Ort

De orter som besöken härrörde från baserat på besökarnas IP-adress som matchas mot en viss ort. Dimensionen är tillgänglig i rapporterna Plats och Mobilt.