Anpassade rapporter

Hantera anpassade rapporter

Du kan hantera dina anpassade rapporter på sidan Anpassade rapporter – Översikt. Klicka på fliken Anpassning och sedan på Översikt i den vänstra navigeringspanelen.

Om du vill redigera en befintlig rapport klickar du på redigera i tabellen bredvid den aktuella rapporten. I redigeringsfönstret som öppnas kan du ändra alla aspekter av rapporten, t.ex. dess namn.

Om du vill ta bort en befintlig rapport klickar du på ta bort i tabellen bredvid den aktuella rapporten.