Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Päť otázok v súvislosti s údajmi vyhľadávania na stránkach

Autor: Avinash Kaushik

Ak na svoje webové stránky vložíte vyhľadávacie pole a budete sledovať, ako ho ľudia využívajú, môžete získať dôležité informácie o zámere používateľa. Keď používatelia niečo hľadajú na vašich webových stránkach, vždy vyjadria vlastnými slovami, čo hľadajú. V tomto článku je uvedených päť spôsobov, ako môžete pomocou údajov vyhľadávania na stránkach pochopiť zámer používateľa.

Obsah tohto článku:

Ako často používatelia využívajú vyhľadávacie pole a čo hľadajú?

Pomocou prehľadu Používanie vyhľadávania na stránkach môžete zistiť, koľko relácií zahŕňalo a koľko nezahŕňalo aktivitu vyhľadávania. Ak chcete zistiť, čo ľudia vyhľadávali, pozrite si prehľad Správanie > Vyhľadávanie na stránkach > Hľadané výrazy.

Kde ľudia začínajú vyhľadávania a čo nachádzajú?

Ak chcete zistiť, na ktorých stránkach používatelia začali s vyhľadávaním, prejdite k prehľadu Správanie > Vyhľadávanie na stránkach > Stránky. Ubezpečte sa, že stránky zobrazené v tomto prehľade sú stránky, na ktorých by podľa vášho očakávania používatelia mohli uskutočniť vyhľadávanie, a nie stránky, na ktorých používatelia vykonávajú vyhľadávanie, pretože sú frustrovaní. Používatelia by napríklad nemali pociťovať potrebu uskutočniť vyhľadávanie na vstupnej stránke. V ideálnom prípade poskytuje vstupná stránka presne tie informácie, ktoré sľubuje sprostredkujúci odkaz alebo reklama. Ak používateľ vyhľadáva v službe Google konkrétny produkt a klikne na vašu reklamu služby Google Ads, nemal by po vstupe na vaše webové stránky pociťovať potrebu vyhľadávať produkt znova.

Keď používatelia uskutočnia vyhľadávanie na vašich webových stránkach a zobrazí sa im stránka s výsledkami vyhľadávania, ktoré stránky pravdepodobne navštívia? Ak chcete získať tieto informácie, prejdite k prehľadu Správanie > Vyhľadávanie na stránkach > Stránky a zvoľte hodnotu Cieľová stránka ako primárnu dimenziu.

Sú používatelia spokojní s tým, čo našli?

Aké dobré je vaše vyhľadávanie na stránkach? Pomáha vašim používateľom naozaj nájsť to, čo hľadajú? Dobrým ukazovateľom je metrika Percento odchodov z vyhľadávania, ktorá sa nachádza v mnohých prehľadoch. Percento odchodov z vyhľadávania predstavuje percento vyhľadávaní, pri ktorých používateľ po uskutočnení vyhľadávania jednoducho odišiel z webových stránok namiesto toho, aby klikol na niektorú zo stránok s výsledkami vyhľadávania, ktoré ste poskytli. Čím vyššie je toto percento (a čím viac sa blíži k hodnote 100 %), tým menej spokojní sú vaši používatelia a tým dôležitejšie je vyladiť vyhľadávanie na stránkach tak, aby poskytovalo relevantné výsledky.

(Tip: Metriku Percento odchodov z vyhľadávania môžete považovať za ekvivalent metriky Miera okamžitých odchodov pre vyhľadávanie na stránkach. Miera okamžitých odchodov informuje o tom, koľko používateľov odišlo z vašich webových stránok po zobrazení jednej stránky.)

Súvisiacou metrikou je aj metrika Zobrazenia stránky s výsledkami na vyhľadávanie, čiže koľkokrát používatelia po uskutočnení vyhľadávania zobrazili stránku s výsledkami vyhľadávania. Jednou z hypotéz by mohol byť predpoklad, že ak poskytnete najrelevantnejšie výsledky, ľudia kliknú na „zlatý trojuholník“ na prvej stránke s výsledkami a budú pokračovať prezeraním ďalších stránok na vašich webových stránkach. Ak je hodnota Zobrazenia stránky s výsledkami na vyhľadávanie vyššia ako 1 alebo 2, znamená to, že ľudia musia vynakladať úsilie, aby našli relevantné výsledky.

Ako rôzne skupiny používateľov prehľadávajú moje webové stránky?

Čo hľadali používatelia z Bratislavy, keď boli na mojich webových stránkach? Tento druh analýzy môžete vykonať použitím segmentu.

Aké podnikateľské výsledky dosahujem vďaka tomu, že používatelia vyhľadávajú na mojich webových stránkach?

Nakoniec je tu otázka, či má moja firma nejaký úžitok z vyhľadávacieho poľa na mojich webových stránkach? Dosahujem vďaka vyhľadávaciemu poľu vyššie miery konverzie alebo výnosy z elektronického obchodu? Tieto informácie sa nachádzajú na kartách Cieľ a Elektronický obchod, a to pre ľubovoľný aspekt vyhľadávania na stránkach a ľubovoľnú skupinu vyhľadávajúcich používateľov.

Ak chcete napríklad zistiť, aký vplyv mali na vaše podnikanie používatelia, ktorí vyhľadávali kategóriu „knihy“, prejdite do prehľadu Správanie > Vyhľadávanie na stránkach > Hľadané výrazy, vyberte hodnotu Kategória vyhľadávania na stránkach ako primárnu dimenziu a v tabuľke kliknite na kategóriu „knihy“. Kliknite na kartu Cieľ, ak chcete zobraziť informácie o konverziách, alebo na kartu Elektronický obchod, ak chcete zobraziť metriky elektronického obchodu. Chcete zistiť celkové výnosy z tejto skupiny vyhľadávajúcich používateľov? Pozrite si metriky Výnosy na karte Elektronický obchod. Ak chcete porovnať výnosy týkajúce sa používateľov vyhľadávajúcich na webových stránkach s výnosmi týkajúcimi sa používateľov, ktorí na webových stránkach nevyhľadávali, prejdite do prehľadu používanosti a v rozbaľovacej ponuke v tabuľke vyberte možnosť Výnosy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false