Az Események

Események használata a tartalommal történő interakciókkal kapcsolatos adatgyűjtéshez

Az Események olyan felhasználói interakciók, amelyek tartalma egy webhelytől vagy egy képernyő betöltésétől függetlenül mérhető. A letöltések, a linkkattintások, az űrlapküldések és a videólejátszások mind jó példák azokra a műveletekre, amelyeket érdemes lehet Eseményként mérni.

A cikk tartalma:

Az Események adatainak megjelenítése jelentésekben

Kódot kell elhelyeznie a webhelyén vagy az alkalmazásában ahhoz, hogy az adatok megjelenjenek az Eseményjelentésekben. Olvassa el, hogyan kell beállítani az eseménymérést.

Az Eseményjelentések megtekintése:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Navigáljon a nézethez.
 3. Nyissa meg a Jelentések lapot.
 4. Válassza ki a Viselkedés > Események lehetőséget.

Az Események felépítése

Az Események a következő összetevőkből állnak. Az eseménylekérésekben egy-egy érték található minden összetevőhöz, és ezek az értékek jelennek meg a jelentésekben.

 • Kategória
 • Művelet
 • Címke (nem kötelező, de ajánlott)
 • Érték (nem kötelező)

Beállíthat például egy videólejátszás gombot a webhelyen, mely eseménylekérést küld az alábbi értékekkel:

 • Kategória: „Videók”
 • Művelet: „Lejátszás”
 • Címke: „A baba első születésnapja”

Kategória

A kategória egy olyan név, amelyet az elemezni kívánt objektumok csoportosításához ad meg. Általában ugyanazt a kategórianevet többször is felhasználja az olyan, egymáshoz kapcsolódó kezelőelemeknél, amelyeket egy adott kategória alá szeretne besorolni.

Tegyük fel, hogy mérni szeretné, hányszor töltenek le egy videót. Felhasználhatja az alábbiakat:

 • Kategória: „Videók”
 • Művelet: „Letöltve”
 • Címke: „Elfújta a szél”

Ebben az esetben a jelentésekben csak egy kategória (Videók) van, és ezzel az egy videóobjektummal kapcsolatos összesített mutatókat láthat azokról a felhasználói interakciókról, amelyeket az összes kezelőelemmel végeztek.

Valószínű azonban, hogy több objektumot szeretne mérni, és a hívás implementálása előtt érdemes megfontolni, hogyan szeretné kategorizálni a jelentést. Érdemes lehet például az összes különálló filmet a „Videók” főkategória alatt elemezni, hogy a videókkal történő összes interakcióról összesített adatokat kapjon, függetlenül attól, hogy a felhasználók melyik videóval lépnek interakcióba.

Létrehozhat viszont különálló kategóriákat a videók típusa alapján: egyet a filmek, egyet pedig a videóklipek számára. Érdemes lehet a videók letöltései számára is külön kategóriát létrehozni:

 • Videók – Filmek
 • Videók – Zene
 • Letöltések

Ebben az esetben a jelentésekben a három kategória összes eseményének száma együttesen jelenik meg. Az Események összesen mutató az események teljes számát jeleníti meg a megvalósításban megadott összes kategóriára vonatkozóan. Az összes Videó együttes mutatóit azonban a Letöltésektől elkülönítve nem lehet megnézni, mivel a részletes eseménymutatók az adott kategóriákban egyesítve vannak.

Igaz ugyan, hogy az Esemény objektummodell teljes mértékben rugalmas, ám a kategórianevek meghatározása előtt célszerű megtervezni a kívánt jelentési szerkezetet. Ha ugyanazt a kategórianevet több helyen szeretné felhasználni, ügyeljen arra, hogy a kívánt kategóriára helyesen, név szerint hivatkozzon. Ha például a videók kategóriájának a „Videó” nevet szeretné adni, később azonban erről megfeledkezik, és többes számban, „Videók” formában használja, akkor két különálló kategóriája lesz. Ha pedig úgy dönt, hogy megváltoztatja egy olyan objektum kategórianevét, amelyet a rendszer már más néven rögzített, akkor az eredeti kategória előzményadatainak feldolgozására nem kerül sor ismét, így ugyanannak a weboldalelemnek a mutatói a jelentések felületén két kategóriában jelennek meg.

Művelet

A művelet paraméter általában egy adott internetes objektumnál mérni kívánt esemény vagy interakció típusának elnevezésére szolgál. Egyetlen „Videók” kategória esetén például ezzel a paraméterrel különféle konkrét eseményeket lehet elemezni. Ilyenek például:

 • A videó betöltésének befejezési időpontja
 • Kattintás a „Lejátszás” gombra
 • Kattintás a „Stop” gombra
 • Kattintás a „Szünet” gombra

A kategóriákhoz hasonlóan a műveleteknek is tetszés szerinti nevet adhat, azonban ne feledkezzen meg az eseményműveletek jelentésekben történő felhasználásának két fontos jellemzőjéről:

 • Minden művelet szülőkategóriáitól függetlenül szerepel. Ez újabb hasznos lehetőséget kínál az eseményadatok jelentésekben történő szegmentálására.
 • Egyedi eseményt egyedi műveletnév határoz meg. A műveletnevek ismétléseit több kategóriában is felhasználhatja, azonban ez kihat az egyedi események számítási módjára. A részletekért lásd az alábbi javaslatokat és az Implicit számlálás című részt.

Címke

A címkék révén további információkat adhat meg az elemezni kívánt eseményekhez – például a filmek nevét a videók esetén vagy a letöltött fájlok nevét.

 • Kategória: „Letöltések”
 • Művelet: „PDF”
 • Címke: „/salesForms/orderForm1.pdf”

A kategóriákhoz és a műveletekhez hasonlóan létezik egy olyan jelentés is, amely a létrehozott összes címkét tartalmazza. A címkék használatát felfoghatjuk olyan módszerként, amellyel az oldalobjektumokkal végzett felhasználói interakciók egy további dimenzióját hozhatjuk létre a jelentésekben. Tegyük fel például, hogy öt beágyazott videó van azon az oldalon, amelyet elemezni szeretne. Mindegyik lejátszó használhatja a „Videók” kategóriát a „Lejátszás” művelettel, de mindegyiknek lehet külön-külön címkéje is (például a film címe), hogy a jelentésben különálló elemekként szerepeljenek.

 • Kategória: „Videók”, művelet: „Lejátszás”, címke: „Elfújta a szél”
 • Kategória: „Videók”, művelet: „Lejátszás”, címke: „Huckleberry Finn”

A kategóriákhoz és a műveletekhez hasonlóan a címkéknek is tetszés szerinti nevet adhat, azonban ne feledkezzen meg az eseménycímkék jelentésekben történő felhasználásának két fontos jellemzőjéről:

 • Minden címke a szülőkategóriáitól és -műveleteitől függetlenül szerepel. Ez újabb hasznos lehetőséget kínál az eseményadatok jelentésekben történő szegmentálására.
 • Az egyedi eseményeket részben valamely egyedi címkenév határozza meg. A címkenevek ismétlődéseit több kategóriában és műveletben is felhasználhatja, azonban ez kihat az egyedi események számítási módjára. A részletekért lásd az alábbi javaslatokat és az Implicit számlálás című részt.

Műveletek és címkék – bevált módszerek

A lehető legjobb jelentések érdekében a műveletek alkalmazása során ne feledkezzen meg az alábbi javaslatokról:

 • A műveletek nevének relevánsnak kell lennie a jelentés adatainak a szempontjából. Az Eseménymérés ugyanannak a műveletnévnek két különböző kategóriában előforduló mutatóit egyesíti. Ha például a „Kattintás” műveletnevet a „Letöltések” és a „Videók” kategóriában is használja, akkor a „Kattintás” mutatóinál a Leggyakoribb műveletek jelentésben az összes, ugyanazzal a névvel megcímkézett interakció megjelenik. Ekkor a „Kattintás” művelet kategória szerinti részletes lebontását a következő jelentésszinten lehet megtekinteni. Ha azonban a „Kattintás” műveletet az Eseménymérés megvalósításán belül megkülönböztetés nélkül használja, akkor ez a szegmens a jelentésekben kevéssé lesz hasznos. Ha webhelyén az Eseménymérést kiterjedten szeretné alkalmazni, vegye fontolóra olyan műveletnevek használatát, amelyek az adatkategóriákhoz kapcsolódnak. Célszerű lehet például a „Kattintás” kifejezést a minialkalmazásokkal végzett műveletek, a „Lejátszás”, a „Szünet” és a „Leállítás” kifejezéseket pedig a videólejátszóval végzett műveletek számára fenntartani.
 • A műveletneveket használja globálisan a felhasználói interakciók összesítésére, illetve szétválasztására. A „Lejátszás” például lehet a „Videók” kategóriában a webhely összes videójának műveletneve. Ebben a modellben a Leggyakoribb műveletek jelentés összesített adatokat tartalmaz a „Lejátszás” műveletre nézve, és ezt az eseményt össze lehet hasonlítani a videók többi eseményével, például a „Szünet” és a „Stop” eseménnyel.

  Tegyük fel azonban, hogy egy videókategóriát szeretne használni a jelentésekhez, de két különböző videólejátszó-felületről szeretne információkat nyerni. A lejátszófelületek megkülönböztetésére külön videókategóriák létrehozása nélkül használhatja a műveletnév kategóriát. Ily módon a jelentés anélkül tud különbséget tenni a két lejátszó között, hogy elveszne a webhely összes videójára vonatkozó összesített adatok előnye.

  Kategória: „Videók”; művelet: „Lejátszás – Mac felület”
  Kategória: ”Videók”; művelet: „Lejátszás – Windows felület”
 • A művelet nem mindig jelent szó szerint vett műveletet. Műveletként bármilyen karakterláncot meg lehet adni. Bizonyos helyzetekben az esemény vagy művelet tényleges neve nem annyira sokatmondó, így érdemes lehet a műveletparaméterrel más elemeket elemezni. Ha például az oldalletöltéseket szeretné elemezni, a letöltési esemény műveletparamétereként megadhatja a dokumentum fájltípusát. Ebben az esetben a „Letöltések” kategória jelentései fájltípus (pdf, doc, xls) alapján lebontva jelennek meg.
 • Az egyedi műveletek egyedi eseményeket növelnek meg. Amikor csak egy felhasználó interakcióba lép egy adott műveletnévvel címkézett objektummal, az első interakció a műveletnév egyetlen, egyedi eseményeként kerül naplózásra. A felhasználói munkameneten belül a további, ugyanazt a műveletet kiváltó interakciók nem számítanak bele az adott művelet egyedi eseményeinek számlálójába. Ez még akkor is igaz, ha a felhasználó továbblép az adott objektumról, és egy másik, ugyanazon műveletnévvel címkézett objektummal kezd interakciót.

  Ez két fontos következménnyel jár a jelentésekben. Egyrészt tegyük fel, hogy egy felhasználó interakcióba lép két egyedi, különálló kategóriákkal címkézett videólejátszóban lévő „Lejátszás” művelettel. A „Lejátszás” Leggyakoribb műveletek jelentéseiben egyetlen egyedi esemény szerepel, noha a felhasználó két egyedi lejátszóval lépett kapcsolatba. Másrészt az egyes kategóriák Művelet jelentéseiben egyetlen egyedi művelet szerepel, hiszen valóban egyetlen esemény történt kategória-művelet páronként. További információ az Implicit számlálás című részben található.

 

Érték

Az érték komponens egy egész szám, és a rendszer ezt használja ahhoz, hogy számértéket rendeljen egy oldalobjektumhoz. Megadható például a lejátszó betöltési ideje másodpercben, illetve aktiválható egy pénzbeli érték, ha a videólejátszóban a lejátszás elér egy adott lejátszási jelet.

Kategória: „Videók”, művelet: „Videó betöltési ideje”, címke: „Elfújta a szél”, érték: downloadTime

Az értéket a rendszer számként értelmezi, és a jelentés az összértékeket az egyes eseményszámlálók alapján összeadja (lásd lent az Implicit számlálás című részt). A jelentés a kategória átlagos értékét is meghatározza. A fenti példában a videó betöltésének befejezésekor a „Videó betöltési ideje” művelet Eseménye kerül meghívásra. A videó címe címkeként van megadva, a kiszámított betöltési idő pedig minden videó letöltésekor halmozódik. Ezzel meghatározhatja a „Videók” kategóriában az összes „Videó betöltési ideje” művelet átlagos betöltési idejét. Tegyük fel, hogy a webhely videóinak öt egyedi letöltése volt, a következő letöltési időkkel (másodpercben megadva):

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
A jelentések ekkor az alábbiak szerint végzik el a számításokat (a példában szereplő számok a letöltési időt jelentik másodpercben):
 • Eseményeket tartalmazó munkamenetek: 5
 • Érték: 53
 • Átlagos érték: 10,6

A negatív egész számok nem támogatottak.

Interakció nélküli Események

Az „interakció nélküli” kifejezés arra a nem kötelező logikai paraméterre vonatkozik, amelyet az Eseménylekérést küldő metódus számára lehet átadni. E paraméter segítségével megadhatja, hogy hogyan szeretné meghatározni a visszafordulási arányt a webhely azon oldalainál, amelyek eseménymérést is tartalmaznak. Tegyük fel például, hogy van egy főoldala, melyen található egy beágyazott videó. Természetesen tudni szeretné a főoldal visszafordulási arányát, azonban hogy lehet ezt meghatározni? A látogatóknak a főoldalon lévő videóval történő interakcióját a tevékenység fontos jelének tekinti? Ha igen, akkor a videóval történő interakciót érdemes a visszafordulási arány számításába belevenni, hogy azok a munkamenetek, amelyben csak a főoldal felkeresése szerepel a videóra történő kattintásokkal együtt, ne minősüljenek visszafordulásoknak. Célszerű lehet másfelől a főoldal visszafordulási arányát szigorúbban számítani: úgy, hogy azon munkamenetek százalékos arányára kíváncsi, amiben csak a főoldal felkeresése szerepel, függetlenül attól, hogy a videóra kattintanak-e. Ilyenkor a videóval való interakciót ki kell zárni a visszafordulási arány kiszámításából.

Itt kap szerepet az opcionális, interakció nélküli paraméter. Ne feledje, hogy a visszafordulás meghatározás szerint olyan munkamenetet jelent, amely csak egy interakciós lekérést tartalmaz. Alapértelmezés szerint az eseménylekérés interakciós lekérésnek minősül, azaz beleszámít a visszafordulási arány számításába. Ha azonban ez az érték „igaz”-ra van állítva, akkor az eseménylekérés típusa nem minősül interakciós lekérésnek. Ezt kiaknázva beállíthatja az eseményeket tartalmazó oldalak visszafordulási arányának számítását. Ha az értéket igazra állítja, akkor az egyetlen, interakció nélküli eseményekkel megcímkézett oldal felkereséséből álló munkamenetek még akkor is visszafordulásnak számítanak, ha a látogató a munkamenet során az eseményt is kiváltja. Megfordítva: ennek a beállításnak az elhagyása azt jelenti, hogy az egyetlen, eseménymérést tartalmazó oldal felkereséséből álló munkamenetek nem számít visszafordulásnak, ha a látogató ugyanazon munkamenet során az eseményt is kiváltja.

Implicit számlálás

Az Eseménymérésnél a rendszer minden, a megcélzott weboldalobjektummal végzett interakciót számlál és egy adott felhasználói munkamenethez társít. A jelentésekben szereplő Összes esemény érték a követett weboldalobjektummal végzett interakciók teljes száma.

Ha például egy felhasználó egy videóban ötször rákattint ugyanarra a gombra, akkor a videóhoz társított események teljes száma 5, az egyedi események száma pedig 1.

Az alábbi táblázat szemlélteti az adatokat egyesítésének menetét a jelentési felületen adott eseménykategóriánál. A példában ugyanazon kategórianév hívására két különálló videólejátszóból kerül sor, melyek mindegyike külön-külön címkével rendelkezik. A lejátszók a „Lejátszás” és a „Leállítás” műveleteket közösen használják, ahogyan ez a videólejátszó Flash felületében programozva van.

Eseményelemzés a „Videók” kategóriánál

Művelet Címke: „Elfújta a szél” Címke: „A Tenkes kapitánya” Összesen
Lejátszás

22 kattintás

10 eseményt tartalmazó munkamenet

7 kattintás

5 eseményt tartalmazó munkamenet

Összesen 29 esemény és

15 egyedi esemény – „Lejátszás”

Szünet

3 kattintás

2 eseményt tartalmazó munkamenet

16 kattintás

8 eseményt tartalmazó munkamenet

Összesen 19 esemény és 

10 egyedi esemény – „Szünet”

Leállítás

2 kattintás

2 eseményt tartalmazó munkamenet

4 kattintás

3 eseményt tartalmazó munkamenet

Összesen 6 esemény és 

5 egyedi esemény – „Stop”

Összesen

Összesen 27 esemény és

14 egyedi esemény – Elfújta a szél

Összesen 27 esemény és

16 egyedi esemény – A Tenkes kapitánya

Összesen 54 esemény és

30 egyedi esemény – „Videók” kategória

Egy esemény csak akkor kap munkamenet eseménnyel jóváírást, ha az volt a munkamenet első eseménye. Még ha egyedi értékeket használ is minden eseménykategóriához, művelethez és címkéhez, előfordulhat, hogy az egyedi események száma nem lesz egyenlő a „munkamenet eseménnyel” számmal.

Megvalósítási szempontok

Az Eseménymérés megvalósítása során tartsa szem előtt a következőket.

A visszafordulási arány hatása

A „visszafordulás” általában a webhely mindössze egyetlen oldalának felkeresését (egyoldalas munkamenet) jelenti. Az Analytics rendszer akkor regisztrál visszafordulást, amikor a munkamenet csak egyetlen GIF-kérést vált ki. Ilyen például az az eset, amikor a felhasználó csak a webhely egyetlen oldalát keresi fel, majd anélkül lép ki, hogy az adott munkamenetben az Analytics-szerverre további kérést küldene. Ha azonban a webhelyen meg van valósítva az Eseménymérés, változást észlelhet a visszafordulási arány mutatóiban azoknál az oldalaknál, amelyeken működik az Eseménymérés. Ennek az az oka, hogy az Eseménymérés az oldalméréshez hasonlóan interakciós kérelemnek minősül.

Tegyük fel például, hogy van egy olyan, videólejátszóval rendelkező oldala, amelyen az előzményadatok szerint magas a visszafordulási arány, és ezen az oldalon még nem valósított meg Eseménymérést. Ha ezután a lejátszóhoz Eseménymérést állít be, észreveheti, hogy az oldalon csökken a visszafordulási arány, mivel az Analytics rögzíti a lejátszóval végzett felhasználói műveletet, és ezt a szerver részére egy további GIF-kérésként küldi el. Így annak ellenére, hogy továbbra is a látogatók ugyanakkora százaléka lép ki a webhely további oldalainak megtekintése nélkül, a videólejátszóval végzett műveletük eseménymérési hívásokat vált ki, és emiatt az adott munkamenet többé nem minősül visszafordulásnak.

Ily módon az eseményeket alkalmazó oldalon a „visszafordulás” jelentése kissé eltérő: olyan egyoldalas munkamenetet jelent, amely nem tartalmaz a mért eseményekkel való felhasználói interakciót.

Fontos szem előtt tartani, hogy az Eseménymérés minden olyan megvalósítása, amely az oldal betöltésekor automatikusan lefut, nulla visszafordulási arányt eredményez az oldalon.

Az események munkamenetenkénti számának korlátozása

ga.js

Az Analytics részére elküldött első tíz eseménylekérés feldolgozása azonnal megtörténik, ezt követően pedig a feldolgozás üteme másodpercenként egy eseménylekérésre korlátozódik. Munkamenetenként legfeljebb 500 lekérést dolgoz fel a rendszer.

analytics.js és gtag.js

Az Analytics részére elküldött első húsz eseménylekérés feldolgozása azonnal megtörténik, ezt követően pedig a feldolgozás üteme másodpercenként két eseménylekérésre korlátozódik. Munkamenetenként legfeljebb 500 lekérést dolgoz fel a rendszer. A korlát az e-kereskedelmi tételek és a tranzakciós lekérések kivételével az összes lekérésre vonatkozik.

Az alábbiakat teheti annak érdekében, hogy a lekérések száma a munkamenetre vonatkozó korlát alatt maradjon:

 • a videóknál ne használjon olyan szkripteket, amelyek minden lejátszott másodperc után eseményt küldenek, illetve kerülje az egyéb, gyakran ismétlődő eseményeket kiváltó kódokat is;
 • kerülje az egér mozgásának túl gyakori mérését;
 • kerülje a nagyszámú eseményt generáló „time-lapse” mechanizmusokat.

Az események megvalósításának bevált módszerei

Az Eseménymérés kialakítási modellje igen rugalmas, és használatát a felhasználó által kiváltott események szokásos modelljét jóval meghaladóan is ki lehet terjeszteni – a kialakításról Ön dönt. Emiatt a hasznos eseménymérési jelentések biztosításához együtt kell működni a jelentések felhasználóival, valamint megfelelően meg kell tervezni a jelentéseket.

 • Határozza meg előre az összes olyan elemet, amelynél elemezni szeretné az adatokat. Még akkor is, ha eredetileg csak egyetlen objektumot figyel a webhelyén, a követni kívánt különféle objektumokról és eseményekről kialakított átfogó kép segít abban, hogy olyan jelentésszerkezetet alakítson ki, amely jól alkalmazkodik azokhoz a helyzetekhez is, amelyekben nagyobb számú vagy több típusú eseményt kell elemezni.
 • Működjön együtt a jelentések felhasználóival az eseménymérési jelentések tervezése során. Ha előre tudja, hogyan kell kinéznie a jelentésnek, azzal irányt szab az Eseménymérés megvalósítási szerkezetének. Ha például a jelentéseknek csak a videós felülettel végzett műveleteket kell bemutatniuk, akkor a kategóriák szerkezete teljesen más lesz, mint ha a jelentéseknek egyéb Flash-felületeket – például menüket, beágyazott minialkalmazásokat és betöltési időket – kell nyomon követniük. Tájékoztathatja továbbá a jelentés felhasználóját az Eseménymérésnél rendelkezésre álló különböző nyomon követési lehetőségekkel kapcsolatban, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki a megvalósításból. A jelentés felhasználóját érdekelheti például a felhasználói viselkedés követése egy Flash-videós felületnél, de érdekelheti a videó betöltési idejében tapasztalt késés követése is. Ilyenkor előre is tervezhet, ha az eseményhívásokban jelentéssel bíró neveket használ.
 • Alkalmazzon következetes, világos névadási szabályokat. Az Eseménymérés megvalósítási folyamata során a kategóriáknak, a műveleteknek és a címkéknek adott összes név megjelenik a jelentések felületén. A kategória–művelet-párok továbbá egyedi elemnek minősülnek a jelentések statisztikáiban, ezért először gondolja végig, hogyan célszerű kiszámítani a mutatókat a hasonló kategóriához tartozó összes objektumnál.

Események és az események céljai

Az esemény a felhasználó által a webhelyen vagy az alkalmazásban végrehajtott olyan művelet, amelyet Ön határoz meg, és amelyről Ön adatokat gyűjt úgy, hogy módosítja a címkekódot az ebben a cikkben ismertetett módon.

Az esemény célja az az Ön által meghatározott cél, amely az adott eseményt konverzióként azonosítja.

Ne feledje, hogy el kell helyezni az eseménymérő kódot a webhelyén vagy az alkalmazásában ahhoz, hogy az adatok megjelenjenek az Eseményjelentésekben. Olvassa el, hogyan kell beállítani az eseménymérést.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?