Land/område

Det land eller område som besöken kom ifrån. Dimensionen är tillgänglig i rapporterna Plats och Mobilt.