Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
true

Opprett og administrer egendefinerte varsler

Opprett, endre og slett egendefinerte varsler.

Når du oppretter et egendefinert varsel, er det bare du som får dette varselet, og varselet utløses bare i den gjeldende rapporteringsvisningen samt eventuelle andre datautvalg varselet gjelder for.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Opprett egendefinerte varsler

Slik oppretter du et egendefinert varsel:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket datautvalg.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Klikk på TILPASNING > Egendefinerte varsler.
 5. Klikk på Administrer egendefinerte varsler.
 6. Klikk på + NYTT VARSEL.
 7. Varselnavn: Angi et navn på varselet.

  Bruk på: Velg rapporteringsdatautvalgene der du vil bruke varselet.

  Periode: Velg hvor ofte varselet skal genereres (Dag, Uke, Måned). Et daglig varsel er basert på daglige endringer i trafikk/atferd, mens ukentlige og månedlige varsler er basert på endringer fra uke til uke og måned til måned.

  Send meg en e-post når dette varselet utløses: Merk av for dette alternativet hvis du vil motta en e-post når varselet genereres. Hvis du ønsker at andre også skal motta disse e-postene, åpner du menyen andre e-postadresser, klikker på Legg til ny e-postadresse, angir adressen og etiketten, og klikker deretter på OK. Avsenderadressen for varselet er noreply@google.com.

  [Bare tilgjengelig i USA] Klikk på Konfigurer mobiltelefonen din for å angi mobilnummeret ditt.

  Varselsvilkår:
  • Dette gjelder for: Velg dimensjonen som varselet skal gjelde for.
  • Varsle meg når: Velg beregningen som varselet skal gjelde for, vilkåret som skal generere varselet (f.eks. Er mindre enn, Er større enn), og angi verdien for vilkåret (f.eks. Er mindre enn 20).
 8. Klikk på Lagre varselet.

Endre egendefinerte varsler

For å endre et egendefinert varsel, naviger til ønsket datautvalg, og følg denne fremgangsmåten:

 

 1. Åpne Rapporter.
 2. Klikk på TILPASNING > Egendefinerte varsler.
 3. Klikk på Administrer egendefinerte varsler.
 4. Klikk på varselnavnet i listen over egendefinerte varsler.
 5. Gjør eventuelle endringer du ønsker i konfigurasjonen av varselet, og klikk deretter på Lagre varsel.

Slett egendefinerte varsler

For å slette et egendefinert varsel, naviger til ønsket datautvalg, og følg denne fremgangsmåten:

 

 1. Åpne Rapporter.
 2. Klikk på TILPASNING > Egendefinerte varsler.
 3. Klikk på Administrer egendefinerte varsler.
 4. Klikk på Slett for et varsel i listen over egendefinerte varsler.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?
false