Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true

Δημιουργία και διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων

Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων.

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη ειδοποίηση, αυτή η ειδοποίηση είναι ορατή μόνο σε εσάς στην τρέχουσα αναλυτική προβολή αναφορών και σε τυχόν άλλες αναλυτικές προβολές στις οποίες εφαρμόζετε την ειδοποίηση.

Σε αυτό το άρθρο:

Δημιουργία προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ειδοποίηση:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ > Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή + ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
 7. Όνομα ειδοποίησης: Καταχωρίστε ένα όνομα για την ειδοποίηση.

  Εφαρμογή σε: Επιλέξτε τις αναλυτικές προβολές αναφορών στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε την ειδοποίηση.

  Περίοδος: Επιλέξτε τη συχνότητα με την οποία μπορεί να δημιουργηθεί η ειδοποίηση (Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία). Η ημερήσια ειδοποίηση βασίζεται σε ημερήσιες αλλαγές στην επισκεψιμότητα/συμπεριφορά. Οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες ειδοποιήσεις βασίζονται σε αλλαγές που παρουσιάζονται από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα, αντίστοιχα.

  Να μου αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ενεργοποιείται αυτή η ειδοποίηση: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε να λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν δημιουργείται η ειδοποίηση. Αν θέλετε να λαμβάνουν και άλλα άτομα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανοίξτε το μενού άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταχωρίστε τη διεύθυνση και την ετικέτα και έπειτα πατήστε OK. Η διεύθυνση που εμφανίζεται στο πεδίο "Από" για την ειδοποίηση είναι noreply@google.com.

  [Διατίθεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες] Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση του κινητού τηλεφώνου σας, για να καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας.

  Συνθήκες ειδοποιήσεων:
  • Αυτό ισχύει για: Επιλέξτε την ιδιότητα για την οποία ισχύει η ειδοποίηση.
  • Να ειδοποιούμαι όταν: Επιλέξτε τη μέτρηση για την οποία ισχύει η ειδοποίηση, τη συνθήκη που δημιουργεί τις ειδοποιήσεις (π.χ. Είναι μικρότερο από, Είναι μεγαλύτερο από) και καταχωρίστε την τιμή για τη συνθήκη (π.χ. Είναι μικρότερο από 20).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ειδοποίησης.

Επεξεργασία προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων

Για να επεξεργαστείτε μια προσαρμοσμένη ειδοποίηση, μεταβείτε στην αναλυτική προβολή και στη συνέχεια:

 

 1. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ > Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων.
 4. Στη λίστα των προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στο όνομα της ειδοποίησης.
 5. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στη διαμόρφωση της ειδοποίησης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ειδοποίησης.

Διαγραφή προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων

Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη ειδοποίηση, μεταβείτε στην αναλυτική προβολή και στη συνέχεια:

 

 1. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ > Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων.
 4. Στη λίστα των προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για μια ειδοποίηση.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
false