Εσφαλμένη απόδοση της σελίδας εισόδου

Στην αναφορά Οπτικοποίηση διοχέτευσης μια σελίδα εισόδου μπορεί να αποδοθεί λανθασμένα στο Βήμα 1 μιας Διοχέτευσης, όταν στην πραγματικότητα ο χρήστης εισήλθε στη Διοχέτευση σε διαφορετικό βήμα. Για παράδειγμα:

Ο στόχος και τα βήματα διοχέτευσης είναι τα εξής:

  • Βήμα 1: /page1.html
  • Βήμα 2: /page2.html
  • Διεύθυνση URL στόχου: /goal.html

Ο χρήστης πραγματοποιεί περιήγηση σε σελίδες στον ιστότοπό σας με την παρακάτω σειρά:

  1. /entrance.html
  2. /page2.html
  3. /page1.html
  4. /goal.html

Το Analytics αποδίδει τη σελίδα εισόδου στο πρώτο βήμα της Διοχέτευσης που είδε ο χρήστης. Σε περίπτωση που ο χρήστης, όπως συμβαίνει σε αυτό το παράδειγμα, είδε τη σελίδα "/page2.html" προτού δει τη σελίδα "/page1.html", η σελίδα εισόδου αποδίδεται στη σελίδα "/page1.html", επειδή αυτή είναι το πρώτο βήμα της Διοχέτευσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;