Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Opprett og administrer egendefinerte varsler

Opprett, endre og slett egendefinerte varsler.

Når du oppretter et egendefinert varsel, er det bare du som får dette varselet, og varselet utløses bare i den gjeldende rapporteringsvisningen samt eventuelle andre datautvalg varselet gjelder for.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Opprett egendefinerte varsler

Du oppretter et egendefinert varsel ved å gå til datautvalget ditt og følge denne fremgangsmåten:

 1. Velg Rapportering-fanen.
 2. Gå til én av Datahendelser-rapportene (Oversikt, Daglige aktiviteter, Ukentlige aktiviteter eller Månedlige aktiviteter).
 3. Klikk på Opprett et egendefinert varsel i feltet Egendefinerte varsler.
 4. Varselnavn: Angi et navn for varselet.

  Bruk på: Velg rapporteringsdatautvalgene der du vil bruke varselet.

  Periode: Velg hvor ofte varselet skal genereres (Dag, Uke, Måned). Et daglig varsel er basert på daglige endringer i trafikk/atferd, mens ukentlige og månedlige varsler er basert på endringer fra uke til uke og måned til måned.

  Send meg en e-post når dette varselet utløses: Merk av for dette alternativet hvis du vil motta en e-post når varselet genereres. Hvis du ønsker at andre også skal motta disse e-postene, åpner du Andre e-postadresser-menyen, klikker på Legg til en ny e-postadresse, angir adressen og etiketten, og klikker deretter på OK. Avsenderadressen for varselet er noreply@google.com.

  [Bare tilgjengelig i USA.] Klikk på Konfigurer mobiltelefonen for å angi mobiltelefonnummeret ditt.

  Varselsvilkår:
  • Dette gjelder for: Velg dimensjonen som varselet skal gjelde for.
  • Varsle meg når: Velg beregningen som varselet skal gjelde for, vilkåret som skal generere varselet (f.eks. Er mindre enn, Er større enn), og angi verdien for vilkåret (f.eks. Er mindre enn 20).
 5. Klikk på Opprett varsel.

Rediger egendefinerte varsler

Du redigerer et egendefinert varsel ved å gå til datautvalget ditt og følge denne fremgangsmåten:
 1. Velg Rapportering-fanen.
 2. Velg én av Datahendelser-rapportene (Oversikt, Daglige aktiviteter, Ukentlige aktiviteter eller Månedlige aktiviteter).
 3. Klikk på Administrer egendefinerte varsler i feltet Egendefinerte varsler.
 4. Klikk på varselnavnet i listen over egendefinerte varsler.
 5. Gjør eventuelle endringer du ønsker i konfigurasjonen av varselet, og klikk deretter på Lagre varsel.

Slett egendefinerte varsler

Du sletter et egendefinert varsel ved å gå til datautvalget ditt og følge denne fremgangsmåten:
 1. Velg Rapportering-fanen.
 2. Velg én av Datahendelser-rapportene (Oversikt, Daglige aktiviteter, Ukentlige aktiviteter eller Månedlige aktiviteter).
 3. Klikk på Administrer egendefinerte varsler i feltet Egendefinerte varsler.
 4. Klikk på Slett for et varsel i listen over egendefinerte varsler.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?