Overvåking

Tolking av varsler

Du kan måle viktigheten av et varsel ved å sammenligne reelle resultater med forventede resultater. Analytics beregner forventede resultater ut fra tidligere resultater, og beregner viktigheten ut fra forskjellen mellom reelle resultater og forventede resultater. Når forskjellen mellom reelle og forventede verdier øker, øker også viktighetsvurderingen.

Store bidragsytere er segmentene som er de sannsynlige årsakene til varselsvilkåret. Et tilpasset varsel kan inneholde opptil fem segmenter, og i hvert segment, antall besøk og prosentandelen av endring i trafikken. Du kan klikke på Gå til rapport for hvert segment for å se på hele rapporten og få informasjon om hva som faktisk fører til endringen i trafikken. Du kan for eksempel finne en blogg eller nyhetsartikkel som har en bestemt referanse til ett av produktene dine, eller oppdage en stavefeil i en kobling på én av sidene dine som fører til at et uvanlig høyt antall besøkende forlater nettstedet fra den aktuelle siden. Med denne type informasjon kan du tjene for eksempel på en positiv produktanmeldelse, eller hindre ytterligere trafikktap ved å rette feil på sidene.