Tạo và quản lý cảnh báo tùy chỉnh

Tạo, chỉnh sửa và xóa cảnh báo tùy chỉnh.

Khi bạn tạo cảnh báo tùy chỉnh, cảnh báo tùy chỉnh đó chỉ hiển thị cho bạn trong chế độ xem báo cáo hiện tại và bất kỳ chế độ xem nào khác mà bạn áp dụng cảnh báo này.

Trong bài viết này:

Tạo cảnh báo tùy chỉnh

Để tạo cảnh báo tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Cảnh báo tùy chỉnh.
 5. Nhấp vào Quản lý cảnh báo tùy chỉnh.
 6. Nhấp vào + CẢNH BÁO MỚI.
 7. Tên cảnh báo: Nhập tên cho cảnh báo.

  Áp dụng cho: Chọn chế độ xem báo cáo mà bạn muốn áp dụng cảnh báo.

  Chu kỳ: Chọn tần suất mà cảnh báo có thể được tạo (Ngày, Tuần, Tháng). Cảnh báo hàng ngày được dựa trên những thay đổi hàng ngày trong lưu lượng truy cập/hoạt động; cảnh báo hàng tuần và hàng tháng được dựa trên những thay đổi từ tuần này sang tuần khác và tháng này sang tháng khác tương ứng.

  Gửi email cho tôi khi cảnh báo này kích hoạt: Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn nhận email khi cảnh báo được tạo. Nếu bạn muốn người khác cũng nhận được email, mở menu địa chỉ email khác, nhấp vào Thêm địa chỉ email mới, nhập địa chỉ và nhãn rồi nhấp OK. Địa chỉ Người gửi cho cảnh báo là noreply@google.com.

  [Chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ] Nhấp vào Thiết lập điện thoại di động của bạn để nhập số điện thoại di động của bạn.

  Điều kiện cảnh báo:
  • Điều kiện này áp dụng cho: Chọn tham số mà cảnh báo áp dụng.
  • Cảnh báo cho tôi khi: Chọn chỉ số mà cảnh báo này áp dụng, điều kiện tạo ra cảnh báo (ví dụ: Nhỏ hơn, Lớn hơn) và nhập giá trị cho điều kiện này (ví dụ: Nhỏ hơn 20).
 8. Nhấp vào Lưu cảnh báo.

Chỉnh sửa cảnh báo tùy chỉnh

Để chỉnh sửa cảnh báo tùy chỉnh, hãy điều hướng đến chế độ xem của bạn, sau đó:

 

 1. Mở Báo cáo.
 2. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Cảnh báo tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Quản lý cảnh báo tùy chỉnh.
 4. Trong danh sách cảnh báo tùy chỉnh, nhấp vào tên cảnh báo.
 5. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn đối với cấu hình của cảnh báo, sau đó nhấp vào Lưu cảnh báo.

Xóa cảnh báo tùy chỉnh

Để xóa cảnh báo tùy chỉnh, hãy điều hướng đến chế độ xem của bạn, sau đó:

 

 1. Mở Báo cáo.
 2. Nhấp vào TÙY CHỈNH > Cảnh báo tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Quản lý cảnh báo tùy chỉnh.
 4. Trong danh sách cảnh báo tùy chỉnh, nhấp vào Xóa cho cảnh báo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố