[Google Analytics 4] Rozpoznawanie niechcianych odesłań

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą ujednolicić pomiary prowadzone w więcej niż jednej domenie, np. w witrynie dla klientów i w osobnej domenie koszyka, a zarazem zapobiec klasyfikowaniu ruchu między nimi jako odesłań. Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z Universal Analytics, przeczytaj ten artykuł.

Odesłania to segment ruchu w witrynie, który generują inne źródła, np. link w domenie innej firmy. Google Analytics automatycznie rozpoznaje miejsce, z którego użytkownicy trafiają do Twojej witryny, i wyświetla w raportach nazwy domen tych witryn jako źródła wizyt z witryn odsyłających.

Aby dane zawierały tylko te odesłania, które Cię interesują, możesz utworzyć zbiór warunków określających domeny, które mają nie być zaliczane do witryn odsyłających.

Gdy utworzysz te warunki, Analytics będzie oceniać zdarzenia wysyłane z Twojej witryny i dołączać parametr ignore_referrer o wartości true (prawda) do każdego zdarzenia, które spełnia warunki (ignore_referrer=true). Parametr ten wskazuje Analytics, że źródła wizyt nie należy zaliczać do witryn odsyłających.

Warunki są sprawdzane w przypadku każdej strony, na której znajduje się tag Google.

Typowe zastosowania

Podane niżej przykłady ilustrują sytuacje, w których ruch z danej domeny nie powinien być rozpoznawany jako odesłanie:

 • Zewnętrzne firmy obsługujące płatności

  Witryna e-commerce korzysta z usług zewnętrznej firmy obsługującej płatności, a użytkownicy powracają do witryny po dokonaniu płatności w domenie firmy zewnętrznej.
 • Interakcje zarządzane przez witrynę

  Transakcje są zarządzane przez witrynę, ale wymagają korzystania z różnych domen zewnętrznych, np. operacja odzyskiwania hasła wysyła e-maila do użytkowników, a w odpowiedzi trafia do witryny ruch pochodzący z domeny e-maila. W tym kontekście domena e-maila pełni funkcję elementu pomocniczego witryny, a nie źródła wizyt.

Dlaczego w raportach nadal pojawiają się użytkownicy powracający z wykluczonych domen?

Przyczyną tego problemu jest domyślny limit czasu kampanii wynoszący 6 miesięcy:

 • Użytkownik A trafia do Twojej witryny przez witrynę odsyłającą z domeny B, zanim jeszcze została ona dodana przez Ciebie do listy wykluczonych witryn odsyłających.
 • Ta pierwsza sesja zostaje przypisana domenie B.
 • Dodajesz domenę B do listy wykluczonych witryn odsyłających.
 • Użytkownik A wraca bezpośrednio do witryny, np. przez zakładkę.
 • Ze względu na model atrybucji Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie ta druga sesja również zostaje przypisana domenie B.

Automatyczne wykrywanie odesłań wewnętrznych

Odesłanie wewnętrzne to ruch z witryn odsyłających pochodzący ze stron w obrębie Twojej własnej domeny. Domyślnie Analytics nie będzie uznawać takiego ruchu za odesłanie, jeśli:

 • witryna odsyłająca należy do tej samej domeny co bieżąca strona lub dowolna jej subdomena (np. Twoja witryna);
 • adres witryny odsyłającej wynika z konfiguracji pomiaru w wielu domenach, np. gdy użytkownik przechodzi między domenami skonfigurowanymi na liście domen, a bieżąca strona zawiera parametr tagu łączącego _gl.

Konfigurowanie niechcianych odesłań

Aby skonfigurować niechciane witryny odsyłające, musisz mieć w danej usłudze rolę edytora.

Możesz skonfigurować maksymalnie 50 niechcianych witryn odsyłających na strumień danych.

 1. W sekcji AdministracjaZbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
 2. Kliknij kolejno Sieć i strumień danych z sieci.
 3. U dołu szczegółów strumienia danych z sieci kliknij Skonfiguruj ustawienia tagów.
 4. W sekcji Ustawienia kliknij Pokaż wszystko, aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia.
 5. Kliknij Lista niechcianych witryn odsyłających.
 6. W sekcji Uwzględnij odesłania, które spełniają DOWOLNY z tych warunków:
  • Wybierz typ dopasowania.
  • W sekcji Domena wpisz identyfikator domeny warunkujący dopasowanie (np. example.com).
  • Aby dodać kolejną domenę, kliknij Dodaj warunek.
  Warunki są oceniane za pomocą operatora logicznego LUB.
 7. Kliknij Zapisz.

Ustawianie parametru „ignore_referrer=true” dla poszczególnych zdarzeń

Czasami ignorowanie odesłań jest konieczne tylko w niektórych sytuacjach. Aby określić, kiedy chcesz ignorować odesłanie, dołącz parametr ignore_referrer do poszczególnych stron lub zdarzeń i ustaw jego wartość na true (prawda). Jeśli np. chcesz ignorować odesłanie na określonej stronie, dodaj ten parametr do polecenia config:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {ignore_referrer: 'true'});
Większość właścicieli witryn nie musi tego robić. Nie zalecamy dodawania parametru ręcznie, jeśli nie znasz konsekwencji takiego kroku. Nie ustawiaj tego parametru na wszystkich stronach swojej witryny, ponieważ możesz w ten sposób tracić cenne informacje o swoich źródłach wizyt.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne