Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true

Skapa och hantera anpassade varningar

Skapa, redigera och radera anpassade varningar.

När du skapar en anpassad varning, syns den bara i den aktuella rapportvyn och i andra vyer där du använder den.

Innehåll i artikeln:

Skapa anpassade varningar

Så här skapar du en anpassad varning:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Navigera till vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Klicka på ANPASSNING > Anpassade varningar.
 5. Klicka på Hantera anpassade varningar.
 6. Klicka på + NY VARNING.
 7. Varningsnamn: Ge varningen ett namn.

  Använd på: Välj de rapportvyer där du vill använda varningen.

  Period: Välj hur ofta varningen ska visas (Dag, Vecka, Månad). En varning som visas varje dag baseras på dagliga förändringar i trafiken/beteendet. varningar veckovis och månadsvis baseras på förändringar varje vecka respektive månad.

  Skicka ett e-postmeddelande när denna varning aktiveras: Markera den här kryssrutan om du vill få ett e-postmeddelande när varningen genereras. Du kan också välja att e-postmeddelandet ska skickas till andra. Öppna menyn andra e-postadresser, klicka på Lägg till ny e-postadress, skriv e-postadressen och en etikett och klicka på OK. Avsändaradressen i varningen är noreply@google.com.

  [Endast tillgängligt i USA] Klicka på Ställ in din mobiltelefon och ange ditt mobilnummer.

  Varningsvillkor:
  • Det här gäller: Välj vilken dimension som varningen gäller.
  • Varna mig när: Välj mätvärdet som varningen gäller, villkoret som ska generera varningar (till exempel Är mindre än, Är större än) och värdet för villkoret (till exempel Är mindre än 20).
 8. Klicka på Spara varning.

Redigera anpassade varningar

Öppna vyn och redigera sedan en anpassad varning så här:

 

 1. Öppna Rapporter.
 2. Klicka på ANPASSNING > Anpassade varningar.
 3. Klicka på Hantera anpassade varningar.
 4. Klicka på varningens namn i listan med anpassade varningar.
 5. Ändra inställningarna för varningen och klicka på Spara varning.

Radera anpassade varningar

Öppna vyn och radera sedan en anpassad varning så här:

 

 1. Öppna Rapporter.
 2. Klicka på ANPASSNING > Anpassade varningar.
 3. Klicka på Hantera anpassade varningar.
 4. Klicka på Radera vid varningen i listan med anpassade varningar.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false