Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Tworzenie alertów niestandardowych i zarządzanie nimi

Tworzenie, edytowanie i usuwanie alertów niestandardowych.

Utworzony alert niestandardowy jest widoczny tylko dla Ciebie w Twoim bieżącym widoku raportów i w pozostałych widokach danych, do których go zastosujesz.

Gdy utworzysz alerty niestandardowe, zaczniesz je odbierać najwcześniej w po 2 dniach. Alerty są generowane na podstawie danych zbiorczych. Analytics najpierw agreguje dane, a potem zgodnie z nimi przetwarza warunki alertów.
Tematy w tym artykule:

Tworzenie alertów niestandardowych

Aby utworzyć alert niestandardowy:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Otwórz odpowiedni widok danych
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Alerty niestandardowe.
 5. Kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi.
 6. Kliknij + NOWY ALERT.
 7. Nazwa alertu: wpisz nazwę alertu.

  Zastosuj do: wybierz widoki raportów, do których chcesz stosować ten alert.

  Okres: wybierz częstotliwość generowania alertu (Dzień, Tydzień lub Miesiąc). Alert codzienny jest uzależniony od codziennych zmian natężenia ruchu lub zachowań użytkowników. Alerty tygodniowe i miesięczne są natomiast uzależnione od zmian zachodzących odpowiednio z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc.

  Wyślij do mnie wiadomość e-mail po uruchomieniu tego alertu: zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz otrzymywać e-maila po każdym wywołaniu alertu. Jeśli chcesz, aby inne osoby też dostawały e-maila, otwórz menu Inne adresy e-mail, kliknij Dodaj nowy adres e-mail, wpisz adres i etykietę, a potem kliknij OK. W polu adresowym „Od” e-maila o alercie podany jest adres noreply@google.com.

  [Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych] Kliknij Skonfiguruj telefon komórkowy, aby wpisać numer swojego telefonu komórkowego.

  Warunki alertów:
  • Dotyczy: wybierz wymiar, którego dotyczy alert.
  • Ostrzegaj mnie, kiedy: wybierz dane, których dotyczy alert, warunek, którego spełnienie powoduje generowanie alertów (np. Mniejsze niż, Większe niż), i wpisz wartość warunku (np. Mniejsze niż 20).
 8. Kliknij Zapisz alert.

Edytowanie alertów niestandardowych

Aby zmodyfikować alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku danych, a potem:

 

 1. Otwórz Raporty.
 2. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Alerty niestandardowe.
 3. Kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi.
 4. Kliknij odpowiednią nazwę na liście alertów niestandardowych.
 5. Wprowadź dowolne zmiany w konfiguracji alertu, a następnie kliknij Zapisz alert.

Usuwanie alertów niestandardowych

Aby usunąć alert niestandardowy, przejdź do odpowiedniego widoku danych, a potem:

 

 1. Otwórz Raporty.
 2. Kliknij kolejno DOSTOSOWANIE > Alerty niestandardowe.
 3. Kliknij Zarządzaj alertami niestandardowymi.
 4. Na liście alertów niestandardowych kliknij Usuń przy odpowiednim alercie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false