Land/område

Landet eller området som besöken härrörde från baserat på besökarnas IP-adress som matchas mot en geografisk region. Dimensionen är tillgänglig i rapporterna Plats och Mobilt.