Bezoekdiepte

Met deze dimensie wordt een histogram gemaakt met waarden op basis van het aantal pagina's, van 1-20+, die vervolgens worden toegepast op bezoekerssessies. Het kruispunt van de twee geeft het aantal pagina's weer dat in een sessie is bekeken. Uw rapport kan bijvoorbeeld aangeven dat 1000 bezoeken verantwoordelijk waren voor weergaves van slechts één pagina, 250 bezoeken voor weergaves van twee pagina's, 50 bezoeken voor weergaves van drie pagina's, en zo verder tot aan het maximum aantal pagina's dat tijdens een sessie kan worden weergegeven.