Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Tworzenie alertów niestandardowych i zarządzanie nimi

Tworzenie, edytowanie i usuwanie alertów niestandardowych.

Utworzony alert niestandardowy jest widoczny tylko dla Ciebie w Twoim bieżącym widoku raportowania i we wszystkich innych widokach, do których go zastosujesz.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie alertów niestandardowych

Aby utworzyć alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku, a następnie:

 1. Wybierz kartę Raportowanie.
 2. Przejdź do jednego z raportów Zdarzenia Analizy automatycznej (Przegląd, Codziennie, Co tydzień lub Miesięczna liczba zdarzeń).
 3. Pod wykresem słupkowym kliknij Utwórz alert niestandardowy w polu Alerty niestandardowe.
 4. Nazwa alertu: wpisz nazwę alertu.

  Zastosuj do: wybierz widoki raportowania, do których chcesz stosować ten alert.

  Okres: wybierz częstotliwość generowania alertu (Dzień, Tydzień lub Miesiąc). Alert codzienny jest uzależniony od codziennych zmian natężenia ruchu/zachowań użytkowników. Alerty tygodniowe i miesięczne są natomiast uzależnione od zmian zachodzących odpowiednio z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc.

  Wyślij do mnie wiadomość e-mail po uruchomieniu tego alertu: zaznacz to pole, jeśli chcesz otrzymywać e-maila po każdorazowym wywołaniu alertu. Jeśli chcesz, by inne osoby również dostawały e-maile, otwórz menu inne adresy e-mail, kliknij Dodaj nowy adres e-mail, wpisz adres i etykietę, a następnie kliknij przycisk OK. W polu adresowym Od alertu widnieje adres noreply@google.com.

  [Available only in the United States.] Aby wpisać numer swojego telefonu komórkowego, kliknij Skonfiguruj swój telefon komórkowy.

  Warunki alertów:
  • Dotyczy: wybierz wymiar, którego dotyczy alert.
  • Ostrzegaj mnie, kiedy: wybierz dane, jakich dotyczy alert, warunek, którego spełnienie powoduje wygenerowanie alertów (np. Mniejsze niż, Większe niż), i wpisz wartość warunku (np. Mniejsze niż 20).
 5. Kliknij Utwórz alert.

Edytowanie alertów niestandardowych

Aby zmodyfikować alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku, a następnie:
 1. Wybierz kartę Raportowanie.
 2. Wybierz jeden z raportów Zdarzenia Analizy automatycznej (Przegląd, Codziennie, Co tydzień lub Miesięczna liczba zdarzeń).
 3. Pod wykresem słupkowym kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi w polu Alerty niestandardowe.
 4. Kliknij odpowiednią nazwę na liście alertów niestandardowych.
 5. Wprowadź dowolne zmiany w konfiguracji alertu, a następnie kliknij Zapisz alert.

Usuwanie alertów niestandardowych

Aby usunąć alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku, a następnie:
 1. Wybierz kartę Raportowanie.
 2. Wybierz jeden z raportów Zdarzenia Analizy automatycznej (Przegląd, Codziennie, Co tydzień lub Miesięczna liczba zdarzeń).
 3. Pod wykresem słupkowym kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi w polu Alerty niestandardowe.
 4. Na liście alertów niestandardowych kliknij Usuń przy jednym z alertów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?