Kaip apskaičiuojamas seansų skaičius

Ataskaitoje „Dažnis ir naujumas“ pateikta Seansų skaičiaus histograma.

Trumpai

Aspekto Seansų skaičius vertės (nuo 1 iki 60) rodomos histogramoje. Histograma pateikta ataskaitoje „Dažnis ir naujumas“.

Išsamesnė apžvalga

Norint suprasti, kaip veikia „Seansų skaičiaus“ aspektas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kaip sistemoje „Analytics“ skaičiuojami seansai.

Kaskart, kai naudotojas pradeda seansą, seansas pridedamas prie naudotojo seansų skaičiaus. Pavyzdžiui, jei naudotojas pirmą kartą apsilankė svetainėje sausio mėn., to naudotojo seansų skaičius yra 1. Jei naudotojas sugrįžo vasario mėn., seansų skaičius tampa 2 ir toliau didėja kaskart, kai naudotojas sugrįžta.

Sausio mėn. „Dažnio ir naujumo“ ataskaitoje A naudotojo seansas bus įtrauktas į eilutę, kurioje nurodytas 1. Tai reiškia, kad per pasirinktą dienų seką pirmą kartą apsilankęs naudotojas atliko 1 seansą. Vasario mėn. „Dažnio ir naujumo“ ataskaitoje A naudotojo seansas bus įtrauktas į eilutę, kurioje nurodytas 2. Tai reiškia, kad per pasirinktą dienų seką antrą kartą apsilankęs naudotojas atliko 1 seansą.

Taip pat gali būti, kad per pasirinktą dienų seką A naudotojas atliko du seansus. Tokiu atveju seansas priskaičiuojamas kiekvienoje eilutėje, kurioje pateikiamas seansų skaičius.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta seanso data ir trijų naudotojų duomenys.

Data Naudotojai Skaičius
Sausio mėn. A naudotojas
B naudotojas
1
2
 
Vasario mėn. B naudotojas
C naudotojas
3
1
 
Kovo mėn. A naudotojas
B naudotojas
C naudotojas
2
4
2

Jei šie skaičiai būtų bendri vasario mėn. naudotojų duomenys, seansų informacija būtų pateikta histogramoje, kaip nurodyta toliau.

 • 1 seansas: 1
 • 2 seansai: 0
 • 3 seansai: 1

Kovo mėnesio ataskaitos histogramoje seansai būtų paskirstyti, kaip parodyta toliau.

 • 1 seansas: 0
 • 2 seansai: 2
 • 3 seansai: 0
 • 4 seansai: 1

Vasario ir kovo mėnesių ataskaitos histogramoje seansai būtų paskirstyti, kaip nurodyta toliau.

 • 1 seansas: 1
 • 2 seansai: 2
 • 3 seansai: 1
 • 4 seansai: 1

Tokiu atveju bendras seansų skaičius yra faktiškai didesnis už unikalių naudotojų skaičių, nes dažnio ir naujumo ataskaitose atsižvelgiama į seansus, o ne į unikalius naudotojus.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?