Konfigurasjon (nett)

Kontroller om en nettside bruker Google Analytics

Nettsider du selv eier

For å finne ut om Google Analytics er installert og fungerer på en nettside du eier, er den enkleste løsningen å se på Sanntid-rapportkategorien i Google Analytics-kontoen din. Hvis du ser etter en bestemt side, er det sannsynligvis best å bruke Innhold-rapporten under Sanntid.

Nettsider du besøker (og ikke eier)

Det fins flere metoder for å avgjøre om en nettside du besøker (og ikke eier), bruker Google Analytics. De vanligste metodene er integrert i de fleste nye nettlesere. Du kan se på kildekoden, som forteller nettleseren hva den skal laste inn, eller bruke nettleserbaserte utviklerverktøy for å finne ut om siden sender informasjon til Google Analytics.

Når du ser etter Google Analytics, kan du prøve begge disse fremgangsmåtene. Det er vanlig å integrere Analytics JavaScript direkte i nettsider, slik at du ser koden i kildekoden. En side kan også kalle Analytics fra en annen kilde. I slike tilfeller er JavaScript ikke direkte integrert i siden. Hvis du bruker utviklerverktøy for kommunikasjon med Analytics, finner du bare ut om siden bruker Analytics eller ikke.

Hvis du bruker Chrome og ønsker å se etter Google Analytics JavaScript i kildekoden:

  1. Last inn den aktuelle nettsiden i Chrome-nettleseren.
  2. Velg Vis i nettlesermenyen.
  3. Velg Verktøy og deretter Vis kilde.
  4. Deretter skal du se store mengder kode. Søk etter enten analytics.js (Universal Analytics) eller ga.js (klassisk Google Analytics) på siden. Et nettsted kan bruke begge JavaScript-bibliotekene parallelt.

Hvis du bruker Chrome og ønsker å bruke utviklerverktøyene:

  1. Last inn den aktuelle nettsiden i Chrome-nettleseren.
  2. Velg Vis i nettlesermenyen.
  3. Velg Verktøy og deretter Utviklerverktøy.
  4. Klikk på Nettverk. Hvis tabellen ikke inneholder data, oppdaterer du siden.
  5. I Starter-kolonnen ser du etter analytics.js (Universal Analytics) eller ga.js (klassisk Google Analytics). Et nettsted kan bruke begge JavaScript-bibliotekene parallelt.

Tilgjengeligheten og tilgangen til disse verktøyene varierer. Gå til brukerstøtten for nettleseren din hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du ser på kildekoden eller bruker utviklerverktøy.