Hoe Site Search-statistieken worden berekend

In dit artikel worden de statistieken en dimensies beschreven die worden gebruikt in de Site Search-rapporten.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Statistieken

Sessies met zoekopdracht = het aantal sessies waarbij de zoekfunctie van uw site ten minste één keer is gebruikt.

Percentage sessies waarbij intern zoeken is gebruikt = Sessies met zoekopdracht/Totaal aantal sessies.

Totaal aantal unieke zoekopdrachten = het totaal aantal keren dat uw sitezoekfunctie is gebruikt. Hierbij worden meerdere zoekopdrachten naar hetzelfde zoekwoord tijdens dezelfde sessie uitgesloten.

Resultaten paginaweergaven/zoekopdracht = Paginaweergaven van zoekresultatenpagina's/Totaal aantal unieke zoekopdrachten.

Uitstappunten zoekopdrachten = het aantal zoekopdrachten dat is uitgevoerd vlak vóór het verlaten van de site.

Percentage uitstappunten zoekopdrachten = het aantal uitstappunten/het totale aantal unieke zoekopdrachten

Zoekverfijningen = het aantal keren dat een gebruiker onmiddellijk opnieuw heeft gezocht na het uitvoeren van een zoekopdracht.

Percentage zoekverfijningen = het percentage zoekopdrachten dat tot een verfijning van de zoekopdracht heeft geleid. Berekend als Zoekverfijningen/Paginaweergaven van zoekresultatenpagina's.

Tijd na zoekopdracht = de gemiddelde tijd die gebruikers op uw site hebben doorgebracht na het uitvoeren van een zoekopdracht. Dit wordt berekend als de som van alle search_duration voor alle zoekopdrachten/(search_transitions + 1)

Zoekdiepte = het aantal pagina's dat is bekeken nadat een zoekopdracht is uitgevoerd. Dit wordt berekend als de som van alle search_depth voor alle zoekopdrachten/(search_transitions + 1)

Dimensies

Zoekpagina: de pagina op de site waarop de gebruiker termen voor een zoekopdracht op internet opgeeft

Zoekresultatenpagina: de resultatenpagina die wordt weergegeven voor een zoekopdracht met de zoekmachine

Resultaten paginaweergaven: de pagina die is bekeken na een klik op een resultatenpagina

Voorbeeld

Stel dat uw website drie sessies heeft ontvangen van gebruikers die hebben genavigeerd zoals hieronder is beschreven...

 • Sessie 1: (tijd tussen de zoekpagina voor de term camera en de zoekpagina voor de term zwarte camera is 30 seconden; en de tijd tussen de zoekopdracht zwarte camera en het verlaten van de site is 60 seconden)
  • Zoekpagina (term: camera) >:
  • Resultatenpagina >
  • Paginaweergave van resultaten bekijken >
  • Paginaweergave van resultaten bekijken >
  • Zoekpagina (term: zwarte camera) >
  • Zoekresultatenpagina >
  • Paginaweergave van resultaten bekijken >
  • Paginaweergave van resultaten bekijken >
  • Paginaweergave van resultaten bekijken >
  • Site verlaten
 • Sessie 2: (tijd tussen de zoekpagina voor de term computer en het verlaten van de site is 15 seconden)
  • Zoekpagina (term: computer) >
  • Resultatenpagina >
  • Site verlaten
 • Sessie 3:
  • Geen zoekopdracht

…De volgende statistieken kunnen worden berekend:

 • % sessies waarbij intern zoeken is gebruikt = 2 gebruikers die Site Search hebben gebruikt (Sessie 1 en Sessie 2)/3 gebruikers in totaal = 66,7%
 • Sessies met zoekopdracht = 2 (Sessie 1 & Sessie 2)
 • Totaal aantal unieke zoekopdrachten = 3 (camera, zwarte camera, computer)
 • Paginaweergaven van resultaten/Zoeken = (2 + 3)/3 = 1,67
 • Uitstappunten zoekopdrachten = 1 (Sessie 2)
 • % uitstappunten zoekopdrachten = 1 (Sessie 2) / 2 (Sessie 1 & Sessie 2) = 50%
 • Verfijning = 1 (Sessie 1 - zwarte camera)
 • % verfijning = 1 (Sessie 1 - zwarte camera) / 3 = 33,3%
 • Tijd na zoekopdracht = (30 seconden + 60 seconden + 15 seconden) / (1 + 1) [sessie 1 & sessie 2] = 52,5 seconden
 • Zoekdiepte = (2 [camera] + 3 [zwarte camera] + 0 [computer])/(1 [Sessie 1] + 1 [Sessie 2]) = 2,5

Doelconversies

Doelconversies in de Site Search-rapporten worden berekend voor sessies waarbij ten minste één zoekopdracht op uw website is uitgevoerd. Doelconversies in alle andere rapporten berekenen alle sessies en of de sessie afkomstig was van een zoekopdracht op de site of niet. Zo kunt u de effectiviteit van de Site Search-functie voor uw doelen nauwkeuriger vaststellen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?