Tworzenie alertów niestandardowych i zarządzanie nimi

Tworzenie, edytowanie i usuwanie alertów niestandardowych.

Utworzony alert niestandardowy jest widoczny tylko dla Ciebie w Twoim bieżącym widoku raportowania i we wszystkich innych widokach, do których go zastosujesz.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie alertów niestandardowych

Aby utworzyć alert niestandardowy:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Alerty niestandardowe.
 5. Kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi.
 6. Kliknij + NOWY ALERT.
 7. Nazwa alertu: wpisz nazwę alertu.

  Zastosuj do: wybierz widoki raportowania, do których chcesz stosować ten alert.

  Okres: wybierz częstotliwość generowania alertu (Dzień, Tydzień lub Miesiąc). Alert codzienny jest uzależniony od codziennych zmian natężenia ruchu/zachowań użytkowników. Alerty tygodniowe i miesięczne są natomiast uzależnione od zmian zachodzących odpowiednio z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc.

  Wyślij do mnie wiadomość e-mail po uruchomieniu tego alertu: zaznacz to pole, jeśli chcesz otrzymywać e-maila po każdorazowym wywołaniu alertu. Jeśli chcesz, by inne osoby również dostawały e-maile, otwórz menu inne adresy e-mail, kliknij Dodaj nowy adres e-mail, wpisz adres i etykietę, a następnie kliknij przycisk OK. W polu adresowym Od alertu widnieje adres noreply@google.com.

  [Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych] Kliknij Skonfiguruj swój telefon komórkowy, by wpisać numer swojego telefonu komórkowego.

  Warunki alertów:
  • Dotyczy: wybierz wymiar, którego dotyczy alert.
  • Ostrzegaj mnie, kiedy: wybierz dane, jakich dotyczy alert, warunek, którego spełnienie powoduje wygenerowanie alertów (np. Mniejsze niż, Większe niż), i wpisz wartość warunku (np. Mniejsze niż 20).
 8. Kliknij Zapisz alert.

Edytowanie alertów niestandardowych

Aby zmodyfikować alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku, a następnie:

 

 1. Otwórz Raporty.
 2. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Alerty niestandardowe.
 3. Kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi.
 4. Kliknij odpowiednią nazwę na liście alertów niestandardowych.
 5. Wprowadź dowolne zmiany w konfiguracji alertu, a następnie kliknij Zapisz alert.

Usuwanie alertów niestandardowych

Aby usunąć alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku, a następnie:

 

 1. Otwórz Raporty.
 2. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Alerty niestandardowe.
 3. Kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi.
 4. Na liście alertów niestandardowych kliknij Usuń przy jednym z alertów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?