Så beräknas Antal sessioner

Antal sessioner visas som ett histogram i rapporten Frekvens och räckvidd.

Översikt

Värdena för dimensionen Antal sessioner visas i ett histogram mellan 1 och 60. Histogrammet visas i rapporten Frekvens och räckvidd.

I detalj

För att förstå hur dimensionen Antal sessioner fungerar, är det till hjälp om du vet hur sessionerna räknas i Analytics.

Varje gång en användare initierar en session, räknas en sessionsräknare upp för användaren. Om användare A till exempel besöker din webbplats första gången i januari, blir användarens sessionsräknare 1. Om användaren återkommer i februari, blir sessionsräknaren 2 och så vidare vid varje nytt besök.

I rapporten Frekvens och räckvidd för januari är användare A:s session inräknad på rad 1, vilket betyder att det fanns en session från en förstagångsanvändare under det valda datumintervallet. I rapporten för februari är användare A:s session inräknad på rad 2, vilket betyder att det fanns en session från en andragångsanvändare under det valda datumintervallet.

Användare A kanske initierar två sessioner under det valda datumintervallet. I så fall räknas antalet sessioner upp på varje tillämplig rad.

Den här exempeltabellen visar datum och antal sessioner för tre användare:

Datum Användare Antal
jan användare A
användare B
1
22
 
feb användare B
användare C
3
1
 
mar användare A
användare B
användare C
22
4
22

Om det här vore det totala antalet användare under februari, skulle sessionerna visas i histogrammet så här:

 • 1 session: 1
 • 2 sessioner: 0
 • 3 sessioner: 1

I samma rapport för mars skulle sessionerna fördelas så här i histogrammet:

 • 1 session: 0
 • 2 sessioner: 2
 • 3 sessioner: 0
 • 4 sessioner: 1

Och i samma rapport för februari och mars skulle histogrammet se ut så här:

 • 1 session: 1
 • 2 sessioner: 2
 • 3 sessioner: 1
 • 4 sessioner: 1

I det här fallet är det sammanlagda antalet sessioner faktiskt större än antalet unika användare. Anledningen är att det är besökare, inte unika användare, som räknas i rapporten Räckvidd och frekvens.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?