Način izračunavanja meritev za iskanje po spletnem mestu

V tem članku so opisane meritve in razsežnosti, ki so uporabljene v poročilih o iskanju po spletnem mestu.

V tem članku:

Meritve

Seje z iskanjem = število sej, pri katerih je bila na vašem spletnem mestu najmanj enkrat uporabljena funkcija iskanja.

Odstotek sej, pri katerih je bilo uporabljeno interno iskanje = seje z iskanjem, deljene s skupnim številom sej.

Skupno število edinstvenih iskanj = skupno število primerov uporabe iskanja na vašem spletnem mestu. Pri tem podatku so izključena večkratna iskanja iste ključne besede v okviru iste seje.

Rezultati ogledov strani na iskanje = število ogledov strani z rezultati iskanja, deljeno s skupnim številom edinstvenih iskanj.

Iskanja pred izhodom = število iskanj, ki so bila izvedena neposredno pred zapustitvijo spletnega mesta.

Odstotek iskanj pred izhodom = iskanja pred izhodom/skupno število edinstvenih iskanj.

Natančnejša iskanja = število primerov, ko je uporabnik znova izvedel iskanje takoj po predhodnem iskanju.

Odstotek natančnejših iskanj = odstotek iskanj, pri katerih je prišlo do natančnejših iskanj. Izračuna se tako, da se število natančnejših iskanj deli s številom ogledov strani z rezultati iskanja.

Čas po iskanju = podatek, ki pove, koliko časa so se uporabniki zadržali na vašem spletnem mestu po izvedbi iskanja. Izračuna se kot vsota vseh trajanj iskanja pri vseh iskanjih, deljena s (prehodi iskanja + 1).

Globina iskanja = število strani, ki so si jih uporabniki ogledali po izvedbi iskanja. Ta podatek se izračuna tako, da se vsota vseh globin iskanja pri vseh iskanjih deli s (prehodi iskanja + 1).

Razsežnosti

Stran za iskanje – stran na spletnem mestu, na kateri uporabnik vnese izraze za spletno iskanje

Stran z rezultati iskanja – stran z rezultati, ki jih iskalnik vrne za poizvedbo

Stran za ogled rezultatov – stran, ki se prikaže uporabniku po kliku strani z rezultati.

Primer

Denimo, da je spletno mesto prejelo tri seje uporabnikov, ki so se pomikali med stranmi, kot je opisano spodaj ...

 • 1. seja: (čas od prikaza strani z iskalnim izrazom kamera do prikaza strani z iskalnim izrazom črna kamera 30 sekund; in čas od iskanja izraza črna kamera do zapustitve spletnega mesta je 60 sekund)
  • stran z iskalnim izrazom (izraz: kamera) >:
  • stran z rezultati >
  • ogled strani z rezultati iskanja >
  • ogled strani z rezultati iskanja >
  • stran z iskalnim izrazom (izraz: črna kamera) >
  • stran z rezultati iskanja >
  • ogled strani z rezultati iskanja >
  • ogled strani z rezultati iskanja >
  • ogled strani z rezultati iskanja >
  • izhod s spletnega mesta
 • 2. seja: (čas od strani z iskalnim izrazom računalnik do izhoda s spletnega mesta je 15 sekund)
  • stran za iskanje (izraz: računalnik) >
  • stran z rezultati >
  • izhod s spletnega mesta
 • 3. seja:
  • Brez iskanja

...Izračunati je mogoče naslednje meritve:

 • % sej, pri katerih je bilo uporabljeno interno iskanje = 2 uporabnika, ki sta uporabila iskanje po spletnem mestu (1. seja in 2. seja) / 3 uporabniki skupaj = 66,7 %
 • Seje z iskanjem = 2 (1. seja in 2. seja)
 • Skupno število edinstvenih iskanj = 3 (kamera, črna kamera, računalnik)
 • Ogled strani z rezultati iskanja/iskanje = (2 + 3) / 3 = 1,67
 • Iskanja pred izhodom = 1 (2. seja)
 • % iskanj pred izhodom = 1 (2. seja) / 2 (1. seja in 2. seja) = 50 %
 • Izboljšava = 1 (1. seja – črna kamera)
 • % izboljšav = 1 (1. seja – črna kamera) / 3 = 33,3 %
 • Čas po iskanju = (30 sekund + 60 sekund + 15 sekund) / (1 + 1) [1. seja in 2. seja] = 52,5 sekunde
 • Globina iskanja = (2 [kamera] + 3 [črna kamera] + 0 [računalnik])/(1 [1. seja] + 1 [2. seja]) = 2,5

Ciljne konverzije

Ciljne konverzije v poročilih o iskanju na spletnem mestu se izračunajo za seje, ki so zajemale najmanj eno iskanje na vašem spletnem mestu. Ciljne konverzije v vseh drugih poročilih pri izračunu upoštevajo vse seje, ne glede na to, ali je do seje prišlo prek iskanja po spletnem mestu ali ne. To vam pomaga natančneje ugotoviti, kakšna je učinkovitost funkcije za iskanje po spletnem mestu glede na vaše cilje.

Je bil ta članek uporaben?
Kako lahko to izboljšamo?