Land/område

Det land eller område som besöken kom ifrån. Dimensionen är tillgänglig i rapporterna Plats och Mobilt.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp