiszámításra.

Ha például egy felhasználó egy videóban ötször rákattint ugyanarra a gombra, akkor a videóhoz társított események összes száma 5, az egyedi események száma pedig 1.

Az alábbi táblázat szemlélteti az adatokat egyesítésének menetét a jelentési felületen adott eseménykategóriánál. A példában ugyanazon kategórianév hívására két különálló videólejátszóból kerül sor, melyek mindegyike külön-külön címkével rendelkezik. A lejátszók a „Lejátszás” és a „Stop” műveleteket közösen használják, ahogy az a videólejátszó Flash felületében programozva van.

Eseménykövetés a „Videók” kategóriánál

Művelet Címke: „Elfújta a szél” Címke: „A Tenkes kapitánya” Összesen
Lejátszás

22 kattintás

10 eseményt tartalmazó munkamenet

7 kattintás

5 eseményt tartalmazó munkamenet

Összesen 29 esemény és

15 egyedi esemény – „Lejátszás”

Szünet

3 kattintás

2 eseményt tartalmazó munkamenet

16 kattintás

8 eseményt tartalmazó munkamenet

Összesen 19 esemény és 

10 egyedi esemény – „Szünet”

Leállítás

2 kattintás

2 eseményt tartalmazó munkamenet

4 kattintás

3 eseményt tartalmazó munkamenet

Összesen 6 esemény és 

5 egyedi esemény – „Stop”

Összesen

Összesen 27 esemény és

14 egyedi esemény – Elfújta a szél

Összesen 27 esemény és

16 egyedi esemény – A Tenkes kapitánya

Összesen 54 esemény és

30 egyedi esemény – „Videók” kategória

Megvalósítási szempontok

Az Eseménykövetés megvalósítása során tartsa szem előtt a következőket.

A visszafordulási arány hatása

A „visszafordulás” általában a webhely mindössze egyetlen oldalának felkeresését (egyoldalas munkamenet) jelenti. Az Analytics rendszerben a visszafordulás számítása konkrétan egyetlen GIF-kérést kiváltó munkamenetként történik, azaz ha a felhasználó a webhely egyetlen oldalát keresi fel, majd anélkül lép ki, hogy az adott munkameneten belül az Analytics-szerverre további kérést küldene. Ha azonban a webhelyen Eseménykövetés van megvalósítva, változást észlelhet a visszafordulási arány mutatóiban azokon az oldalakon, ahol szerepel Eseménykövetés. Ennek az az oka, hogy az Eseménykövetés az oldalkövetéshez hasonlóan interakciós kérésnek minősül.

Tegyük fel például, hogy van egy videólejátszóval rendelkező oldala, melynek visszafordulási aránya az előzményadatok tanúsága szerint magas, és az oldalon még nem valósított meg Eseménykövetést. Ha a továbbiakban a lejátszóhoz Eseménykövetést állít be, észreveheti, hogy az oldalon csökken a visszafordulási arány, mivel az Analytics a lejátszóval történő felhasználói interakciót rögzíti, és azt a szerver részére további GIF-kérésként küldi el. Így annak ellenére, hogy továbbra is a látogatók ugyanakkora százaléka lép ki a webhely további oldalainak megtekintése nélkül, a videólejátszóval való interakciójuk Eseménykövetés hívásokat vált ki, ami miatt az adott munkamenet többé nem minősül visszafordulásnak.

Ily módon az eseményeket alkalmazó oldalon a „visszafordulások” jelentése kissé eltérő: olyan egyoldalas munkamenet, mely nem tartalmaz a követett eseményekkel való felhasználói interakciót.

Fontos szem előtt tartani, hogy az Eseménykövetés minden olyan megvalósítása, amely oldal betöltésekor automatikusan végrehajtódik, nulla visszafordulási arányt eredményez az oldalon.

Az események korlátozása munkamenetenként

ga.js

Az Analytics részére elküldött első tíz eseménylekérés feldolgozása azonnal megtörténik, ezt követően pedig a feldolgozás üteme másodpercenként egy eseménylekérésre korlátozódik. Munkamenetenként legfeljebb 500 lekérést dolgoz fel a rendszer.

analytics.js és gtag.js

Az Analytics részére elküldött első húsz eseménylekérés feldolgozása azonnal megtörténik, ezt követően pedig a feldolgozás üteme másodpercenként két eseménylekérésre korlátozódik. Munkamenetenként legfeljebb 500 lekérést dolgoz fel a rendszer. A korlát az e-kereskedelmi tételek és a tranzakciós lekérések kivételével az összes lekérésre vonatkozik.

Az alábbiakat teheti annak érdekében, hogy a lekérések száma a munkamenetre vonatkozó korlát alatt maradjon:

 • a videóknál ne használjon olyan szkripteket, amelyek minden lejátszott másodperc után eseményt küldenek, illetve kerülje az egyéb, gyakran ismétlődő eseményeket kiváltó kódokat is
 • kerülje el az egér mozgásának túlzásba vitt követését
 • kerülje el a nagyszámú eseményt generáló „time-lapse” mechanizmusokat

Az események megvalósításának bevált módszerei

Az Eseménykövetés kialakítási modellje igen rugalmas, és használatát a felhasználó által kiváltott események szokásos modelljét jóval meghaladóan is ki lehet terjeszteni – a kialakításról Ön dönt. Emiatt a hasznos Eseménykövetés jelentések megkövetelik a jelentések felhasználóival való együttműködést és a jelentések megfelelő megtervezését.

 • Határozza meg előre az összes elemet, melyek adatait követni szeretné. Még akkor is, ha eredetileg csak egyetlen objektumot követ a webhelyén, a követni kívánt különféle objektumok és események átfogó szemlélete segít abban, hogy olyan jelentésszerkezetet alakítson ki, amely jól alkalmazkodik a követett események számának vagy típusainak növekedéséhez.
 • Működjön együtt a jelentések felhasználóival az Eseménykövetés jelentések tervezése során. Ha előre tudja, hogyan kell kinéznie a jelentésnek, azzal irányt szab az Eseménykövetés megvalósítási szerkezetének. Ha például a jelentéseknek csak a videofelülettel való interakciót kell bemutatniuk, akkor a kategóriák szerkezete teljesen más lesz, mint ha a jelentéseknek egyéb Flash felületeket – például menüket, beágyazott modulokat és betöltési időket – kell követniük. Tájékoztathatja továbbá a jelentés felhasználóját az Eseménykövetésnél rendelkezésre álló különböző követési lehetőségekkel kapcsolatban, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki a megvalósításból. A jelentés felhasználóját érdekelheti például a felhasználói viselkedés követése egy Flash videofelületnél, de érdekelheti a videó betöltési idejében tapasztalt késleltetés követése is. Ilyenkor előre is tervezhet, ha az eseményhívásokban jelentéssel bíró neveket használ.
 • Alkalmazzon következetes, világos névadási szabályokat. Az Eseménykövetés megvalósítási folyamata során a kategóriáknak, műveleteknek és címkéknek adott összes név megjelenik a jelentések felületén. A kategória–művelet-párok továbbá egyedi elemnek minősülnek a jelentések statisztikáiban, ezért először gondolja végig, hogyan célszerű kiszámítani a mutatókat a hasonló kategóriához tartozó összes objektumnál.

Események és az esemény céljai

Az esemény a felhasználó által a webhelyén vagy alkalmazásában végrehajtott művelet, amelyet Ön határoz meg, és adatokat gyűjt róla azáltal, hogy módosítja a követőkódot az ebben a cikkben ismertetett módon.

Az esemény célja az az Ön által meghatározott cél, amely az adott eseményt konverzióként azonosítja.

Ne feledje, hogy hozzá kell adnia az eseménykövető kódot a webhelyéhez vagy alkalmazásához annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek az Eseményjelentésekben. Olvassa el az Eseménykövetés beállítása című részt.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?