Σχετικά με τα συμβάντα

Χρησιμοποιήστε τα συμβάντα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενό σας.

Τα συμβάντα είναι οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών με περιεχόμενο, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν είτε από τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας είτε από τη φόρτωση μιας οθόνης. Ορισμένες ενέργειες που θα ήταν καλό να αναλύσετε ως συμβάντα είναι οι λήψεις, τα κλικ σε συνδέσμους, οι υποβολές φόρμας και οι αναπαραγωγές βίντεο.

Σε αυτό το άρθρο:

Προβολή δεδομένων συμβάντων σε αναφορές

Προκειμένου να εμφανίζονται δεδομένα στις αναφορές συμβάντων, πρέπει να προσθέσετε κώδικα στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή που διαθέτετε. Διαβάστε το άρθρο Ρύθμιση μέτρησης συμβάντων.

Για να προβάλετε αναφορές συμβάντων:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Επιλέξτε Συμπεριφορά > Συμβάντα.

Ανατομία των συμβάντων

Ένα συμβάν αποτελείται από τα στοιχεία που ακολουθούν παρακάτω. Μια επίσκεψη με αφορμή κάποιο συμβάν συμπεριλαμβάνει μια τιμή για κάθε στοιχείο. Αυτές οι τιμές προβάλλονται στις αναφορές σας.

 • Κατηγορία
 • Ενέργεια
 • Ετικέτα (προαιρετικό, αλλά συνιστάται)
 • Τιμή (προαιρετικό)

Για παράδειγμα, ενδέχεται να ρυθμίσετε το κουμπί "αναπαραγωγή" ενός βίντεο, ώστε να στέλνει μια επίσκεψη με αφορμή κάποιο συμβάν με τις ακόλουθες τιμές:

 • Κατηγορία: "Βίντεο"
 • Ενέργεια: "Αναπαραγωγή"
 • Ετικέτα: "Πρώτα γενέθλια του Μπέμπη"

Κατηγορία

Η κατηγορία είναι ένα όνομα που καταχωρίζετε, προκειμένου να ομαδοποιήσετε αντικείμενα που θέλετε να αναλύσετε. Συνήθως, χρησιμοποιείτε το ίδιο όνομα κατηγορίας πολλές φορές για συναφή στοιχεία διεπαφής χρήστη τα οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε επίσης να μετρήσετε πόσες φορές πραγματοποιείται λήψη του βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής στοιχεία:

 • Κατηγορία: "Βίντεο"
 • Ενέργεια: "Λήψη"
 • Ετικέτα: "Δεσποινίς Διευθυντής"

Σε αυτήν την περίπτωση, στις αναφορές σας θα υπάρχει μόνο μία κατηγορία (η κατηγορία Βίντεο) και θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε συγκεντρωτικές μετρήσεις για την αλληλεπίδραση των χρηστών με το πλήρες σύνολο στοιχείων για αυτό το μεμονωμένο αντικείμενο βίντεο.

Ωστόσο, είναι πιθανό να έχετε περισσότερα από ένα μεμονωμένα αντικείμενα τα οποία θέλετε να μετρήσετε. Συνεπώς, συνιστάται να εξετάσετε πώς θέλετε να κατηγοριοποιήσετε τις αναφορές σας, πριν υλοποιήσετε την κλήση. Για παράδειγμα, καλό θα ήταν να αναλύσετε κάθε μεμονωμένη ταινία στην κύρια κατηγορία Βίντεο, ώστε να λαμβάνετε συγκεντρωτικά αριθμητικά δεδομένα για το σύνολο των αλληλεπιδράσεων βίντεο, ανεξάρτητα από το βίντεο με το οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές κατηγορίες με βάση τον τύπο του βίντεο. Για παράδειγμα, μία κατηγορία για τα βίντεο ταινιών και μία κατηγορία για τα μουσικά βίντεο. Ίσως, επίσης, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή κατηγορία για τις λήψεις βίντεο:

 • Βίντεο - Ταινίες
 • Βίντεο - Μουσική
 • Λήψεις

Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσατε να δείτε στις αναφορές σας τη συνολική, συνδυαστική μέτρηση συμβάντων και για τις τρεις κατηγορίες. Στη μέτρηση Συνολικά συμβάντα εμφανίζονται όλες οι μετρήσεις συμβάντων για όλες τις κατηγορίες που έχετε συμπεριλάβει στην υλοποίησή σας. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να δείτε συνδυαστικές μετρήσεις για όλα τα βίντεο μόνο από την κατηγορία Βίντεο και όχι από την κατηγορία Λήψεις, επειδή οι λεπτομερείς μετρήσεις συμβάντων συνδυάζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Αν και το μοντέλο αντικειμένων συμβάντος είναι πλήρως ευέλικτο, θα πρέπει πρώτα να σχεδιάσετε την επιθυμητή δομή αναφορών, πριν επιλέξετε τα ονόματα των κατηγοριών. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα κατηγορίας σε πολλές τοποθεσίες, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα για την κατηγορία που θέλετε. Για παράδειγμα, αν σκοπεύετε να ονομάσετε Ταινίες την κατηγορία βίντεο ταινιών και αργότερα ξεχάσετε το όνομα και χρησιμοποιήσετε τον ενικό Ταινία, θα προκύψουν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Επιπλέον, αν αποφασίσετε να αλλάξετε το όνομα κατηγορίας για ένα αντικείμενο που έχει ήδη καταγραφεί με διαφορετικό όνομα, τα δεδομένα ιστορικού για την αρχική κατηγορία δεν θα υποβληθούν εκ νέου σε επεξεργασία. Συνεπώς, θα υπάρχουν μετρήσεις για το ίδιο στοιχείο ιστοσελίδας σε δύο κατηγορίες στη διεπαφή αναφορών.

Ενέργεια

Συνήθως, χρησιμοποιείτε την παράμετρο ενέργειας, για να ονομάσετε τον τύπο του συμβάντος ή της αλληλεπίδρασης που θέλετε να μετρήσετε για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ιστού. Για παράδειγμα, με μία μόνο κατηγορία Βίντεο, μπορείτε να αναλύσετε ένα πλήθος συγκεκριμένων συμβάντων με αυτήν την παράμετρο, όπως είναι τα εξής:

 • χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η φόρτωση του βίντεο
 • κλικ στο κουμπί "Αναπαραγωγή"
 • κλικ στο κουμπί "Διακοπή"
 • κλικ στο κουμπί "Παύση"

Όπως ισχύει και για τις κατηγορίες, εσείς επιλέγετε το όνομα που θα καταχωρίσετε για μια ενέργεια. Ωστόσο, έχετε υπόψη δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της χρήσης των ενεργειών συμβάντων στις αναφορές:

 • Όλες οι ενέργειες καταχωρίζονται ανεξάρτητα από τις μητρικές κατηγορίες τους. Με αυτόν τον τρόπο έχετε στη διάθεσή σας έναν ακόμη χρήσιμο τρόπο, για να τμηματοποιείτε τα δεδομένα συμβάντων για τις αναφορές σας.
 • Ένα μοναδικό συμβάν προσδιορίζεται από ένα μοναδικό όνομα ενέργειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διπλότυπα ονόματα ενεργειών μεταξύ κατηγοριών, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο υπολογισμού των μοναδικών συμβάντων. Δείτε τις προτάσεις που ακολουθούν και την ενότητα "Έμμεση μέτρηση" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ετικέτα

Με τις ετικέτες, μπορείτε να καταχωρίσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα που θέλετε να αναλύσετε, όπως τίτλους ταινιών σε βίντεο ή ονόματα για αρχεία που έχετε κατεβάσει.

 • Κατηγορία: Λήψεις
 • Ενέργεια: "PDF"
 • Ετικέτα: "/φόρμες_πωλήσεων/φόρμα_παραγγελίας_1.pdf"

Όπως ισχύει για τις κατηγορίες και τις ενέργειες, υπάρχει μια αναφορά όπου εμφανίζονται όλες οι ετικέτες που δημιουργείτε. Σκεφτείτε την ετικέτα ως έναν τρόπο δημιουργίας μιας πρόσθετης ιδιότητας αναφορών για την αλληλεπίδραση των χρηστών με αντικείμενα σελίδας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι στη σελίδα σας έχετε πέντε ενσωματωμένα προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο που θέλετε να αναλύσετε. Καθένα από τα προγράμματα αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιεί την κατηγορία Βίντεο με την ενέργεια Αναπαραγωγή. Ωστόσο, κάθε πρόγραμμα θα μπορούσε να διαθέτει, επίσης, μια ξεχωριστή ετικέτα (π.χ. το όνομα της ταινίας), ώστε να εμφανίζεται ως διακριτό στοιχείο στην αναφορά.

 • Κατηγορία: "Βίντεο", Ενέργεια: "Αναπαραγωγή", Ετικέτα: "Δεσποινίς Διευθυντής"
 • Κατηγορία: "Βίντεο", Ενέργεια: "Αναπαραγωγή", Ετικέτα: "Πίπη Φακιδομύτη"

Όπως ισχύει για τις κατηγορίες και τις ενέργειες, εσείς επιλέγετε το όνομα που θα καταχωρίσετε για μια ετικέτα. Ωστόσο, έχετε υπόψη δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της χρήσης των ετικετών συμβάντων στις αναφορές:

 • Όλες οι ετικέτες καταχωρίζονται ανεξάρτητα από τις μητρικές κατηγορίες και ενέργειές τους. Με αυτόν τον τρόπο έχετε στη διάθεσή σας έναν ακόμη χρήσιμο τρόπο, για να τμηματοποιείτε τα δεδομένα συμβάντων για τις αναφορές σας.
 • Ένα μοναδικό συμβάν προσδιορίζεται εν μέρει από ένα μοναδικό όνομα ετικέτας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διπλότυπα ονόματα ετικετών μεταξύ κατηγοριών και ενεργειών, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο υπολογισμού των μοναδικών συμβάντων. Δείτε τις προτάσεις που ακολουθούν και την ενότητα "Έμμεση μέτρηση" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Βέλτιστες πρακτικές ενεργειών και ετικετών

Για να λαμβάνετε όσο το δυνατόν καλύτερες αναφορές, έχετε υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις για τη χρήση ενεργειών:

 • Τα ονόματα των ενεργειών θα πρέπει να σχετίζονται με τα δεδομένα των αναφορών. Στη μέτρηση συμβάντων συνδυάζονται μετρήσεις για το ίδιο όνομα ενέργειας μεταξύ δύο διαφορετικών κατηγοριών. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε το όνομα ενέργειας Κλικ τόσο για την κατηγορία Λήψεις όσο και για την κατηγορία Βίντεο, στις αναφορές Κορυφαίες ενέργειες θα εμφανίζονται οι μετρήσεις για την ενέργεια Κλικ μαζί με όλες τις αλληλεπιδράσεις στις οποίες έχει προστεθεί ετικέτα με το ίδιο όνομα. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να προβάλετε μια λεπτομερή ανάλυση της ενέργειας Κλικ ανά κατηγορία, στο επόμενο επίπεδο της αναφοράς. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε την ενέργεια "κλικ" αδιακρίτως στην υλοποίηση της μέτρησης συμβάντων, η χρησιμότητα αυτού του τμήματος στις αναφορές θα εκμηδενιστεί. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εκτενώς τη μέτρηση συμβάντων στον ιστότοπό σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να επιλέξετε ονόματα ενεργειών τα οποία θα σχετίζονται με τις κατηγορίες δεδομένων που διαθέτετε. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε τον όρο Κλικ αποκλειστικά για τις αλληλεπιδράσεις με gadget και τους όρους ενεργειών Αναπαραγωγή, Παύση και Διακοπή για τις αλληλεπιδράσεις με προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο.
 • Χρησιμοποιήστε καθολικά ονόματα ενεργειών είτε για να συγκεντροποιήσετε είτε για να διακρίνετε τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα ενέργειας "Αναπαραγωγή" στην κατηγορία "Βίντεο" για όλα τα βίντεο στον ιστότοπό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, στην αναφορά "Κορυφαίες ενέργειες" θα περιλαμβάνονταν συγκεντρωτικά δεδομένα για συμβάντα της ενέργειας "Αναπαραγωγή" και θα μπορούσατε να συγκρίνετε αυτό το συμβάν για τα βίντεό σας με άλλα συμβάντα για τα βίντεο, όπως "Παύση" ή "Διακοπή".

  Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία κατηγορία βίντεο για τις αναφορές σας, αλλά θέλετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δύο διαφορετικές διεπαφές προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα της ενέργειας, για να διακρίνετε τις διαφορετικές διεπαφές προγράμματος αναπαραγωγής χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ξεχωριστές κατηγορίες βίντεο. Στην αναφορά μπορεί, κατόπιν, να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων αναπαραγωγής, χωρίς να χαθούν τα οφέλη της λήψης συγκεντρωτικών δεδομένων για όλα τα βίντεο του ιστότοπου.

  Κατηγορία: "Βίντεο", Ενέργεια: "Αναπαραγωγή - Διεπαφή Mac Chrome"
  Κατηγορία: "Βίντεο", Ενέργεια: "Αναπαραγωγή - Διεπαφή Windows"
 • Η ενέργεια δεν χρειάζεται να είναι πάντα "ενέργεια". Μπορείτε να καταχωρίσετε οποιαδήποτε συμβολοσειρά για την ενέργεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το όνομα ενός συμβάντος ή μιας ενέργειας στην πραγματικότητα δεν είναι ιδιαίτερα περιγραφικό. Συνεπώς, θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο της ενέργειας, για να αναλύσετε άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αναλύσετε τις λήψεις σελίδων, θα μπορούσατε να καταχωρίσετε τον τύπο αρχείου του εγγράφου ως την παράμετρο ενέργειας για το συμβάν λήψης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αναφορές για την κατηγορία Λήψεις θα αναλύονταν βάσει των τύπων αρχείου (pdf, doc, xls).
 • Ο αριθμός των μοναδικών συμβάντων αυξάνεται από μοναδικές ενέργειες. Κάθε φορά που ένας χρήστης αλληλεπιδρά με ένα αντικείμενο που φέρει ετικέτα για ένα συγκεκριμένο όνομα ενέργειας, η αρχική αλληλεπίδραση καταγράφεται ως ένα μοναδικό συμβάν για αυτό το όνομα ενέργειας. Τυχόν επιπλέον αλληλεπίδραση με τον ίδιο κανόνα ετικέτας ενέργειας για την περίοδο σύνδεσης αυτού του χρήστη δεν θα αυξήσει το πλήθος των μοναδικών συμβάντων για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο χρήστης εγκαταλείψει αυτό το αντικείμενο και αρχίσει να αλληλεπιδρά με άλλο αντικείμενο στο οποίο έχει προστεθεί ετικέτα μέσω του ίδιου ονόματος ενέργειας.

  Αυτό το χαρακτηριστικό έχει δύο αξιοσημείωτες συνέπειες για τις αναφορές. Πρώτον, ας υποθέσουμε ότι ένας χρήστης αλληλεπιδρά με την ενέργεια "Αναπαραγωγή" από δύο μοναδικά προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο που φέρουν ετικέτες για διαφορετικές κατηγορίες. Στην αναφορά "Κορυφαίες ενέργειες" θα καταχωριστεί ένα μοναδικό συμβάν για την ενέργεια "Αναπαραγωγή", ακόμα και αν ο χρήστης έχει αλληλεπιδράσει με δύο μοναδικά προγράμματα αναπαραγωγής. Δεύτερον, στην αναφορά "Ενέργεια" κάθε κατηγορίας θα παρατίθεται μία μοναδική ενέργεια, καθώς πράγματι υπάρχει ένα μοναδικό συμβάν ανά ζεύγος κατηγορίας/ενέργειας. Δείτε την ενότητα "Έμμεση μέτρηση" για περισσότερες πληροφορίες.

 

Τιμή

Η τιμή είναι ένας ακέραιος αριθμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκχώρηση μιας αριθμητικής τιμής σε ένα αντικείμενο σελίδας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να τη χρησιμοποιήσετε, για να ορίσετε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα, ο οποίος απαιτείται για τη φόρτωση ενός προγράμματος αναπαραγωγής. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να την αξιοποιήσετε, ώστε μια νομισματική τιμή να ενεργοποιείται, όταν η αναπαραγωγή σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο φτάνει σε έναν συγκεκριμένο δείκτη.

Κατηγορία: Βίντεο, Ενέργεια: Χρόνος φόρτωσης βίντεο, Ετικέτα: Δεσποινίς Διευθυντής, Τιμή: downloadTime

Η τιμή ερμηνεύεται ως αριθμός και η αναφορά προσθέτει τις συνολικές τιμές βάσει της μέτρησης για κάθε συμβάν (δείτε την ενότητα "Έμμεση μέτρηση" παρακάτω). Η αναφορά προσδιορίζει, επίσης, τη μέση τιμή για την κατηγορία. Στο παραπάνω παράδειγμα, το Συμβάν καλείται για την ενέργεια "Χρόνος φόρτωσης βίντεο", όταν ολοκληρώνεται η φόρτωση του βίντεο. Το όνομα του βίντεο παρέχεται ως ετικέτα και ο υπολογιζόμενος χρόνος φόρτωσης μετράται συγκεντρωτικά για κάθε λήψη βίντεο. Στη συνέχεια, μπορεί να προσδιοριστεί ο μέσος χρόνος φόρτωσης για όλες τις ενέργειες "Χρόνος φόρτωσης βίντεο" για την κατηγορία "Βίντεο". Ας υποθέσουμε ότι υπήρξαν 5 μοναδικές λήψεις για τα βίντεο στον ιστότοπό σας, με τους παρακάτω χρόνους λήψης σε δευτερόλεπτα:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Στη συνέχεια, οι χρόνοι αυτοί θα υπολογίζονταν στις αναφορές ως ακολούθως, όπου οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τον χρόνο λήψης σε δευτερόλεπτα:
 • Περίοδοι σύνδεσης με συμβάντα: 5
 • Τιμή: 53
 • Μέση τιμή: 10,6

Οι αρνητικοί ακέραιοι δεν υποστηρίζονται.

Συμβάντα χωρίς αλληλεπίδραση

Ο όρος Χωρίς αλληλεπίδραση αφορά σε μια προαιρετική, δυαδική παράμετρο που μπορεί να μεταβιβαστεί στη μέθοδο η οποία αποστέλλει την επίσκεψη με αφορμή κάποιο συμβάν. Με αυτήν την παράμετρο, μπορείτε να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να καθορίζεται το ποσοστό εγκατάλειψης για σελίδες στον ιστότοπό σας που περιλαμβάνουν επίσης μέτρηση συμβάντων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι διαθέτετε μια αρχική σελίδα στην οποία υπάρχει ένα ενσωματωμένο βίντεο. Είναι φυσικό να θέλετε να γνωρίζετε το ποσοστό εγκατάλειψης για την αρχική σελίδα, αλλά πώς θέλετε να το ορίσετε; Θεωρείτε ότι η αλληλεπίδραση των επισκεπτών με το βίντεο της αρχικής σελίδας αποτελεί σημαντικό δείκτη αφοσίωσης; Αν ναι, η αλληλεπίδραση με το βίντεο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού εγκατάλειψης, ώστε οι περίοδοι σύνδεσης που περιλαμβάνουν μόνο την αρχική σελίδα με κλικ στο βίντεο να μην υπολογίζονται ως εγκαταλείψεις. Από την άλλη πλευρά, ίσως προτιμάτε να γίνεται πιο αυστηρός υπολογισμός του ποσοστού εγκατάλειψης για την αρχική σελίδα, με τον οποίο θέλετε να γνωρίζετε το ποσοστό περιόδων σύνδεσης που περιλαμβάνουν μόνο την αρχική σελίδα ανεξάρτητα από τα κλικ στο βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με το βίντεο θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του ποσοστού εγκατάλειψης.

Εδώ χρησιμεύει η προαιρετική παράμετρος συμβάντος χωρίς αλληλεπίδραση. Θυμηθείτε ότι ως εγκατάλειψη ορίζεται μια περίοδος σύνδεσης που περιέχει μόνο μια επίσκεψη αλληλεπίδρασης. Από προεπιλογή, μια επίσκεψη με αφορμή κάποιο συμβάν θεωρείται επίσκεψη αλληλεπίδρασης, κάτι που σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του ποσοστού εγκατάλειψης. Ωστόσο, όταν αυτή η τιμή οριστεί σε "true", ο συγκεκριμένος τύπος επίσκεψης με αφορμή κάποιο συμβάν δεν θεωρείται επίσκεψη αλληλεπίδρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα, για να προσαρμόσετε τους υπολογισμούς του ποσοστού εγκατάλειψης για σελίδες που περιέχουν συμβάντα. Η ρύθμιση αυτής της τιμής σε true σημαίνει ότι θα μετρηθεί ως εγκατάλειψη μια περίοδος σύνδεσης που περιέχει μία μόνο σελίδα στην οποία έχει προστεθεί ετικέτα για συμβάντα χωρίς αλληλεπίδραση. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο επισκέπτης ενεργοποιήσει το συμβάν στη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. Αντιστρόφως, η παράλειψη αυτής της επιλογής σημαίνει ότι μια περίοδος σύνδεσης σε μια σελίδα η οποία περιλαμβάνει μέτρηση συμβάντων δεν θα μετρηθεί ως εγκατάλειψη, αν ο επισκέπτης ενεργοποιήσει το συμβάν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου σύνδεσης.

Έμμεση μέτρηση

Στη μέτρηση συμβάντων, κάθε αλληλεπίδραση με ένα στοχευμένο αντικείμενο ιστοσελίδας καταμετράται και συσχετίζεται με μια συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης χρήστη. Στις αναφορές, η μέτρηση Συνολικά συμβάντα υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός αλληλεπιδράσεων με ένα στοχευμένο αντικείμενο ιστοσελίδας.

Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης κάνει κλικ στο ίδιο κουμπί ενός βίντεο πέντε φορές, ο συνολικός αριθμός συμβάντων που συσχετίζονται με το βίντεο είναι 5 και ο αριθμός των μοναδικών συμβάντων είναι 1.

Στον παρακάτω πίνακα εικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο συγκεντροποιούνται τα δεδομένα στη διεπαφή αναφορών για μια δεδομένη κατηγορία συμβάντων. Σε αυτό το παράδειγμα, γίνεται κλήση για το ίδιο όνομα κατηγορίας από 2 διαφορετικά προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο, για καθένα από τα οποία υπάρχει ξεχωριστή ετικέτα. Αυτά τα προγράμματα αναπαραγωγής χρησιμοποιούν από κοινού τις ενέργειες Αναπαραγωγή και Διακοπή, όπως αυτές έχουν προγραμματιστεί στη διεπαφή χρήστη Flash για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Ανάλυση συμβάντων για την κατηγορία Βίντεο

Ενέργεια Ετικέτα: "Δεσποινίς Διευθυντής" Ετικέτα: "Ραντεβού στην Κέρκυρα" Σύνολο
Αναπαραγωγή

22 κλικ συνολικά

10 περίοδοι σύνδεσης με συμβάν

7 κλικ συνολικά

5 περίοδοι σύνδεσης με συμβάν

29 συνολικά συμβάντα και

15 μοναδικά συμβάντα "Αναπαραγωγή"

Παύση

3 κλικ συνολικά

2 περίοδοι σύνδεσης με συμβάν

16 κλικ συνολικά

8 περίοδοι σύνδεσης με συμβάν

19 συνολικά συμβάντα και 

10 μοναδικά συμβάντα "Παύση"

Διακοπή

2 κλικ συνολικά

2 περίοδοι σύνδεσης με συμβάν

4 κλικ συνολικά

3 περίοδοι σύνδεσης με συμβάν

6 συνολικά συμβάντα και 

5 μοναδικά συμβάντα "Διακοπή"

Σύνολο

27 συνολικά συμβάντα και

14 μοναδικά συμβάντα για το βίντεο "Δεσποινίς Διευθυντής"

27 συνολικά συμβάντα και

16 μοναδικά συμβάντα για το βίντεο "Ραντεβού στην Κέρκυρα"

54 συνολικά συμβάντα και

30 μοναδικά συμβάντα για την κατηγορία "βίντεο"

Σε ένα συμβάν αποδίδονται εύσημα για περίοδο σύνδεσης με συμβάν μόνο εφόσον το συγκεκριμένο συμβάν ήταν το πρώτο συμβάν μιας περιόδου σύνδεσης. Ακόμα και αν υπάρχουν μοναδικές τιμές για κάθε κατηγορία συμβάντος, ενέργεια και ετικέτα, το πλήθος των μοναδικών συμβάντων μπορεί να μην είναι το ίδιο με το πλήθος των συμβάντων για μια περίοδο σύνδεσης με συμβάν.

Παράμετροι υλοποίησης

Κατά την υλοποίηση της μέτρησης συμβάντων, έχετε υπόψη τα εξής:

Αντίκτυπος στο ποσοστό εγκατάλειψης

Σε γενικές γραμμές, ως "εγκατάλειψη" περιγράφεται μια περίοδος σύνδεσης σε μία σελίδα του ιστοτόπου σας. Στο Analytics, μια εγκατάλειψη υπολογίζεται συγκεκριμένα ως μια περίοδος σύνδεσης που ενεργοποιεί μόνο ένα μεμονωμένο αίτημα για GIF, όπως στην περίπτωση που ένας χρήστης μεταβαίνει σε μία μόνο σελίδα του ιστοτόπου σας και, στη συνέχεια, τον εγκαταλείπει χωρίς να προκαλέσει κανένα άλλο αίτημα στον διακομιστή Analytics για αυτήν την περίοδο σύνδεσης. Ωστόσο, αν υλοποιήσετε τη μέτρηση συμβάντων για τον ιστότοπό σας, ενδέχεται να παρατηρήσετε αλλαγή στις μετρήσεις του ποσοστού εγκατάλειψης για τις σελίδες όπου έχει υλοποιηθεί η μέτρηση συμβάντων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μέτρηση συμβάντων, όπως και η μέτρηση σελίδων, ταξινομείται ως αίτημα αλληλεπίδρασης.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι διαθέτετε μια σελίδα με ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, στην οποία το ποσοστό εγκατάλειψης είναι μονίμως υψηλό και δεν έχετε υλοποιήσει τη μέτρηση συμβάντων για τη σελίδα. Αν, στη συνέχεια, ρυθμίσετε τη μέτρηση συμβάντων για το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ενδέχεται να παρατηρήσετε μείωση στο ποσοστό εγκατάλειψης για αυτήν τη σελίδα. Αυτό συμβαίνει επειδή το Analytics θα καταγράφει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το πρόγραμμα αναπαραγωγής και θα αποστέλλει αυτές τις αλληλεπιδράσεις στον διακομιστή ως επιπλέον αιτήματα για GIF. Συνεπώς, παρόλο που το ίδιο ποσοστό επισκεπτών της σελίδας ενδέχεται να εγκαταλείπει τον ιστότοπο χωρίς να προβάλλει οποιαδήποτε άλλη σελίδα του, η αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ενεργοποιεί κλήσεις της μέτρησης συμβάντων, με αποτέλεσμα η περίοδος σύνδεσης να μην θεωρείται εγκατάλειψη.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η έννοια "εγκατάλειψη" για τις σελίδες όπου έχει ενεργοποιηθεί η μέτρηση συμβάντων δηλώνει κάτι ελαφρώς διαφορετικό: μια περίοδο σύνδεσης σε μία σελίδα, η οποία δεν περιλαμβάνει αλληλεπίδραση χρήστη σε στοχευμένα συμβάντα.

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι κάθε υλοποίηση της μέτρησης συμβάντων που εκτελείται αυτόματα με τη φόρτωση της σελίδας θα έχει ως αποτέλεσμα μηδενικό ποσοστό εγκατάλειψης για τη σελίδα.

Όριο συμβάντων ανά περίοδο σύνδεσης

ga.js

Οι πρώτες 10 επισκέψεις με αφορμή κάποιο συμβάν που αποστέλλονται στο Analytics υποβάλλονται αμέσως σε επεξεργασία. Στη συνέχεια, η επεξεργασία περιορίζεται σε μία επίσκεψη με αφορμή κάποιο συμβάν ανά δευτερόλεπτο. Ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι 500 επισκέψεις ανά περίοδο σύνδεσης.

analytics.js και gtag.js

Οι πρώτες 20 επισκέψεις με αφορμή κάποιο συμβάν που αποστέλλονται στο Analytics υποβάλλονται αμέσως σε επεξεργασία. Στη συνέχεια, η επεξεργασία περιορίζεται σε δύο επισκέψεις με αφορμή κάποιο συμβάν ανά δευτερόλεπτο. Ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι 500 επισκέψεις ανά περίοδο σύνδεσης. Αυτό το όριο ισχύει για όλες τις επισκέψεις, εκτός από τις επισκέψεις σε στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου ή τις επισκέψεις συναλλαγών.

Για να διατηρήσετε τον αριθμό των επισκέψεων κάτω από τα όρια της περιόδου σύνδεσης:

 • Μην χρησιμοποιείτε σενάρια με τέτοιον τρόπο ώστε τα βίντεο να αποστέλλουν ένα συμβάν για κάθε δευτερόλεπτο αναπαραγωγής. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε άλλους κανόνες ετικέτας συμβάντων που επαναλαμβάνονται πολύ συχνά.
 • Μην μετράτε σε υπερβολικό βαθμό την κίνηση του ποντικιού.
 • Μην χρησιμοποιείτε μηχανισμούς παρέλευσης χρόνου που δημιουργούν υψηλούς αριθμούς συμβάντων.

Βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης συμβάντων

Το μοντέλο σχεδιασμού για τη μέτρηση συμβάντων είναι εξαιρετικά ευέλικτο, ενώ η χρήση του μπορεί να επεκταθεί πολύ πέρα από το σύνηθες μοντέλο συμβάντων που ενεργοποιούνται από τον χρήστη. Οι σχεδιαστικές αποφάσεις εξαρτώνται από εσάς. Για αυτόν τον λόγο, προκειμένου οι αναφορές μέτρησης συμβάντων να σας φανούν χρήσιμες, απαιτείται συνεργασία με τους χρήστες των αναφορών, καθώς και καλός σχεδιασμός.

 • Καθορίστε εκ των προτέρων όλα τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να αναλύσετε δεδομένα. Ακόμα και αν αρχικά παρακολουθήσετε ένα μόνο αντικείμενο στον ιστότοπό σας, μια γενική εικόνα των διάφορων αντικειμένων/συμβάντων που θέλετε να αναλύσετε θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια δομή αναφορών η οποία θα προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην αύξηση του αριθμού και των τύπων των συμβάντων που αναλύετε.
 • Συνεργαστείτε με τον χρήστη των αναφορών για τον σχεδιασμό των αναφορών μέτρησης συμβάντων. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την εμφάνιση που πρέπει να έχουν οι αναφορές, θα μπορέσετε να δομήσετε ανάλογα την υλοποίηση της μέτρησης συμβάντων. Για παράδειγμα, αν στις αναφορές χρειάζεται να εμφανίζονται μόνο οι αλληλεπιδράσεις με τη διεπαφή χρήστη βίντεο, η δομή κατηγοριών θα διαφέρει αρκετά από εκείνη που θα χρησιμοποιούσατε, αν στις αναφορές έπρεπε να παρακολουθούνται άλλες διεπαφές χρήστη Flash, όπως μενού, ενσωματωμένα gadget και χρόνοι φόρτωσης. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερώσετε τον χρήστη των αναφορών σχετικά με τις διαφορετικές δυνατότητες παρακολούθησης τις οποίες παρέχει η μέτρηση συμβάντων, ώστε η υλοποίησή σας να αξιοποιηθεί στο μέγιστο. Για παράδειγμα, ο χρήστης των αναφορών ενδέχεται να ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών σε μια διεπαφή βίντεο Flash, αλλά μπορεί να ενδιαφέρεται, επίσης, για την παρακολούθηση του λανθάνοντος χρόνου για τη φόρτωση του βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να φροντίσετε εκ των προτέρων να δώσετε περιγραφικά ονόματα στις κλήσεις συμβάντων.
 • Υιοθετήστε συνεπείς και σαφείς συμβάσεις ονοματοδοσίας. Κάθε όνομα που καταχωρίζετε για κατηγορίες, ενέργειες και ετικέτες κατά τη διαδικασία υλοποίησης της μέτρησης συμβάντων εμφανίζεται στη διεπαφή αναφορών. Επιπλέον, ένα ζεύγος κατηγορίας/ενέργειας θεωρείται μοναδικό στοιχείο στα στατιστικά στοιχεία αναφορών. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε πώς θέλετε να υπολογίζονται οι μετρήσεις για όλα τα αντικείμενα που ανήκουν σε παρόμοιες κατηγορίες.

Συμβάντα και στόχοι συμβάντων

Το συμβάν είναι μια αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, την οποία καθορίζετε και σχετικά με την οποία συλλέγετε δεδομένα, τροποποιώντας τον κώδικα ετικέτας με τον τρόπο που περιγράφεται στο κυρίως μέρος αυτού του άρθρου.

Ο στόχος συμβάντος είναι ένας στόχος τον οποίο ορίζετε και ο οποίος προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο συμβάν ως μετατροπή.

Μην ξεχνάτε ότι, για να εμφανίζονται δεδομένα στις αναφορές συμβάντων, πρέπει να προσθέσετε τον κώδικα μέτρησης συμβάντων στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή σας. Διαβάστε το άρθρο Ρύθμιση μέτρησης συμβάντων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;