Výpočet metrík vyhľadávania na stránkach

Tento článok popisuje metriky a dimenzie používané v prehľadoch vyhľadávania na stránkach.

Obsah tohto článku:

Metriky

Relácie s vyhľadávaním = počet relácií, ktoré aspoň raz použili funkciu vyhľadávania na vašich webových stránkach.

Percento relácií, ktoré použili interné vyhľadávanie = relácie s vyhľadávaním / celkový počet relácií.

Celkový počet jedinečných vyhľadávaní = celkový počet použití vášho vyľadávania na stránkach. Vylúčené sú viacnásobné vyhľadávania toho istého kľúčového slova počas tej istej relácie.

Zobrazenia stránky s výsledkami / vyhľadávanie = zobrazenia stránok s výsledkami vyhľadávania / celkový počet jedinečných vyhľadávaní.

Ukončenia vyhľadávania = počet vyhľadávaní vykonaných tesne pred opustením stránky.

Percento odchodov z vyhľadávania = počet odchodov z vyhľadávania / celkový počet jedinečných vyhľadávaní.

Zúženia vyhľadávania = počet prípadov, v ktorých používateľ po vykonaní vyhľadávania vyhľadával hneď znova.

Percento zúžení vyhľadávania = percento vyhľadávaní, ktoré viedli k zúženiu vyhľadávania. Vypočíta sa ako podiel zúžení vyhľadávania a počtu zobrazení stránok s výsledkami vyhľadávania.

Čas po vyhľadávaní = množstvo času, ktorý používatelia strávia na vašej stránke po vyhľadávaní. Vypočíta sa ako podiel súčtu všetkých premenných search_duration (trvanie vyhľadávania) vo všetkých vyhľadávaniach a premenných search_transitions (prechody vyhľadávaní) + 1.

Hĺbka vyhľadávania = počet zobrazených stránok po vyhľadávaní. Vypočíta sa ako podiel súčtu všetkých premenných search_depth (hĺbka vyhľadávania) vo všetkých vyhľadávaniach a premenných search_transitions (prechody vyhľadávaní) + 1.

Dimenzie

Stránka vyhľadávania – stránka na vašich webových stránkach, kde používateľ zadáva výrazy pre internetové vyhľadávanie.

Stránka s výsledkami vyhľadávania – stránka s výsledkami, ktorá sa vráti na základe dopytu vyhľadávača.

Zobrazenie stránky s výsledkami – stránka zobrazená po kliknutí na stránku s výsledkami.

Príklad

Predpokladajme, že vaše webové stránky získali tri relácie od používateľov, ktorí sa pohybovali tak, ako je to uvedené nižšie:

 • Relácia č. 1: (čas medzi stránkami hľadaných výrazov fotoaparát a čierny fotoaparát je 30 sekúnd a čas medzi vyhľadávaním výrazu čierny fotoaparát a odchodom zo stránky je 60 sekúnd)
  • stránka hľadaného výrazu (výraz: fotoaparát) >:
  • stránka s výsledkami >
  • zobrazenie stránky z výsledkov >
  • zobrazenie stránky z výsledkov >
  • stránka hľadaného výrazu (výraz: čierny fotoaparát) >
  • stránka s výsledkami vyhľadávania >
  • zobrazenie stránky z výsledkov >
  • zobrazenie stránky z výsledkov >
  • zobrazenie stránky z výsledkov >
  • odchod z webových stránok
 • Relácia č. 2: (čas od stránky vyhľadávania výrazu počítač do odchodu z webových stránok je 15 sekúnd)
  • stránka vyhľadávania (výraz: počítač) >
  • stránka s výsledkami >
  • odchod z webových stránok
 • Relácia č. 3:
  • žiadne vyhľadávanie

...Môžeme vypočítať nasledujúce metriky:

 • Percento relácií, ktoré použili interné vyhľadávanie = 2 používatelia, ktorí použili vyhľadávanie na stránkach (relácia č. 1 a relácia č. 2) / 3 používatelia spolu = 66,7 %.
 • Relácie s vyhľadávaním = 2 (relácie č. 1 a 2))
 • Celkový počet jedinečných vyhľadávaní = 3 (fotoaparát, čierny fotoaparát, počítač).
 • Zobrazenia stránky s výsledkami / vyhľadávanie = (2 + 3) / 3 = 1,67
 • Odchody z vyhľadávania = 1 (relácia č. 2)
 • Percento odchodov z vyhľadávania = 1 (relácia č. 2) / 2 (relácie č. 1 a 2) = 50 %.
 • Zúženia = 1 (relácia č. 1 – čierny fotoaparát)
 • Percento zúžení = 1 (relácia č. 1 – čierny fotoaparát) / 3 = 33,3 %.
 • Čas po vyhľadávaní = (30 sekúnd + 60 sekúnd + 15 sekúnd) / (1 + 1) [relácie č. 1 a 2] = 52,5 sekundy.
 • Hĺbka vyhľadávania = (2 [fotoaparát] + 3 [čierny fotoaparát] + 0 [počítač]) / (1 [relácia č. 1] + 1 [relácia č. 2]) = 2,5

Cieľové konverzie

Cieľové konverzie v prehľadoch vyhľadávania na stránkach sú vypočítané pre relácie, ktoré zahŕňali aspoň jedno vyhľadávanie na vašich webových stránkach. Cieľové konverzie vo všetkých ďalších prehľadoch vypočítavajú všetky relácie a to, či daná relácia prišla cez vyhľadávanie na stránkach alebo nie. Umožní vám to presnejšie zistiť efektivitu funkcie vyhľadávania na stránkach pre vaše ciele.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?