Konfigurasjon (nett)

Flere sporingskoder på nettsider

Du kan installere flere forekomster av sporingskoden for Google Analytics på nettsidene dine for å sende data til flere egenskaper i kontoen din.

Ikke alle konfigurasjoner støttes Du kan for eksempel installere flere forekomster av analytics.js på nettsidene dine, men bare én forekomst av ga.js. Flere forekomster av ga.js kan resultere i at data blir samlet inn, behandlet og rapportert på en unøyaktig måte. Du kan imidlertid installere én eller flere forekomster av analytics.js på nettsider som også inneholder en enkeltforekomst av ga.js.

Det kan være nyttig å bruke flere sporingskoder hvis brukerne som har tilgang til forskjellige egenskaper, må se data fra samme nettsted, eller hvis du har flere versjoner av et nettsted. Det kan for eksempel være lurt å samle inn data fra example.com ved hjelp av én forekomst av analytics.js, samle inn data fra example.co.uk i en annen forekomst av analytics.js, og bruke en tredje forekomst av analytics.js på begge nettstedene for å se de samlede dataene.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du implementerer flere forekomster av sporingskoden, kan du se utviklerveiledningen for avanserte konfigurasjoner.