Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka

Vytváranie, úprava a zdieľanie cieľov

Na vykonanie úloh alebo použitie funkcií opísaných v tomto článku potrebujete povolenie na úpravu na úrovni zobrazenia.

Obsah tohto článku:
Add new goal

Vytvorenie nového cieľa

Prejdite k svojim cieľom:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na požadované zobrazenie.
 3. V stĺpci ZOBRAZENIE kliknite na položku Ciele.
 4. Ak chcete vytvoriť nový cieľ, kliknite na tlačidlo + NOVÝ CIEĽ alebo tlačidlo Importovať z galérie, prípadne kliknite na existujúci cieľ, ak chcete upraviť jeho konfiguráciu.

  Poznámka: Ak nie sú viditeľné tlačidlá + NOVÝ CIEĽImportovať z galérie, znamená to, že už ste pre aktuálne zobrazenie vytvorili maximálny počet 20 cieľov.

Pri vytváraní cieľov máte na výber z troch základných možností:

 • použitie šablóny cieľa,
 • vytvorenie vlastných cieľov,
 • vytvorenie inteligentných cieľov.
Goal template

Možnosť č. 1: Ciele zo šablóny

Vykonajte kroky uvedené vyššie na vytvorenie nového cieľa a potom:

 1. V zozname vyberte možnosť Šablóna.
 2. Kliknutím na tlačidlo Ďalší krok pokračujte vo vytváraní svojho cieľa.

Šablóny cieľov slúžia ako pomôcka na nastavenie užitočných cieľov, ktoré vyhovujú štandardným obchodným požiadavkám. Pred uložením cieľa môžete upraviť ľubovoľné pole šablóny. Kategórie cieľov (Výnosy, Akvizícia, Otázky, Interakcia) sú väčšie obchodné ciele, ktoré slúžia ako námet pre šablóny cieľov. Používajte ich ako organizačný nástroj, ktorý vám pomáha zamyslieť sa nad účelom vašich cieľov. Ak chcete lepšie porozumieť spôsobom interakcie používateľov s vaším obsahom, pokúste sa vytvoriť aspoň jeden cieľ pre každú kategóriu. Tieto kategórie nebudú mať vplyv na žiadne údaje ani prehľady.

Nezobrazujú sa žiadne šablóny? Šablóny cieľov sú prispôsobené, aby spĺňali potreby firiem v konkrétnych odvetviach (automobilový priemysel, zábavný priemysel atď.). Ak ste vo svojom účte nevybrali žiadne odvetvie, šablóny sú zakázané. Ak chcete získať šablóny relevantné pre vašu firmu, upravte svoje vlastníctvo, vyberte kategóriu odvetvia a uložte zmeny.

Custom Goal

Možnosť č. 2: Vlastné ciele

Vykonajte kroky uvedené vyššie na vytvorenie nového cieľa a potom:

 1. V zozname možností vyberte možnosť Vlastné.
 2. Kliknite na tlačidlo Ďalší krok a v poli Typ vyberte typ cieľa.
 3. Opätovným kliknutím na tlačidlo Ďalší krok pokračujte vo vytváraní svojho cieľa.

Ďalšie informácie o nastavení vlastných cieľov nájdete v sekcii Typy cieľov nižšie.

Možnosť č. 3: Inteligentné ciele

Ak váš účet spĺňa podmienky, budete môcť vybrať inteligentné ciele. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie nového cieľa (nájdete ich vyššie) a potom:

 1. Vyberte možnosť Inteligentné ciele (ak je k dispozícii).
 2. Kliknutím na tlačidlo Ďalší krok pokračujte vo vytváraní svojho cieľa.

Prečítajte si ďalšie informácie o inteligentných cieľoch

Možnosti konfigurácie cieľov

Typy cieľov

Ako je uvedené v článku Informácie o cieľoch, k dispozícii máte niekoľko rôznych typov cieľov. Každý z nich sa používa na inú činnosť, ktorú môžete merať. Ak použijete šablónu, navrhneme vám typ cieľa, ktorý pre vás bude najvhodnejší. Ak si nastavíte vlastný cieľ, vyberte si typ najlepšie vyhovujúci činnostiam, ktoré chcete sledovať. Ďalšie informácie o podrobnostiach jednotlivých typov cieľov získate rozbalením sekcií nižšie.

Podrobnosti o cieľoch typu Cieľ

Ciele typu Cieľ použite, ak chcete ako konverziu použiť zobrazenie stránky alebo obrazovky. Do poľa Cieľ zadajte názov obrazovky alebo webovú adresu stránky. Určte typ zhody pomocou možností: Rovná sa, Začína na alebo Regulárny výraz.

Goal funnel

Zúženie predstavuje cestu, po ktorej používatelia prejdú do cieľového umiestnenia. Povolením možnosti Zúženie môžete určiť obrazovky alebo stránky, ktoré musia používatelia navštíviť pred finálnym cieľom typu Cieľ. V každom kroku zúženia kliknite na tlačidlo + Pridať ďalší krok, potom zadajte názov stránky alebo názov obrazovky aplikácie (podobne ako v prípade poľa Cieľ).

Kroky zúženia používajú rovnaký typ zhody ako pole Cieľ. Ak ste pre pole Cieľ napríklad nastavili regulárny výraz, všetky kroky zúženia musia vyhovovať rovnakému výrazu.

Podrobnosti o cieľoch typu Dĺžka trvania

Merajte interakciu používateľa tak, že konverziu bude predstavovať určité trvanie relácie. Polia Hodiny, MinútySekundy stanovujú minimálne trvanie relácie, ktoré sa počíta za cieľovú konverziu. Každá relácia presahujúca tento čas vygeneruje konverziu.

Podrobnosti o cieľoch typu Udalosť
Event Goal

Pracujte s interakciami používateľov s webovými stránkami alebo s aplikáciou ako s konverziami. Ak chcete používať ciele typu Udalosť, musíte najprv vytvoriť aspoň jednu udalosť. Na konfigurovanie súčastí udalosti použite podmienky udalosti. Prečítajte si ďalšie informácie o udalostiach.

Podrobnosti o cieľoch typu Počet stránok alebo obrazoviek na reláciu

Merajte interakcie používateľov tak, že za cieľ budete považovať určitý počet stránok alebo obrazoviek na reláciu. Používatelia, ktorí si zobrazia viac ako nastavený počet stránok alebo obrazoviek, generujú konverziu.

Nastavenie inteligentných cieľov

Inteligentné ciele nevyžadujú žiadne dodatočné nastavenie. Ak váš účet spĺňa predpoklady, stačí vám len vybrať inteligentné ciele ako typ cieľa a potom priradiť názov k vášmu cieľu. (Práve preto sa tieto ciele označujú ako inteligentné ciele.)

Goal value

Hodnota cieľa

Priradenie peňažnej hodnoty k cieľu predstavuje spôsob, ako môžete porovnávať konverzie a merať zmeny a zlepšenia vašich webových stránok alebo aplikácie. Všetky typy cieľov okrem inteligentných cieľov vám umožňujú počas procesu nastavenia priradiť k cieľu hodnotu. Pri nastavovaní cieľov typu Udalosť alebo cieľov, ktoré zahŕňajú sledovanie elektronického obchodu, je potrebné zvážiť niekoľko ďalších vecí. Ak chcete vedieť, o čo ide, rozbaľte sekcie nižšie.

Hodnoty pre ciele typu Udalosť

Hodnota cieľa v prípade cieľov typu Udalosť sa dá nastaviť dvomi spôsobmi:

 • Použite hodnotu udalosti ako hodnotu cieľa. Jedná sa o hodnotu, ktorá je určená v kóde sledovania udalosti. V závislosti od vášho nastavenia to nemusí byť peňažná hodnota. Ak ste nedefinovali hodnotu udalosti, hodnota cieľa zostane prázdna. V prípade takejto konfigurácie zmeňte možnosť hodnoty cieľa v nastaveniach na hodnotu ÁNO.
 • Použite hodnotu cieľa. Táto možnosť funguje rovnako ako nastavenie hodnoty pre iné typy cieľov. V prípade takejto konfigurácie ponechajte možnosť hodnoty cieľa v nastaveniach nastavenú na hodnotu NIE a hodnotu zadajte manuálne.
Hodnoty pre ciele so sledovaním elektronického obchodu

Ak sledujete transakciu alebo nákup s kódom sledovania elektronického obchodu, hodnotu cieľa ponechajte prázdnu. Skutočná hodnota transakcie sa zobrazí v rámci metriky Výnosy (nie ako metrika Hodnota cieľa) a bude vychádzať z kódu sledovania elektronického obchodu v nákupnom košíku.

Jednotku meny pre hodnotu cieľa môžete zmeniť v nastaveniach zobrazenia.

Verify Goal

Overenie cieľa

Ak chcete otestovať nastavenie cieľa, kliknite na položku Overiť tento cieľ. Vypočíta sa tak konverzný pomer pre tento cieľ na základe údajov za posledných sedem dní.

Tento test nie je založený na skutočných konverzných údajoch, ale na údajoch z vášho účtu. Nejde o projekciu budúcej výkonnosti vášho cieľa.

Revízia alebo úprava cieľa

Počas procesu definovania môžete vykonať revíziu cieľa kliknutím na odkaz Upraviť hneď vedľa predchádzajúceho kroku.

Ak chcete upraviť existujúci cieľ, prejdite na zoznam cieľov a kliknite na názov cieľa a znovu vykonajte jednotlivé kroky postupu.

Ako nájdem svoje ciele?
Edit Goals

Prejdite k svojim cieľom:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na požadované zobrazenie.
 3. V stĺpci ZOBRAZENIE kliknite na položku Ciele.
 4. Kliknite na názov existujúceho cieľa, ak chcete upraviť jeho konfiguráciu.
Goal recording

Stav zaznamenávania

Cieľ začne zaznamenávať údaje hneď po jeho vytvorení. Zmenou stavu zaznamenávania na hodnotu VYP. môžete cieľ pozastaviť. Keď je cieľ deaktivovaný, nezaznamenávajú sa žiadne údaje.

Ak chcete zmeniť stav zaznamenávania cieľa, postupujte takto:

Keďže cieľové konverzie sa počítajú a používajú počas spracovávania údajov, cieľ nie je možné odstrániť. Ak už cieľ nepoužívate alebo je pre vás nepodstatný, namiesto odstránenia ho deaktivujte.

 1. Prejdite k svojim cieľom.
 2. Vyhľadajte cieľ, ktorý chcete zmeniť.
 3. Prepínač Zaznamenávanie nastavte na možnosť ZAP. alebo VYP.

Zdieľanie a import cieľov

Cieľ môžete po vytvorení a uložení zdieľať s inými používateľmi Analytics podobne ako iné prvky, ako sú napríklad informačné panely, segmenty, zoskupenia kanálov atď. Ak chcete zdieľať cieľ, postupujte takto:

Keď zdieľate prvky, zdieľajú sa iba informácie o konfigurácii. Vaše údaje sa nezdieľajú.

Prečítajte si ďalšie informácie o zdieľaní prvkov.

Import cieľov z Galérie riešení

Namiesto vytvorenia vlastných cieľov môžete ciele importovať z Galérie riešení. Pri importe cieľa z Galérie riešení sa do vášho účtu importuje iba šablóna. Pomocou cieľa môžete v účte Analytics sledovať príslušné konverzie, nie však konverzné údaje od osoby, ktorá cieľ vytvorila.

Prečítajte si ďalšie informácie o Galérii riešení.

Riešenie problémov s cieľmi

Ak máte problémy s nastavením svojich cieľov, použite nástroj na riešenie problémov s nastavením cieľov, ktorý vám ich pomôže identifikovať a riešiť.

Ak máte problémy s nezrovnalosťami cieľov, transakciami a konverziami v službe AdWords, použite nástroj na riešenie problémov s nezrovnalosťami, ktorý vám ich pomôže identifikovať a riešiť.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?