Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Wiele wystąpień kodu śledzenia na stronach internetowych

Na swoich stronach internetowych możesz zainstalować wiele wystąpień kodu śledzenia Analytics, aby przesyłać dane do wielu usług na swoim koncie.

Nie wszystkie konfiguracje są jednak obsługiwane. Możesz na przykład zainstalować na swoich stronach internetowych wiele wystąpień kodu śledzenia Universal Analytics (analytics.js), ale tylko jedno wystąpienie kodu klasycznej wersji Analytics (ga.js). Wiele wystąpień kodu ga.js może skutkować niedokładnym zbieraniem, przetwarzaniem lub raportowaniem. Możesz natomiast zainstalować więcej niż jedno wystąpienie kodu analytics.js na stronach internetowych, które zawierają już jedno wystąpienie kodu ga.js.

Używanie wielu kodów śledzenia może być przydatne, jeśli użytkownicy z dostępem do różnych usług mają widzieć dane z tej samej witryny albo jeśli masz wiele wersji jednej witryny. Możesz na przykład zbierać dane z witryn example.com i example.com.pl, używając dwóch różnych wystąpień kodu analytics.js, i użyć trzeciego wystąpienia w obu witrynach, aby widzieć dane zbiorcze.

Powiązane materiały

google-developers-svg

Przeczytaj sekcję o pracy z wieloma obiektami śledzenia, aby uzyskać informacje o implementacji wielu wystąpień kodu śledzenia za pomocą biblioteki analytics.js.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false