Slik beregnes øktantall

Antall økter vises som et histogram i rapporten Frekvens og forrige besøk.

En kort innføring

Verdier for dimensjonen Antall økter blir vist i et histogram med et område fra 1 til 60. Dette histogrammet vises i rapporten Frekvens og forrige besøk.

Detaljert forklaring

Det er enklere å forstå hvordan dimensjonen Antall økter fungerer hvis du først setter deg inn i hvordan økter telles i Analytics.

Hver gang en bruker starter en økt, oppjusteres en øktteller for denne brukeren. Hvis for eksempel bruker A besøker nettstedet ditt for første gang i januar, er øktantallet lik 1 for denne brukeren. Hvis brukeren kommer tilbake i februar, er øktantallet 2, og slik fortsetter det for hver nye økt.

Hvis du ser på rapporten Frekvens og forrige besøk for januar, er økten til bruker A inkludert i raden for 1. Dette angir at en førstegangsbruker gjennomførte én økt i den valgte datoperioden. Hvis du ser på rapporten Frekvens og forrige besøk for februar, er økten til bruker A inkludert i raden for 2. Dette angir at det ble gjennomført én økt i den valgte datoperioden, og at vedkommende var der for andre gang.

Det kan også hende at bruker A starter to økter i løpet av den valgte datoperioden. I så fall telles økten i alle rader som er aktuelle for øktantallet.

Dette illustreres i denne tabellen, som viser øktdatoen og -antallet for tre brukere:

Dato Brukere Antall
Jan Bruker A
Bruker B
1
2
 
Feb Bruker B
Bruker C
3
1
 
Mar Bruker A
Bruker B
Bruker C
2
4
2

Hvis dette var det totale antallet brukere i dataene for februar, ville øktene ha vært fordelt slik i histogrammet:

 • 1 økt: 1
 • 2 økter: 0
 • 3 økter: 1

Hvis du så på den samme rapporten for mars, ville øktene ha vært fordelt slik i histogrammet:

 • 1 økt: 0
 • 2 økter: 2
 • 3 økter: 0
 • 4 økter: 1

Hvis du så på den samme rapporten for februar og mars, ville øktene ha vært fordelt slik i histogrammet:

 • 1 økt: 1
 • 2 økter: 2
 • 3 økter: 1
 • 4 økter: 1

I dette tilfellet er det totale antallet økter faktisk høyere enn antallet unike brukere fordi rapporten Frekvens og forrige besøk viser økter i stedet for unike brukere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?