איך מחושב מספר הביקורים

מספר הביקורים מוצג כהיסטוגרמה בדוח Frequency and Recency ('תדירות ועדכניות').

בקצרה

ערכי המאפיין מספר הביקורים מוצגים כהיסטוגרמה עם טווח של 1-60. ההיסטוגרמה מופיעה בדוח Frequency and Recency ('תדירות ועדכניות').

הסבר מפורט

כדי להבין כיצד פועל המאפיין מספר הביקורים, קודם כדאי להבין איך הביקורים נספרים ב-Analytics.

בכל פעם שמשתמש מתחיל ביקור, נספר ביקור לגבי אותו משתמש. לדוגמה, אם משתמש א' מגיע לאתר בפעם הראשונה בינואר, ספירת הביקורים של משתמש זה תהיה 1. אם המשתמש חוזר לאתר בפברואר, ספירת הביקורים שלו באתר תהיה 2, וכך הלאה לגבי כל ביקור חוזר באתר.

אם מסתכלים בדוח 'תדירות ועדכניות' לגבי חודש ינואר, הביקור של משתמש א' מוצג בשורה 1 כדי לציין ביקור אחד באתר ממשתמש בפעם הראשונה במהלך טווח התאריכים שנבחר. אם מסתכלים בדוח 'תדירות ועדכניות' לגבי חודש פברואר, הביקור של משתמש א' מוצג בשורה 2 כדי לציין שהיה ביקור אחד באתר במהלך טווח התאריכים שנבחר ממשתמש בפעם השנייה.

ייתכן גם שמשתמש א' מתחיל שני ביקורים באתר במהלך טווח התאריכים שנבחר. במקרה כזה, הביקור נספר בכל שורה שעליה חלה ספירת הביקורים.

הטבלה הבאה ממחישה זאת. מוצגים בה תאריך הביקורים ומספר הביקורים של שלושה משתמשים:

תאריך משתמשים ספירה
ינואר משתמש א'
משתמש ב'
1
2
 
פברואר משתמש ב'
משתמש ג'
3
1
 
מרץ משתמש א'
משתמש ב'
משתמש ג'
2
4
2

בהנחה שאלו הם כל המשתמשים שמוצגים בנתונים של חודש פברואר, הייתם רואים בהיסטוגרמה את התפלגות הביקורים הבאה:

 • ביקור אחד: 1
 • 2 ביקורים: 0
 • 3 ביקורים: 1

בדוח של חודש מרץ הייתם רואים בהיסטוגרמה את התפלגות הביקורים הבאה:

 • פעילות אחת באתר: 0
 • 2 ביקורים: 2
 • 3 ביקורים: 0
 • 4 ביקורים: 1

בדוח של החודשים פברואר ומרץ, הייתם רואים בהיסטוגרמה את התפלגות הביקורים הבאה:

 • ביקור אחד: 1
 • 2 ביקורים: 2
 • 3 ביקורים: 1
 • 4 ביקורים: 1

במקרה זה, המספר הכולל של ביקורים היה למעשה גדול יותר ממספר המשתמשים הייחודיים, מכיוון שבדוח 'תדירות ועדכניות' נספרים ביקורים ולא משתמשים ייחודיים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?