Bài viết này trình bày về Universal Analytics. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới của Google Analytics, hãy tham khảo mục thuộc tính Google Analytics 4 trong trung tâm trợ giúp này.

Tạo và quản lý cảnh báo tùy chỉnh

Tạo, chỉnh sửa và xóa cảnh báo tùy chỉnh.

Khi bạn tạo cảnh báo tùy chỉnh, cảnh báo tùy chỉnh đó chỉ hiển thị cho bạn trong chế độ xem báo cáo hiện tại và bất kỳ chế độ xem nào khác mà bạn áp dụng cảnh báo này.

Bạn có thể mất đến 2 ngày kể từ khi tạo để nhận được cảnh báo tùy chỉnh. Analytics gửi cảnh báo dựa trên dữ liệu tổng hợp. Trước tiên, Analytics phải tổng hợp dữ liệu và sau đó xử lý các điều kiện cảnh báo để phản hồi dữ liệu đó.
Nội dung trong bài viết này:

Tạo cảnh báo tùy chỉnh

Để tạo cảnh báo tùy chỉnh, bạn hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Chuyển đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Cảnh báo tùy chỉnh.
 5. Nhấp vào Quản lý cảnh báo tùy chỉnh.
 6. Nhấp vào + CẢNH BÁO MỚI.
 7. Tên cảnh báo: Nhập tên cho cảnh báo.

  Áp dụng cho: Chọn chế độ xem báo cáo mà bạn muốn áp dụng cảnh báo.

  Chu kỳ: Chọn tần suất mà cảnh báo có thể được tạo (Hằng ngày, Hằng tuần, Hằng tháng). Cảnh báo hằng ngày được dựa trên những thay đổi hằng ngày trong lưu lượng truy cập/hoạt động; cảnh báo hằng tuần và hằng tháng lần lượt được dựa trên những thay đổi từ tuần này sang tuần khác và tháng này sang tháng khác.

  Gửi email cho tôi khi cảnh báo này được tạo: Hãy chọn hộp đánh dấu này nếu bạn muốn nhận email khi cảnh báo được tạo. Nếu bạn muốn người khác cũng nhận được email, hãy mở trình đơn địa chỉ email khác, nhấp vào Thêm địa chỉ email mới, nhập địa chỉ email và nhãn, sau đó nhấp vào OK. Địa chỉ người gửi cảnh báo này là noreply@google.com.

  [Chỉ có thể sử dụng tại Hoa Kỳ] Nhấp vào Thiết lập điện thoại di động để nhập số điện thoại di động của bạn.

  Điều kiện cảnh báo:
  • Điều kiện này áp dụng cho: Hãy chọn tham số mà cảnh báo áp dụng.
  • Cảnh báo cho tôi khi: Chọn chỉ số mà cảnh báo này áp dụng, điều kiện tạo ra cảnh báo (ví dụ: Nhỏ hơn, Lớn hơn) và nhập giá trị cho điều kiện này (ví dụ: Nhỏ hơn 20).
 8. Nhấp vào Lưu cảnh báo.

Chỉnh sửa cảnh báo tùy chỉnh

Để chỉnh sửa cảnh báo tùy chỉnh, hãy chuyển đến chế độ xem của bạn, sau đó:

 

 1. Mở Báo cáo.
 2. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Cảnh báo tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Quản lý cảnh báo tùy chỉnh.
 4. Trong danh sách cảnh báo tùy chỉnh, nhấp vào tên cảnh báo.
 5. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn đối với cấu hình của cảnh báo, sau đó nhấp vào Lưu cảnh báo.

Xóa cảnh báo tùy chỉnh

Để xóa cảnh báo tùy chỉnh, hãy chuyển đến chế độ xem của bạn, sau đó:

 

 1. Mở Báo cáo.
 2. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Cảnh báo tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Quản lý cảnh báo tùy chỉnh.
 4. Trong danh sách cảnh báo tùy chỉnh, hãy nhấp vào Xóa cảnh báo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false