Pět otázek souvisejících s vyhledáváním informací na vašem webu

Avinash Kaushik

Pokud na svůj web umístíte vyhledávací pole a sledujete, jak je uživatelé používají, získáte důležité informace o jejich záměrech. Když uživatelé na vašem webu hledají informace, svým způsobem vám říkají, co chtějí. Tento článek popisuje pět způsobů, jak můžete na základě informací, které uživatelé hledají, pochopit jejich záměry.

Obsah tohoto článku:

Jak často používají uživatelé mé vyhledávací pole a co hledají?

Podíl návštěv s vyhledáváním a návštěv bez vyhledávání můžete zjistit z přehledu Využití vyhledávání na webu. Chcete-li zjistit, co lidé hledali, podívejte se na přehled Chování > Vyhledávání na webu > Vyhledávané dotazy.

Kde lidé s vyhledáváním začínají a co zjistí?

Chcete-li určit stránky, na kterých vyhledávání začalo, podívejte se na přehled Chování > Vyhledávání na webu > Stránky. Z přehledu zjistěte, zda podle vás uživatelé začínají s vyhledáváním na vhodných stránkách, nebo vyhledávají bezradně. Uživatelé by například neměli začínat s vyhledáváním na vstupní stránce. V ideálním případě by vstupní stránka měla obsahovat přesně ty informace, které příslušný odkaz nebo reklama slibovala. Pokud uživatel hledá na Googlu konkrétní produkt a klikne na vaši reklamu Google Ads, nemělo by se stát, že na vaší vstupní stránce bude muset hledat produkt znovu.

Když uživatelé prohledají váš web a zobrazí se stránka s výsledky, jaké stránky pravděpodobně uvidí? Pokud to chcete zjistit, v přehledu Chování > Vyhledávání na webu > Stránky vyberte dimenzi Cílová stránka jako primární.

Jsou uživatelé spokojeni s výsledkem?

Funguje vyhledávání na vašem webu dobře? Pomáhá skutečně uživatelům zjistit to, co potřebují? Vhodným ukazatelem je metrika % odchodů z vyhledávání, která je uvedena v řadě přehledů. Metrika % odchodů z vyhledávání udává, v kolika případech (v procentech) uživatel váš web po vyhledávání opustil namísto toho, aby klikl na libovolnou stránku s výsledky. Čím vyšší procento je (a čím více se blíží ke 100 %), tím méně jsou uživatelé spokojení a tím důležitější je vyhledávání vyladit, aby mělo relevantní výsledky.

(Tip: Metriku % odchodů z vyhledávání můžete u vyhledávání na webu pokládat za ekvivalent míry okamžitého opuštění, která udává, kolik uživatelů opustí váš web po zobrazení jediné stránky.)

Související metrika Zobrazení stránek výsledků / vyhledávání vyjadřuje, kolikrát si uživatelé prohlédli stránku s výsledky vyhledávání. Podle jedné hypotézy si lze představit, že poskytnete-li ty nejrelevantnější výsledky, lidé na první stránce s výsledky kliknou na „zlatý trojúhelník“ a pak už si budou prohlížet další stránky na vašem webu. Pokud je hodnota metriky Zobrazení stránek výsledků / vyhledávání vyšší než 1 nebo 2, znamená to, že uživatelé musí po relevantních výsledcích pátrat.

Jakým způsobem vyhledávají různé skupiny uživatelů informace na mých stránkách?

Co hledali uživatelé z Londýna, když navštívili můj web? To můžete analyzovat pomocí segmentu.

Jaké ekonomické výsledky plynou z toho, že uživatelé hledají informace na mém webu?

Dostáváme se k tomu, jestli vyhledávací pole umístěné na webu přináší nějaké ekonomické výsledky? Zvyšuje vyhledávací pole míru konverze či příjmy z elektronického obchodu? Na kartách Cíl a Elektronický obchod naleznete informace o veškerých aspektech vyhledávání na webu a všech skupinách uživatelů, kteří něco hledají.

Pokud například chcete určit ekonomický dopad uživatelů, kteří prohledali kategorii „knihy“, přejděte na přehled Chování > Vyhledávání na webu > Hledané výrazy, vyberte dimenzi Kategorie prohledávání webů jako primární a v tabulce klikněte na kategorii „knihy“. Nyní klikněte na kartu Cíl s údaji o konverzích a na kartu Elektronický obchod s metrikami elektronického obchodu. Chcete znát celkový příjem z této skupiny uživatelů? Podívejte se na kartě Elektronický obchod na metriku Tržby. Chcete-li porovnat příjmy plynoucí z uživatelů, kteří hledali na vašem webu, a uživatelů, kteří hledali jinde, přejděte na přehled Využití a vyberte v tabulce v rozbalovací nabídce možnost Tržby.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?