Năm câu hỏi cần đặt ra về dữ liệu tìm kiếm trang web của bạn

thực hiện bởi Avinash Kaushik

Cung cấp hộp tìm kiếm trên trang web của bạn và theo dõi cách mọi người sử dụng hộp tìm kiếm có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết quan trọng về mục đích của người dùng. Mỗi khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn, họ nói với bạn bằng ngôn ngữ riêng họ đang tìm kiếm gì. Bài viết này mô tả năm cách bạn có thể sử dụng dữ liệu tìm kiếm trang web để hiểu mục đích của họ.

Trong bài viết này:

Mức độ người dùng thường xuyên sử dụng hộp tìm kiếm của tôi là bao lâu và họ đang tìm kiếm gì?

Sử dụng báo cáo Sử dụng tìm kiếm trang web để tìm hiểu số phiên bao gồm hoạt động tìm kiếm và số phiên không bao gồm hoạt động tìm kiếm. Để tìm hiểu xem mọi người đang tìm kiếm gì, hãy xem báo cáo Hành vi > Tìm kiếm trang web > Cụm từ tìm kiếm.

Mọi người bắt đầu tìm kiếm ở đâu và họ tìm thấy gì?

Để xác định các trang người dùng bắt đầu tìm kiếm, truy cập báo cáo Hành vi > Tìm kiếm trang web > Trang. Đảm bảo rằng các trang được liệt kê trên báo cáo này là các trang mà bạn mong đợi người dùng tìm kiếm và không phải là các trang mà người dùng tìm kiếm trong thất vọng. Ví dụ: người dùng không cần phải tìm kiếm từ trang đích. Theo lý tưởng, trang đích cung cấp thông tin chính xác mà liên kết giới thiệu hoặc quảng cáo hứa hẹn. Nếu người dùng tìm kiếm sản phẩm cụ thể trên Google và nhấp vào quảng cáo của bạn, họ không cần phải tìm kiếm lại sản phẩm sau khi truy cập vào trang web của bạn.

Sau khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn và được cung cấp trang kết quả tìm kiếm, khi đó họ có khả năng xem trang nào? Để biết thông tin này, truy cập báo cáo Hành vi > Tìm kiếm trang web > Trangchọn Trang đích làm tham số chính.

Người dùng có hài lòng với kết quả họ tìm thấy không?

Việc tìm kiếm trên trang web của bạn tốt như thế nào? Liệu nó có thực sự giúp người dùng tìm nội dung họ đang cần không? Chỉ số % Số lần thoát tìm kiếm được cung cấp trên nhiều báo cáo là một chỉ báo tốt. % Số lần thoát tìm kiếm cho bạn biét tỷ lệ phần trăm tìm kiếm trong đó người dùng đơn giản rời khỏi trang web của bạn sau khi tìm kiếm thay vì nhấp vào bất kỳ trang kết quả nào bạn cung cấp. Tỷ lệ phần trăm càng cao (và gần tới 100% hơn), thì người dùng của bạn càng ít hài lòng và việc bạn điều chỉnh tìm kiếm trang web của mình để cung cấp kết quả phù hợp trở nên quan trọng hơn.

(Mẹo: Bạn có thể nghĩ về chỉ số % Số lần thoát tìm kiếm như là chỉ số tương đương với Tỷ lệ số trang không truy cập, cho bạn biết có bao nhiêu người dùng rời trang web của bạn sau khi xem chỉ một trang duy nhất, trong tìm kiếm trang web.

Chỉ số có liên quan là Số lần truy cập trang kết quả/Tìm kiếm, số lần người dùng xem trang kết quả tìm kiếm sau khi tìm kiếm. Một giả thuyết có thể là nếu bạn cung cấp kết quả phù hợp nhất, mọi người sẽ nhấp vào "tam giác vàng" trên trang kết quả đầu tiên và tiếp tục xem các trang khác trên trang web của bạn. Nếu Số lần truy cập trang kết quả/Tìm kiếm cao hơn 1 hoặc 2, có nghĩa là mọi người phải đào sâu để tìm các kết quả có liên quan.

Các nhóm người dùng khác nhau tìm kiếm trang web của tôi như thế nào?

Người dùng từ London tìm kiếm gì khi họ ở trên trang web của tôi? Bạn có thể thực hiện loại phân tích này bằng cách áp dụng Phân đoạn.

Kết quả kinh doanh nào bắt nguồn từ người dùng tìm kiếm trang web của tôi?

Cuối cùng, có bất kỳ lợi ích kinh doanh nào của việc cung cấp hộp tìm kiếm trên trang web của bạn không? Việc có hộp tìm kiếm có dẫn tới tỷ lệ chuyển đổi cao hơn hay doanh thu thương mại điện tử không? Tab Mục tiêuThương mại điện tử cung cấp thông tin này cho bất kỳ khía cạnh nào của tìm kiếm trang web và bất kỳ nhóm người tìm kiếm nào.

Ví dụ: để xác định ảnh hưởng của người dùng đã tìm kiếm danh mục "sách" đến công việc kinh doanh của bạn, truy cập Hành vi > Tìm kiếm trang web > Cụm từ tìm kiếm, chọn Danh mục tìm kiếm trang web làm tham số chính và nhấp vào danh mục "sách" trong bảng. Lúc này, nhấp vào tab Mục tiêu để xem thông tin chuyển đổi và tab Thương mại điện tử để xem các chỉ số thương mại điện tử. Bạn có muốn biết tổng doanh thu từ nhóm người tìm kiếm này không? Hãy xem chỉ số Doanh thu trên tab Thương mại điện tử. Nếu bạn muốn so sánh doanh thu từ những người tìm kiếm trang web và những người không tìm kiếm trang web, truy cập báo cáo Sử dụng và chọn Doanh thu từ menu kéo xuống trên bảng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?