[GA4] Identifikácia nežiaducich odkazujúcich zdrojov

Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí potrebujú jednotné meranie viacerých domén, napr. na webe zákazníka a v samostatnej doméne nákupného košíka. Túto návštevnosť pritom nechcú klasifikovať ako odkazujúce zdroje. Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate Universal Analytics, prečítajte si tento článok.

Odkazujúce zdroje sú segmenty návštevnosti, ktorá prichádza na váš web prostredníctvom iného zdroja, napríklad prostredníctvom odkazu v doméne tretej strany. Služba Analytics automaticky rozpozná, kde sa nachádzali návštevníci tesne pred príchodom na váš web, a v reportoch zobrazí názvy domén týchto webov ako zdroje návštevnosti z odkazov.

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše údaje zahŕňali iba odkazujúce zdroje, o ktoré máte záujem, môžete vytvoriť skupinu podmienok identifikujúcich domény, ktorých návštevnosť nechcete identifikovať ako odkazujúce zdroje.

Keď vytvoríte tieto podmienky, Analytics vyhodnotí udalosti odoslané z vášho webu a pripojí parameter ignore_referrer s hodnotou true ku každej udalosti, ktorá spĺňa podmienky (ignore_referrer=true). Tento parameter oznamuje službe Analytics, že odkazujúci zdroj sa nemá zobrazovať ako zdroj návštevnosti.

Podmienky sa vyhodnocujú pre každú webovú stránku so značkou Google.

Bežné použitia

Nasledujúce príklady ilustrujú scenáre, v ktorých nechcete identifikovať návštevnosť z domény ako odkazujúce zdroje:

 • Spracovatelia platieb tretej strany

  Web elektronického obchodu, ktorý využíva spracovateľa platieb tretej strany, pričom používatelia sa po zaplatení v doméne tretej strany vracajú na váš web.
 • Interakcie spravované webom

  Transakcie, ktoré sú spravované prostredníctvom webu, ale obsahujú rôzne domény tretích strán, napr. operácia obnovenia hesla, ktorá odosiela správy používateľom, pričom vzniká návštevnosť z e‑mailovej domény späť na web. V tomto kontexte vystupuje e‐mailová doména ako aspekt vašej firmy, nie ako zdroj návštevnosti.

Prečo sa používatelia vracajúci sa z vylúčených domén naďalej zobrazujú v prehľadoch

Tento problém je spôsobený predvoleným šesťmesačným časovým limitom kampane:

 • Používateľ A na váš web príde prostredníctvom odkazujúceho zdroja na doméne B ešte predtým, než túto doménu B pridáte na zoznam vylúčených odkazujúcich zdrojov.
 • Prvá relácia sa pripíše doméne B.
 • Doménu B pridáte na zoznam vylúčených odkazujúcich zdrojov.
 • Používateľ A sa vráti priamo na váš web (napríklad prostredníctvom záložky).
 • Z dôvodu modelu pripisovania posledného nepriameho kliknutia sa táto relácia pripíše doméne B.

Automatické rozpoznávanie vlastných odkazujúcich zdrojov

Vlastný odkazujúci zdroj je návštevnosť z odkazov, ktorá môže pochádzať zo stránok vo vašich vlastných doménach. Analytics predvolene neidentifikuje návštevnosť ako odkazujúci zdroj:

 • keď sa odkazujúci web zhoduje s rovnakou doménou aktuálnej stránky alebo jej subdoménami (napr. váš vlastný web);
 • ak je odkazujúci web výsledkom nastavenia merania viacerých domén, napr. keď používateľ prechádza medzi doménami konfigurovanými vo vašom zozname domén a aktuálna stránka obsahuje parameter prepájača _gl.

Konfigurácia nežiaducich odkazujúcich zdrojov

Ak chcete konfigurovať nežiaduce odkazujúce zdroje, potrebujete vo vlastníctve rolu redaktora.

Na jeden stream údajov môžete nakonfigurovať maximálne 50 nežiaducich odkazujúcich zdrojov.

 1. V sekcii Správca prejdite do sekcie Zhromažďovanie a úprava údajov a kliknite na Streamy údajov.
 2. Kliknite na Web a potom na príslušný stream webových údajov.
 3. V podrobnostiach webového streamu kliknite na možnosť Nakonfigurovať nastavenia značky (naspodku).
 4. V sekcii Nastavenia kliknite na Zobraziť všetko. Zobrazia sa vám všetky dostupné nastavenia.
 5. Kliknite na Zoznam nežiaducich odkazujúcich zdrojov.
 6. V sekcii Zahrnúť odkazujúce zdroje zodpovedajúce ľubovoľnej z nasledujúcich podmienok:
  • Vyberte typ zhody.
  • V sekcii Doména zadajte identifikátor domény, ktorú chcete zahrnúť (napr. example.com).
  • Ak chcete pridať ďalšiu doménu, kliknite na Pridať podmienku.
  Podmienky sa vyhodnocujú na základe logického operátora ALEBO.
 7. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie parametra ignore_referrer=true pre jednotlivé udalosti

Odkazujúce zdroje je vhodné ignorovať iba v určitých situáciách. Ignorovanie odkazujúceho zdroja môžete ovládať pripojením parametra ignore_referrer k jednotlivým stránkam alebo udalostiam a jeho nastavením na hodnotu true. Ak chcete napríklad ignorovať odkazujúci zdroj na konkrétnej stránke, pridajte parameter do príkazu config:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
Väčšina vlastníkov webov to nebude musieť urobiť. Ak vám nie sú zrejmé dôsledky, parameter neodporúčame pripájať manuálne. Tento parameter nenastavujte na všetkých stránkach svojho webu, pretože môžete prísť o hodnotné informácie týkajúce sa zdrojov návštevnosti.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka