Tilpassede rapporter

Administrer tilpassede rapporter

Du administrerer eksisterende tilpassede rapporter gjennom Oversikt-siden for tilpassede rapporter. Klikk på Tilpasning-fanen og deretter på Oversikt i navigeringslinjen til venstre.

Hvis du ønsker å redigere en eksisterende rapport, klikker du på rediger i tabellen ved siden av den aktuelle rapporten. Deretter åpnes skjermbildet for opprettelse av rapporter, og du kan redigere et hvilket som helst aspekt ved rapporten (også rapportnavnet).

Hvis du ønsker å slette en eksisterende rapport, klikker du på slett ved siden av rapporten du ønsker å slette, i tabellen.