Jak obliczane są dane w raportach Wyszukiwanie w witrynie

W tym artykule opisujemy dane i wymiary stosowane w raportach Wyszukiwanie w witrynie.

Tematy w tym artykule:

Dane

Sesje połączone z wyszukiwaniem = liczba sesji, w której funkcja wyszukiwania w Twojej witrynie została użyta co najmniej raz.

Odsetek sesji z wyszukiwaniem = iloraz liczby sesji połączonych z wyszukiwaniem i łącznej liczby sesji.

Łączna liczba unikalnych wyszukiwań = łączna liczba wyszukiwań w witrynie. Nie obejmuje wielu wyszukiwań tego samego słowa kluczowego w tej samej sesji.

Liczba odsłon stron wyników/wyszukiwanie = iloraz liczby odsłon stron wyników wyszukiwania i łącznej liczby unikalnych wyszukiwań.

Wyjścia z wyszukiwania = liczba wyszukiwań wykonanych bezpośrednio przed opuszczeniem witryny.

Odsetek wyjść z wyszukiwania = iloraz liczby wyjść z wyszukiwania i łącznej liczby unikalnych wyszukiwań.

Zawężenia wyszukiwania = liczba wyszukiwań następujących bezpośrednio po wcześniejszym wyszukiwaniu.

Odsetek zawężeń wyszukiwania = odsetek wyszukiwań, po których nastąpiło zawężenie. Obliczany jako iloraz liczby zawężeń wyszukiwania i liczby odsłon stron wyników wyszukiwania.

Czas po wyszukiwaniu = czas spędzany przez użytkownika w Twojej witrynie po wyszukiwaniu. Jest to suma czasu trwania wszystkich wyszukiwań (search_duration) podzielona przez (search_transitions + 1).

Głębokość wyszukiwania = liczba stron wyświetlonych po wyszukiwaniu. Jest to suma głębokości wszystkich wyszukiwań (search_depth) podzielona przez (search_transitions + 1).

Wymiary

Strona wyszukiwania – strona witryny, na której użytkownik wpisuje hasło wyszukiwania.

Strona wyników wyszukiwania – strona wyników dla wpisanego w wyszukiwarkę zapytania.

Odsłona strony wyników – strona wyświetlana po kliknięciu jednego z wyników wyszukiwania.

Przykład

Zakładając, że witryna zarejestrowała trzy sesje użytkowników, którzy nawigują zgodnie z poniższym opisem...

 • Sesja 1: (czas od wyszukania hasła aparat do wyszukania hasła czarny aparat wynosi 30 sekund, a czas od wyszukania hasła czarny aparat do opuszczenia witryny wynosi 60 sekund)
  • strona wyszukiwania (hasło: aparat) >
  • strona wyników wyszukiwania >
  • wyświetlenie strony wyniku wyszukiwania >
  • wyświetlenie strony wyniku wyszukiwania >
  • strona wyszukiwania (hasło: czarny aparat) >
  • strona wyników wyszukiwania >
  • wyświetlenie strony wyniku wyszukiwania >
  • wyświetlenie strony wyniku wyszukiwania >
  • wyświetlenie strony wyniku wyszukiwania >
  • opuszczenie witryny.
 • Sesja 2: (czas od wyszukania hasła komputer do opuszczenia witryny wynosi 15 sekund)
  • strona wyszukiwania (hasło: komputer) >
  • strona wyników wyszukiwania >
  • opuszczenie witryny.
 • Sesja 3:
  • brak wyszukiwania.

...można wyliczyć następujące dane:

 • % sesji z wyszukiwaniem = 2 użytkowników, którzy użyli wyszukiwania w witrynie (sesja 1 i sesja 2) / 3 użytkowników łącznie = 66,7%
 • Sesje połączone z wyszukiwaniem = 2 (sesja 1 i sesja 2)
 • Łączna liczba unikalnych wyszukiwań = 3 (aparat, czarny aparat, komputer)
 • Liczba odsłon stron wyników/wyszukiwanie = (2 + 3) / 3 = 1,67
 • Wyjścia z wyszukiwania = 1 (sesja 2)
 • % wyjść z wyszukiwania = 1 (sesja 2) / 2 (sesja 1 i sesja 2) = 50%
 • Zawężenia = 1 (sesja 1 – czarny aparat)
 • % zawężeń = 1 (sesja 1 – czarny aparat) / 3 = 33,3%
 • Czas po wyszukiwaniu = (30 sekund + 60 sekund + 15 sekund) / (1 + 1) [sesja 1 i sesja 2] = 52,5 sek.
 • Głębokość wyszukiwania = (2 [aparat] + 3 [czarny aparat] + 0 [komputer]) / (1 [sesja 1] + 1 [sesja 2]) = 2,5

Konwersje celu

Konwersje celu w raportach wyszukiwania w witrynie obliczane są dla sesji, które obejmują co najmniej jedno wyszukiwanie w witrynie. We wszystkich innych raportach konwersje celu obejmują wszystkie sesje, niezależnie od tego, czy pochodzą z wyszukiwania w witrynie czy nie. Dzięki temu możesz dokładniej określić skuteczność funkcji wyszukiwania w witrynie w odniesieniu do celów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?