Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Se avsnittet Universal Analytics om du fortfarande använder en Universal Analytics-egendom som slutar bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). .

[GA4] Identifiera oönskade hänvisningar

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som behöver enhetlig mätning på fler än en domän, till exempel på en kundwebbplats och på en separat kundvagnsdomän, och som inte vill få den trafiken kategoriserad som hänvisningar. Artikeln gäller Google Analytics 4-egendomar. Om du använder Universal Analytics kan du läsa den här artikeln i stället.

Hänvisningar är den del av trafiken som kommer till din webbplats via en annan källa, till exempel en länk på en annan domän. Analytics identifierar automatiskt varifrån trafik kommer till din webbplats och visar domännamnet för en webbplats som besöktes straxt innan din som en hänvisningstrafikkälla i rapporterna.

Du kan se till att informationen bara innehåller hänvisningar du är intresserad av genom att skapa en uppsättning villkor som identifierar domäner vars trafik du inte vill identifiera som hänvisningar.

När du skapar sådana villkor utvärderar Analytics händelser som skickas från din webbplats och lägger till parametern ignore_referrer med värdet true för alla händelser som matchar villkoren (ignore_referrer=true). Den här parametern visar för Analytics att hänvisningsadressen inte ska visas som trafikkälla.

Villkoren utvärderas för alla webbsidor med den globala webbplatstaggen.

Vanliga användningsområden

Här är några exempel på scenarier där du kanske inte vill identifiera trafik från en domän som hänvisningar:

 • Tredjeparts betalningshandläggare

  En e-handelswebbplats med en tredjeparts betalningshandläggare där användare återvänder till din webbplats efter att ha betalat på tredjepartens domän.
 • Webbplatshanterade interaktioner

  Transaktioner som hanteras via en webbplats men som omfattar olika tredje parters domäner, till exempel en återställning av lösenord som skickar ett e-postmeddelande till användaren och där det kommer trafik från e-postdomänen tillbaka till webbplatsen. I det här sammanhanget fungerar e-postdomänen som en aspekt av ditt företag snarare än som en trafikkälla.

Identifiering av automatisk självhänvisning

Självhänvisning är hänvisningstrafik som kan komma från sidor på dina egna domäner. Som standard identifierar Analytics inte trafik som hänvisning om:

 • Den hänvisande webbplatsens domän matchar den aktuella sidans domän eller någon av dess underdomäner (till exempel din egen webbplats).
 • Den hänvisande webbplatsen är ett resultat av en konfiguration med mätning över flera domäner, till exempel när en användare navigerar till flera domäner som du har konfigurerat i din domänlista och den aktuella sidan innehåller länkningsparametern _gl.

Konfigurera oönskade hänvisningar

Du måste ha redigeringsrollen för egendomen om du vill konfigurera oönskade hänvisningar.

 1. Kontrollera att du har valt önskat konto och rätt egendom i Administratör.
 2. Klicka på Dataflöden > Webb i kolumnen Egendom.
 3. Klicka på dataflödet för webbplatsen och välj sedan Taggningsinställningar under Fler inställningar.
 4. Klicka på Ange oönskade hänvisningar.
 5. Gör följande under Ta med hänvisningar som matchar NÅGOT av följande villkor:
  • Välj en matchningstyp.
  • Ange identifieraren för domänen du vill matcha (till exempel example.com) under Domän.
  • Klicka på Lägg till villkor för att lägga till en ny domän.
  Villkoren utvärderas med ELLER-logik.
 6. Klicka på Spara.

Ställ in ignore_referrer=true för enskilda händelser

Det kan hända att du bara behöver ignorera hänvisningsadresser i vissa situationer. Du kan kontrollera när du vill ignorera en hänvisningsadress genom att lägga till parametern ignore_referrer för enskilda sidor eller händelser och ange true. Om du till exempel vill ignorera en hänvisningsadress på en viss sida lägger du till följande parameter i config-kommandot:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
De flesta webbplatsägare behöver inte göra det här. Vi rekommenderar inte att du lägger till parametern manuellt om du inte förstår konsekvenserna. Lägg inte till den här parametern på alla sidor på din webbplats. Om du gör det kan du förlora värdefull information om dina trafikkällor.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false